กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

การเสนอยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล

Download เอกสารได้ที่นี่

ขั้นตอนการเสนอยาเข้าใหม่

คู่มือ High alert drug

รายการยาเสี่ยงสูง 2564 (HAD) ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือยาความเสี่ยงสูง (HAD) ดาวน์โหลดที่นี่

โปรแกรมคำนวณสารน้ำที่ไม่มีในรพ.

คลิก

แนวทางการปรับยาต้านจุลชีพ

ระเบียบจ่ายยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 2561

ดาวน์โหลด

(07/02/2560) ลงข้อมูล P4P ทางออนไลน์ได้แล้วครับ

คลิ้กเพื่อลงข้อมูล P4P

คลิกเพื่อลงข้อมูลรายงานประจำเดือน

ตัวอย่างแผนไฟไหม้ งานคลังเวชภัณฑ์

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา

ดาวน์โหลด