Pàgina d'inici

                                 

En aquesta web hi trobareu recursos, eines i propostes didàctiques per a desenvolupar la Competència digital.
Aprendreu a utilitzar  tècniques i estratègies per a la  cerca, selecció, registre i processament de la informació amb l'objectiu de dominar els llenguatges textual, numèric, icònic , visual, gràfic i  sonor  que són específics d'aquesta competència: 

 Carme Barba carmebarba@gmail.com