ivrit

מאיר סמואלסדורף : מתרגם עברית- גרמנית בעיר ברלין

בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה החופשית  של ברלין.

הוסמך כמתרגם עברית- גרמנית  בבחינות ממשלתיות

מושבע כללי   (רשאי ללוות אתכם לרשויות כולל בתי משפט).

טלפון נייד:   49-1575-1100012 + 

כתובת מייל:  telaviv2@googlemail.com