Velkommen til Dansk-Russisk Forening Fyn

Klik her for at se hvordan efterårsprogrammet 2018 udvikler sig.
Klik her for at se emner, billeder mv. fra afholdte arrangementer.
_____________________________________________________________________________________

Næste arrangement

Torsdag den 27. september kl. 19:30
på Dannvirke, Sdr. Boulevard 15, Odense

Hvad har vi lært af omvæltningerne i Rusland 1917-21 og Sovjetunionen 1991?

Kim Frederichsen (ph.d. i russisk historie og samfundsforhold) vil diskutere fortidens verdensordener, hvordan de har forandret sig  (ofte på grund af udviklinger i Rusland/Sovjetunionen), og han vil stille spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet har taget ved lære af det i forhold til vores såkaldte ”Nye verdensorden”. Der vil undervejs blive lagt særlig vægt på de russiske revolutioner i 1917-18 og 1989-91 både med hensyn til deres forløb og deres betydning for forandringer af den internationale samfundsorden samt russernes eget forhold til deres historie.
Fra taget af en tank holder Boris Jeltsin mandag den 19. august 1991 en tale, hvori han beder det russiske folk om at gå imod de kommunistiske kupmagere.