Dansk-Russisk Forening Fyn
er opløst ved beslutning den 5. november 2022.

Klik her for at se emner, billeder mv. fra afholdte arrangementer.


Det var en vemodig forsamling, som tog afsked med denne lokalafdeling af Dansk-Russisk Forening. Foreningen har (som det fremgår her) givet medlemmerne et stort antal fremragende foredrag, udflugter mv. om den fælles interesse for russisk kultur, historie og samfundsforhold i landet.Hvorfor så stoppe? Svaret kan du læse her. Ifølge foreningens vedtægter kan den kun opløses efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Det skete ved forsamlinger den 27. april og 5. november 2022.Det blev samtidig besluttet, at foreningens beskedne kapital skal overdrages til Børnecenter Mosaik i Odense, som om lørdagen underviser russisk-talende børn fra Rusland, Ukraine m.fl.

Bestyrelsens beslutning om at træde tilbage og foreslå lokalforeningen opløst er primært forårsaget af Putins overgreb mod Ukraine.