Velkommen til Dansk-Russisk Forening Fyn

Klik her for at følge udviklingen i programmet for 2022.

Klik her for at se emner, billeder mv. fra afholdte arrangementer.

Næste arrangement

Generalforsamling & Nytårsfrokost

Bestyrelsen forventer at dette traditionsrige arrangement kan afholdes

lørdag den 8. januar kl. 12:00 på Dannevirke
Søndre Blvd. 15, 5000 Odense


Nærmere information om pris og tilmelding mv.
følger snarest.

Nytår i Moskva