O projekcie

Projekt edukacyjny klasy IIC
wykonany w Publicznym Gimnazjum im. Jana PawłaII w Filipowie roku szkolnym 2011/12Tytuł projektu:
Cmentarze i miejsca pochowków na terenie Gminy Filipów


Cel projektu:

  • Poznanie historii Filipowa na podstawie cmentarzy i miejsc pochówków. Promocja miejscowości w Internecie. 

  • Zapoznanie się z wykazem cmentarzy znajdującym się w Urzędzie Gminy. 
  • Objazd cmentarzy na terenie naszej gminy.
  • Sporządzenie zdjęć, wykonanie pomiarów, przeprowadzenie wywiadów dotyczących badanych obiektów.
  • Umieszczenie  zdobytych informacji i zrobionych zdjęć  w internecie.

Skład grupy:

Magdalena Kardel (IIC)- przewodnicząca grupy
Adriana Ciszewska (IIC)- praca w terenie opisy
Natalia Gużewska (IIC)- praca w terenie
Piotr Kamiński (IIC) - praca w terenie pomiary
Dawid Jakubowski (IIC) - strona internetowa
Łukasz Ślepowroński (IIC) - prezentacja

Tadeusz Sobuniewski - opiekun
Na wstępie projektu zapoznaliśmy się z wykazem cmentarzy a terenie Gminy Filipów opracowanym przez Urząd Gminy do celów ewidencyjnych.
Następnie sprawdziliśmy stare mapy, przeprowadziliśmy wywiady, odnaleźliśmy jeszcze inne miejsca, w sumie odwiedziliśmy 15 cmentarzy.

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Filipowie
2. Cmentarz mariawicki w Filipowe
3. Cmentarz ewangelicki w Filipowie
4. Cmentarz żydowski w Filipowie
5. Kwaterę prawosławna na cmentarzu parafialnym
6. Cmentarz ewangelicki (przy drodze) w Mieruniszkach
7. Cmentarz ewangelicki (parafialny) w Mieruniszkach
8. Ruiny kościoła w Mieruniszkach
9. Cmentarz ewangelicki w Czarnem
10. Cmentarz żydowski w Mieruniszkach
11. Cmentarz ewangelicki w Hucie
12. Cmentarz wojenny w Mieruniszkach
13. Cmentarz wojenny Piecki Młynisko
14. Stary cmentarz przy kościele parafialnym 1570 -1840
15. Miejsca pochówków po epidemii morowego powietrza w 1710 -1711 ?

Zrobiliśmy zdjęcia i pomiary cmentarzy. Odnaleźliśmy najstarsze nagrobki  i z kart adresowych zabytków  odczytaliśmy informacje o nich. Zdjęcia i informacje  umieściliśmy w internecie,  w następujących miejscach:


Wszystkie miejsca dostępne są ze strony szkolnej >>>

Zdjęcia posiadają lokalizację określającą na mapie satelitarnej fotografowany obiekt. Fotografie udostępniliśmy w usłudze Panoramio dodając komentarze. Założyliśmy stronę poświęconą projektowi. Na stronie znajdują się prezentacje zdjęcia, opisy cmentarzy, lokalizacje na mapie satelitarnej i nasze spostrzeżenia.
Wyniki naszej pracy zaprezentowaliśmy w czasie Szkolnego Festiwalu Projektów Edukacyjnych 06 12 2011r. 

--------------------------------------
Niestety nie udało się nam  odwiedzić wszystkich cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Filipów. Przez pomyłkę odwiedziliśmy trzy cmentarze z gminy Olecko, przylegające bezpośrednio do miejscowości Garbas, przy siedlisku Jaworek .  Myląc je z cmentarzami w Garbasie Drugim, rejestr adresowy gminy nie odróżniał tych miejscowości .  Pozostał też do odwiedzenia cmentarz w Bitkowie i rodzinny cmentarzyk w Kołpakowie.

Aby dokończyć temat cmentarzy należałoby odwiedzić i opisać miejsca pochówków starowierów z dawnej wsi Romanówka.  Cmentarza tego nie ma w spisie nieruchomości ale żyją jeszcze mieszkańcy znający ich historię. Wywiady  dowodzą że pozostała pamięć po dawnych wiejskich mogilnikach w Czarnem i Jemielistem.  Pozostała też sprawa żołnierzy wermachtu poległych w 1944-1945r. Wyniki prac można zdefiniować w formie notatek i umieścić w Wikipedii w uzupełnieniu hasła "Filipów".