Principal

Por Joaquín Álvarez García

Os contidos desta web teñen como finalidade axudar aos alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria nos seus estudios da área de Ciencias da Natureza.

Costa de Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Importante: A maioría dos textos, exercicios e algunhas das imáxes son orixinais do autor, pero outras imáxes e contidos foron obtidos na Rede e medios impresos e poden estar suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual. Enténdese que pertencen aos seus autores e que se expoñen aquí sen ánimo de lucro e únicamente con fins didácticos. Se desexa que se elimine algún contido ou imaxe, pode comunícalo ao autor . Permítese o empleo dos contenidos desta WEB orixinais do autor citando a súa procedencia, sempre que sexa con fins non lucrativos e no ámbito do ensino.

Meteogalicia