Dalarnas Skogskarlars Klubb

Här finns information om Skogskarlarnas klubb i Dalarna

Senast uppdaterad 2023-06-18 av Gunde.Reviderad matrikelBankgiro 5433-1467 Swish 1230098947Epostadress: dskkdalarna@gmail.com


Vårt bankgironummer är 5433-1467. 

Vårt Swish-nummer är 1230098947. 

Nya stadgar antogs vid Höstblotet 2019

Här finns de


Gösta Semneby i Orsa fyllde 100 år 12 dec 2023

Gösta har varit skogsmänniska i hela sitt liv. Han utbildades på Kyrkeruds folkhögskola och Gammelkroppa skogsskola utanför Filipstad, där han utexaminerades som skogvaktare 1952. Till Orsa kom han 1960 där han anställdes på Orsa Besparingsskog.

Gösta har alltid varit en friluftsmänniska och en hängiven orienterare och jägare. Han deltog i distriktstävlingar i orientering till dess han var i 90-årsåldern.

Gösta Semneby intogs som Skogskarl nr 389 i DSKK 1986 i St Tuna, blev aktiv silverkarl 1999 och Stenålderskarl 2000.

Uppvaktning från DSKK skedde genom Torbjörn Masser, Hans Johansson, Olof Ors och Anders Claesson (Skrivare).

Dalarnas Skogskarlars Klubb. Höstblot lördagen den 21 oktober 2023


I det onödigt fina kalvvädret samlades 62 Skogskarlar vid Haganäs på uppmaning av Kvarnsvedskarlarna påhejade av Skogskarlsrådet. Dagen startade med sedvanligt kaffesörpel och smulkaka i Haganäs salonger. Efter detta förflyttade man sej ut i den nyplanterade julgransskogen som A. Hurtig hade placerat vid Ösjöstranden. Inte ett ssssuuuusss hördes. Helt plötsligt dyker två främlingar upp i följe med en Gammelkarl vilken påstod ha funnit dessa i omgivningen att ev intagas i klubben. De framföres och hälsar hövligt och lågmält till talmannen med huvudbonaden på skulten. Det ställdes för engångsskull lättare frågor som t.ex vad sjön på platsen heter, men gammelkarlarna brölade ÖÖÖÖÖÖssjj men det hjälpte inte. Efter en utförlig beskrivning av Gustav Vasas förehavande 500 år tillbaka av Thomas Andersson och lika informativ berättelse om antroposofernas verksamhet av Lars Lunde'n i området beslutade ändå Gammelkarlarna trots deras kunskapsbrister borde lära sej en del i umgänge med Gammelkarlana. De dubbades utan bedövning. 

Efter intagande av en vällagad måltid skedde förflyttning till den intilliggande tändsticksfakotriet där Anna Östlund från SSAB berättade om verkets 145 åriga histora om kallvals-varmvals-galvvals-tunnplåt-tjockplåt-masugn-kaldougnar-bessemerugnar-thomasugnar-pyjamashus-vätgasstål. Mycket intressant program! 

På det efterföljande Rådslaget utnämndes Olle Rönnols Säterbygden/St.Skedvi till Ledande Karl för sitt arbete med kartor och arrangemang. Till Löpande/Aktiv Karl utsågs Ulf Löfgren för sina fina resultat med Seger i O-ringen.

Benny Rendalen fick en träsnidad Stenåldersbricka.


SSSuuusss // Gunde Hjalmarsson Talman DSKK

Ett varmt TACK til Rådiga Kvarnsvedskarlar för ett väl genomfört Höstblot.

 Nya Skogskarlar; Thomas Andersson, Dalaporten OL,  Lars Lunde'n, Avesta OK

Foto KEA

Ledande Skogskarl Olle Rönnols Säterbygden / St. Skedvi. 

