Головна сторінка

           В умовах розвитку нових форм господарювання виникає необхідність набуття та постійного оновлення економічних знань, що потребує вивчення основ економічної теорії.
           На сайті викладено білети, лекції, навчальні програми економічних дисциплін, які розглядають економічні категорії, закономірності та процеси на рівні мікро- і макроекономіки, а також міжнародних економічних відносин.  Важливе місце посідають питання правового регулювання нових економічних явищ і процесів в умовах становлення ринкових відносин, а також появи негативних явищ — кризи, інфляції, різкого зниження попиту населення, криміналізації і загострення загроз економічній безпеці держави.
          У цих умовах у населення з'явилася потреба певного самостійного тлумачення шляхів поліпшення свого економічного життя, реформування економіки країни. Усі готові дати рецепти щодо лікування старих та формування нових економічних і правових відносин. Але слід пам'ятати, що для цього потрібно наукове обгрунтування моделей і тенденцій економічного розвитку. Це можливо зробити тільки спираючись на наукові знання економічних дисциплін. Цей допоможе учням зрозуміти основні поняття та закономірності побудови в Україні нової економічної системи — соціально орієнтованої ринкової економіки. 
Підсторінки (3): Візитівка Колегам Контакти