DEPARTAMENT

El Departament de Llengües Clàssiques està constituït per les professores  Beatriz Pérez , cap de departament i coordinadora de la Comissió de Biblioteca, i  Virgínia Gòmez.

Durant el curs 2018/2019 la distribució de grups i matèries serà aquesta:

                  CURSOSMATÈRIES HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
 BEATRIZ PÉREZ      2n BATX
1r BATX

3r ESO


4t ESO

 GREC
LLATÍ

TALLER D'ORATÒRIA

CULTURA CLÀSSICA


Dijous, 9’50-10’45h
    VIRGÍNIA GÓMEZ 1r BATX
2n BATX

3r ESO


4t ESO    

 GREC
LLATÍ 

CULTURA CLÀSSICA

LLATÍ
Dilluns, 8’55-9’50h