alles over dienstencheques

Alles over dienstencheques

> Onze diensten

Onze werknemers staan dagelijks voor u klaar om een handje te helpen bij uw huishoudelijke taken.

  • schoonmaken van uw woning: dweilen, stofzuigen,

    • ramen wassen,...

  • bereiden van uw maaltijden

  • strijken

  • boodschappen doen

  • enz...

U kan samen met ons kiezen welke dag (voor- en/of namiddag) van de week u hulp wenst en voor hoeveel uren u dit wenst. Het is echter niet altijd mogelijk om aan ieders wensen te voldoen, daarom vragen wij u om meerdere keuzes voor te stellen.

Wij garanderen u steeds dezelfde medewerker te sturen op hetzelfde tijdstip! Bij ziekte of verlof van onze medewerker, brengen wij u tijdig op de hoogte en vragen we u of u al dan niet een tijdelijke vervanging wenst

> Werking?

Wanneer u interesse heeft in onze diensten kan u ons contacteren via telefoon, mail of via onze website.. Na een grondige screening van mogelijke kandidaten, selecteren wij een gemotiveerde en betrouwbare medewerker voor u. Wij brengen u tijdig op de hoogte wie bij u zal langskomen op het afgesproken tijdstip.

Wij vragen u wel aanwezig te zijn bij het eerste contact. Indien nodig, kan later afgesproken worden onze medewerker een sleutel te geven.

Per gewerkt uur, geeft u een gedateerde en getekende dienstencheque aan onze medewerker. De medewerker vult daarop ook zijn naam en rijksregisternummer in en ondertekent hem.

Bovendien geven wij onze medewerker een overeenkomst mee; tussen u - de gebruiker - en Dienstencheques Dender bvba - de erkende dienstenonderneming. Daarin staan onze wederzijdse rechten en plichten gespecificeerd. Wij vragen u de twee exemplaren te ondertekenen en één ervan terug mee te geven met onze medewerker.

> Hoe en hoeveel betaalt u ?

Voor één dienstencheque kan u van één uur huishoudhulp genieten.

Een dienstencheque kost 9,00 EUR en is geldig gedurende acht maanden. 15% van de prijs van de dienstencheque is fiscaal aftrekbaar, zodat de prijs van een dienstencheque na belastingaftrek nog slechts 7,20 EUR bedraagt.

U krijgt jaarlijks een fiscaal attest toegestuurd. Dit attest voegt u toe aan uw belastingsaangifte.

Indien de cheques niet zijn opgebruikt binnen de geldige periode (acht maanden), kunnen ze steeds omgeruild worden voor nieuwe dienstencheques of worden terugbetaald. Hiervoor rekent Sodexo wel een kleine administratieve bijdrage aan.

> Hoe aanvragen?

Vooraleer dienstencheques te kunnen bestellen, dient u zich als gebruiker te registreren bij Sodexo.