Velkommen til Dansk-Russisk Forening Fyn

Klik her for at se emner, billeder mv. fra afholdte arrangementer.


Ny ekstraordinær generalforsamling

Ved ekstraordinær generalforsamling 27. april blev det besluttet at søge Dansk-Russisk Forening Fyn opløst. Det skete med 20 stemmer for, ingen stemmer imod og én blank stemme.

Du kan læse mere om denne beslutning her.

For at gennemføre beslutningen om opløsning af lokalforeningen skal der afholdes yderligere en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

Denne generalforsamling afholdes
lørdag den 8. oktober kl. 12 på Dannevirke.

Efter generalforsamlingen vil der være fællesspisning i stil med foreningens traditionsrige nytårsfrokoster: Borsjtj, flæskesteg og is. På den måde ønsker den afgående bestyrelse at sige tak for talrige gode oplevelser sammen med medlemmerne.

Dagsorden for mødet udsendes senest to uger før generalforsamlingen sammen med information om tilmelding. Samme information vil blive vist her på Hjemmesiden.