Foto Anders C

Löpande/Aktiv Skogskarl Ulf Löfgren St. Tuna OK

Benny Rendalen har uppnått Stenåldersstatus

Foto KEA

Stenålderskarlar Stig Heineman och Leif Carlsson                 Foto KEA

Seger till Dalarnas Skogskarlar i länskampen mellan Dalarna och Västmanland

Västmanlands Skogskarlar inbjöd till den årliga kampen i orientering i fina marker norr om Fagersta. Norbergs OK hade gjort 4 banor. Se Eventor PDF dokument "Resultat Länskampen" för detaljer. Vi är medvetna om att det kan vara svårt för de som inte är "dagtidslediga" och har månadsbidrag från Pensionsmyndigheten att deltaga, men vi har försökt att hitta dagar då yngre Skogskarlar är lediga. Slutsatsen är att det är för lite helger. Tack till alla som ställde upp. Segerresultatet blev Dalarna 110, Västmanland 97. Total resultatet är nu 6 segrar vardera. Nästa år är det Dalarnas tur att arrangera.

Publiken lyssnade

Publiken lyssnade


Väsmanlands Talman ändå glad

Underhållning av Tomas Nyberg

Dalarnas Skogskarlars Klubb kallade till det 156;e Blotet i klubbens 92 åriga verksamhet. 

Kårekarlarna hade förberett mötet vid Stångtjärn i Världsarvets sköte söndagen den 11 juni. Dagen inleddes med Klubbmästerskap i sporten genom självvald väg i okänd terräng snabbas på en förutbestämd Liveloxbana. I verkligheten hade Store Sture Björk funnit många stigar och ännu mera stenar i området som utgjorde tävlingsterrängen. Dalarnas Skogsflickor närvarade också i mästerskapet. Efter skogsvistelsen bjöds bad i sjön och eget medhavd förning. Talmannen sammankallade Skogskarlarna genom att blåsa i änden på en träkäpp och ekot över sjön ekade i ett kohorn. Fem framträdande karlar påstod sej vilja ingå i Skogskarlarnas krets villiga att sörja för att inte Kassabevararens madrass skulle för tunn. De dubbades till Skogskarlar då de ansågs kunna lära Gammelkarlarna saker de glömt. De nya Skogskarlarna var Mikael Perers, Lars Matsson, Anders Gedin, Jonny Nylin och Mats Hjertner. Efter denna intagningsprocess kurrade Skogskarlarnas magar efter en riktig kolhydratladdning i klubbstugan. Tystnaden vidtog i takt med att tallriken blev tom och Rådslag kunde vidtagas. Talmannen öppnade mötet och förklarade ”värmlandsfiltret” inte fungerar så en riktig MAS krävdes för att svinga mötesklubban. Mats Lundberg befanns att uppfylla kravet valdes innan klubbslaget. Det viktigaste som beslutades var att Rättaren inte tordes avsätta Rådet, beslutades att sänka frikortsåret från 90 till 85. Strumpavgiften 2024 höjs till 160 kr. Rådet sitter kvar så länge Rådet vill. Rådet delade ut Stenåldersplattor till trotjänare och 70 årspinglor till alla som i år gått upp i H70 och dagens Klubbmästare honorerades. Den vandrande Skogskarlshästen travade vidare till Kvarnsvedens Skogskarlar som arrangerar Höstblot 2023.

Stort SSSuuuusss till Kårekarlarna för ett väl genomfört Vårblot.

Nyintagna Skogskarlar; Mats Hiertner, Royne Lenngren Prisutdelare, Lars Matsson, Anders Gedin, Mikael Perers och Jonny Nylin. Foto KEA

Inför Gammelkarlarnas dressyr. Från V. Mikael Perers,Lars Matsson,Anders Gedin, Jonny Nylin och Mats Hiertner. Foto KEA

Klubbmästare Fr.v ; Håkan Rystedt H80, Ulf Löfgren H75, Kjell Lidholm H70, Mats Lundberg H65, Bengt Haglund H60, Ulf K. Rask H55. Saknas på bilden H80 Erik Lindberg. Foto KEA

Höstblot lördagen den 22 oktober 2022 vid Åsenstugan, Sollerön, Mora 


Ca. 57 Skogskarlar samlades vid den vackra Åsengården vid Solleröåsen 22 oktober på uppmaning av de krävande Mora-Orsa karlarna. Som förspel förrättades övning att gå rakt och förstå en massa linjer i olika färger och antal. Hade man förstått sambandet med alla kryptiska tecken på det färggranna papper man tilldelats hittade man en dosa som det sa pip i om man stoppade i den pinne man hade med sej. Väl kommen till utgångsplatsen vidtog dusch och omklädning. Efter kaffesörpel i och angivelse om det egna eländiga hälsotillståndet samlades Skogskarlarna runt den sprakande elden som KEA hade sponsrat med eget inköpt virke/ved och försäkrade på heder att det inte var stulet från nått bygge. Helt plötsligt dyker tre främlingar fram ur skogen och anhåller om att komma med i den exklusiva kretsen. Eftersom de visade stor kunnighet i bostadsbygge för fåglar och besitter stor kunskap i det latinska språket ansågs de kunna lära Gammelkarlarna en hel del som de glömt. De nya Skogskarlarna var Erik Wadman, Leif Åkerblom och Jan Palander

