DEPARTAMENT

El Departament de Llengües Clàssiques està constituït per les professores  Beatriz Pérez , cap de departament i coordinadora de la Comissió de Biblioteca, i  Virgínia Gòmez.

Durant el curs 2017/2018 la distribució de grups i matèries serà aquesta:

                  CURSOSMATÈRIES HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
 BEATRIZ PÉREZ      2n BATX
1r BATX

3r ESO


1r ESO

 GREC
GREC

TALLER D'ORATÒRIA

GEOGRAFIA I HISTÒRIA


 DILLUNS
 de 8'00 a 8'55
    VIRGÍNIA GÓMEZ 1r BATX
2n BATX

3r ESO


4t ESO    

 LLATÍ
LLATÍ 

CULTURA CLÀSSICA

LLATÍ
 DIMARTS
de 12 a 12'55