Du-lịch-Châu-Đốc-Hà-Tiên-Phú-Quốc-giá-rẻ

Time: 02 ngày 01 đêm
Phương tiện: xe máy lạnh
 Giá trọn tour: 1.509.000đ

Time: 04 ngày 03 đêm
Phương tiện: xe,tàu cao tốc 
Giá trọn tour: 4.012.000đ
Time: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: xe máy lạnh 
Giá trọn tour: 2.450.000đ
Time: 03 ngày 2 đêm
Phương tiện: đi và về máy bay
Giá trọn tour: 5.229..000đ
Time: 04 ngày 03 đêm
Phương tiện: xe máy lạnh 
Giá trọn gói: 3.011.000đ


Time: 02 ngày 02 đêm
Phương tiện: xe máy lạnh
 Giá trọn tour: 1.049.000đ


Time: 05 ngày 04 đêm
Phương tiện: máy bay 
Giá trọn tour: 5.759.000đ
Time: 03 ngày 02 đêm
Phương tiện: xe máy lạnh 
Giá trọn tour: 1.389.000đ
Time: 06 ngày 05 đêm
Phương tiện: máy bay
Giá trọn tour: 6.975.000đ
                      ~ 329 usd
Time: 03 ngày 03 đêm
Phương tiện: xe máy lạnh 
Giá trọn gói: 1.609.000đ

Time: 04 ngày 03 đêm
Phương tiện: xe máy lạnh
 Giá trọn tour: 3.180.000đ
                             ~ 150 usd
Time: 04 ngày 03 đêm
Phương tiện: máy bay
Giá trọn tour: 5.359.000đ
Time: 07 ngày 06 đêm
Phương tiện: máy bay
 Giá trọn tour: 12.362.000đ
                        ~ 583 usd