Efter bifall på ansökan dröjde inte många sekunder innan platsen var tom och kön till det väntande gästabudet med osaklade kartoffler, köttbullar och kladdkaka och det traditionella Skogskarlssurret uppstod. När sedan Karlarna var lagomt dästa framträdde en mas, Mats Wik bonde och fäbodhistoriker och berättade mycket intressant om fäbodbruk, fäbodar, buföring i Sollerötrakten som var mycket komplicerat och krävande. Inte en enda Karl somnade. Stort Tack Mats Wik!  

Innan Rådet kom till tals träder en rosa tvåbent rosa kanin in i salen med buller och bång och förkunnar hur dålig kunskapsnivån på de omöjliga frågor trots att de använts tidigare. Men alla som deltagit fick bokpris från årets bokrea i Kråkberg. Efter detta kaosartade spektakel inleddes Blotet med den traditionella liemannnes härjningar. 8 Skogskarlar, fallna Furor, hedrades med ljuständning, runa och ljuständning. På dagordningen stod som vanligt utdelning av glitter och bjäfs i form av 70 årspinglor till Johan Jungell och Johan Eriksson. Vidare informerade Talmannen om den verksamhet som varit under året och det stöd som vi ger till DOF-U och 1 H-18 kille och 1 H-20 kille. 3 nyinflyttade Skogskarlar hälsades välkomna, Ulf Wuopio, Lars-Gunnar Skoog och Leif Carlsson. Blotet avslutades med att den galopperande dalahästen går vidare till OK Kåre som arrangerar Vårblot 2023.

Stort Tack och SSSSSuuuuuSSSS til Mora/Orsakarlarna för ett väl genomfört Blot.

3 nya karlar Leif Åkerblom, Jan Palander och Erik Wadman

 70-års pinglor till Johan Jungell och Johan Eriksson

Mats Wik i berättartagen

Dalkarlarnas egen trubadur Thomas Nyberg Avesta

Länskampen mellan Dalarna och Västmanlands Skogskarlar avgjord.

Den traditionella länskampen i orientering mellan Dalarna och Västmanlands Skogskarlar arrangerades i år av Avesta Orienteringsklubb vid Dalahästen. Kampen arrangerades för elfte året och Västmanlands Skogskarlar gick segrande ur striden. Ställningen är nu 6 segrar för Västmanland och 5 segrar för Dalarna. Segerpremien på ca 5000 kronor går till respektive läns orienteringsungdomar. Mycket bra banor hade lagts av Östen Eriksson i den fina terrängen. Vid prisutdelningen framförde lokale kände trubaduren Tomas Nyberg visor på gitarr.

Allting 2022 Romme Alpin

Dalarna hade utsetts att arrangera det 22;a Alltinget i Nordiska klubbens historia och den fantastiska anläggningen, Romme Alpin, blev det självklara målet för sammankomsten.

Nordens Skogskarlars Klubb består av 42 klubbar fördelat på 24 i Sverige, 6 i Danmark, 8 i Norge och 4 st i Finland. Man samlas vart fjärde år för val av styrelse, samvaro, ekonomiska frågor, diskutioner och framtidsutveckling inom orienteringssporten.

Skogskarlarnas Klubb var orsaken till att Svenska Orienterringsförbundet bildades och orienteringssporten kom igång på riktigt på 1940 talet med de s.k backstreckskartorna i 1;10000 del. Senare på 50 talet kom 50.000 delen som revolutionerade orienteringssporten.

Sammankomsten inleddes på fredag em med överlämning av facklan från Danmark till Dalarna och en värdig flaggparad. Därefter invigningstal av Dalarnas Talman Gunde Hjalmarsson som hälsade de ca 140 deltagarna välkomna till ett sommarfagert Dalarna. Invigningsförrättare Hövitsmannen Carl-Erik Johnsson klämtade fyrafalt i malmklockan, ett slag för varje land.

