Palmknihy (eReading)

Výpůjčky

Mapa a seznam knihoven:

Přehled dostupných výpůjček: XML

Propagační materiály: návody, bannery, plakáty, tabulky, seznam eVýpůjček za 0 Kč a další

Aplikace:

Čtečky:

 • Onyx Boox Poke Pro, Boox Nova Pro, Boox Note, Boox Note Pro, Boox Max 2 Pro, Boox Max 3
 • inkBOOK Classic 2, Prime, Explore
 • Energy eReader Pro HD
 • C-TECH Lexis
 • eReading.cz 4 Touch Light

Podporované knihovní systémy: Aleph, ARL, Biblib, Clavius&Carmen, DAWINCI, Koha&VuFind, Tritius, Verbis&Portaro

Přehledy od pujcovani-eknih.cz:
Multilicence

Nakladatelé: Management Press, Práh, SLON, Triton

Knihovny:

 • Jihočeská Univerzita
 • Parlamentní knihovna
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Vysoká škola ekonomická
 • Západočeská univerzita v PlzniKontaktní osoba: Václav Štěch