DEPARTAMENT

El Departament de Llengües Clàssiques està constituït per les professores  Beatriz Pérez , cap de departament i coordinadora de la Comissió de Biblioteca, i  Virgínia Gòmez.

Durant el curs 2016/2017 la distribució de grups i matèries serà aquesta:

                  CURSOSMATÈRIES HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
 BEATRIZ PÉREZ      2n BATX
1r BATX

4t ESO

3r ESO

 LLATÍ
GREC

LLATÍ

TALLER D'ORATÒRIA


 DILLUNS
 de 8'55a 9'50
    VIRGÍNIA GÓMEZ 1r BATX
2n BATX


4t ESO    

 LLATÍ
GREC

CULTURA CLÀSSICA

 DIMECRES
de 11'05 a 12'00