Lördagen ägnades åt mötesförhandlingar för Skogskarlarna och samtidigt anordnades en utflykt till Sahlins Struts för medföljande hustrur/sambos. De kom hem med många dammvippor därstädes inhandlade. På em blev det den självklara aktiviteten  ”självvald väg med tankens skärpa under kroppslig möda” alltså, orientering i den vårfriska terrängen vid Romme Alpin. Pelle Sundberg hade lagt banorna, mycket berömvärt. Efter dusch och kaffe närmade sig kvällens höjdpunkt, kamratmiddagen. På kvällsprogrammet stod musikunderhållning av det lokala ”The Spotnicksbandet” the Besnaz. Deras framträdande lockade fram en del bensprattel då några dansanta inte kunde hålla sej utan måste bjuda upp någon gammal fjälla (ev. nuvarande fru?). Efter detta kraftprov krävdes en riktig amerikansk buffé vilket helt infriades från det fantastiska köket och dess personal. När röken sedan lagt sig förrättades prisutdelning på orienteringen med Skogskarlsmedaljer och gåvor av lokal karaktär. Vidare prisades och gratulerades Dalarnas Skogskarls Klubb till 91 års verksamhet med pukor, presenter och fanfar från en hel räcka med gratulanter.

På söndagen avslutades Alltinget med att facklan överlämnades till nästa arrangör om 4 år, Åboland i Finland. Flaggparaden vandrade ut och Hövitsmannen klämtade åter fyrafallt i malmklockan och tackade Romme Alpin, arrangörerna tunakarlarna, spindeln i nätet Ulf Löfgren, Lars Arvidsson, Håkan Rystedt, Pelle Sundberg m.fl för ett väl genomför arrangemang.

Invigning med folkdräkter och 4 landsfanor

Skogskarlar och Huldror surrar och mumsar

Sveriges bästa The Spotnicks coverband

Höstblot 23 oktober 2021

Rättvikskarlarna anordnade det första "riktiga" Blotet på 2 år. Blotet anordnades tillsammans med Veterantävlingen vid Jarlstugan i Rättvik den 23 oktober. Klubbmästerskap utfördes på samma banor som Veteranorienteringen. Klubbmästare blev Bana 1 Jonny Birgersson, Bana 2 Lars Harkman, Bana 3 Bengt Söderkvist, Bana 4 Ulf Löfgren och Bana 5 Erik Lindberg.

På Blotet intogs 4 nya karlar Hans-Åke Hilding Rättvik, Pelle Florell Gagnef, Per-Olof Svensk St. Tuna, Harry Enberg Ludvika. De avgav många bra svar och bedömdes värdiga att dubbas till Skogskarlar.

70-årspinglor mottogs av bröderna Bengt och Olov Söderkvist. Dessutom behängdes 5 Gammelkarlar med Stenåldersutmärkelse; Bengt Lock, Per-Åke Hellman, Ulf Löfgren, Bo Pettersson och Gunde Hjalmarsson.

Under året har 3 furor fallit och hedrades med en tyst minut, Gunnar Matses, Hans Modigs och Bertil Nygren.

Talmannen avslutade Rådslaget och beordrade hemfösning av de 60-talet närvarande Skogskarlarna.

Kalv-prövning 2021

Stenålderskarlarna 2021

70- årspinglorna Bröderna Söderkvist

Årets Nydanare 2018

Göran Andersson har av Nordrådet belönats med priset "Årets Nydanare" för sitt jobb inom WOD .

Ett pris som instiftades av förre Hövitsmannen Rune Haraldsson. 

Under O-ringen i Kolmården hade Skogs-karlarna en träff där Göran Andersson mottog Nydanarpris för 2018. IOF har beskrivit arrangemanget som en unik möjlighet att hitta nya utövare.

Han fick priset med motiveringen att han har drivit det världsomspännande projektet Word orientering Day så framgångsrikt. 

På bilden ses han motta priset från Nord-rådets hövitsman Carl Eric Johnsson och Nordkassabevarare Christer Grunder. 

Grattis Göran! 

Läs mer om WOD på hemsidan worldorienteeringday.com.

Antal besökare på denna sida sedan 20150103

besöksräknare