กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ค่ายา Update 31/10/65

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา PAXLOVID (Update 2/8/65)

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Molnupiravir

แบบฟอร์มเบิกยา COVID-19 >> แบบฟอร์มเบิกยา Remdesivir

คำแนะนำรับประทานยา FAVIPIRAVIR >> เด็ก // ผู้ใหญ่ นน.90kg // ผู้ใหญ่ นน.>90kg

แบบฟอร์มยาปฏิชีวนะควบคุม (DUE) >> Controlled Restricted Update 1/6/65 ใบ consult

ใบขออนุมุติใช้ยาเฉพาะราย (ฉพร) Update 22/1/65

แบบฟอร์ม DUE ฉพร.น Update 24/1/65

แบบฟอร์มอนุมัติยา จ(2) Update 22/12/63

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา >> Glucosamine(Viartril-S) / Hyaluronate sodium / Forteo / Denosumab / Edoxaban (Update 24/1/65)

แบบฟอร์มขออนุมัติยา >> Albumin (ใหม่) / Kabiven-Oliclinomel

บัญชีรายการยา รพ.สุรินทร์ Update 17/2/65

การเสนอยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล

Download เอกสารได้ที่นี่

ขั้นตอนการเสนอยาเข้าใหม่

คู่มือ High alert drug

รายการยาเสี่ยงสูง 2564 (HAD) ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือยาความเสี่ยงสูง (HAD)2564 ดาวน์โหลดที่นี่

โปรแกรมคำนวณสารน้ำที่ไม่มีในรพ.

คลิก

แนวทางการปรับยาต้านจุลชีพ

ระเบียบจ่ายยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 2561

ดาวน์โหลด

(07/02/2560) ลงข้อมูล P4P ทางออนไลน์ได้แล้วครับ

คลิ้กเพื่อลงข้อมูล P4P

คลิกเพื่อลงข้อมูลรายงานประจำเดือน

ตัวอย่างแผนไฟไหม้ งานคลังเวชภัณฑ์

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา

ดาวน์โหลด