Den židovských památek

Pátý ročník Dne židovských památek v ČR se uskutečnil v neděli 14. srpna 2022 s výjimkou Roudnice nad Labem, kde Den židovských památek proběhl již s týdenním předstihem v neděli 7. srpna. Zcela zdarma nebo za dobrovolné či symbolické vstupné bylo zpřístupněno 55 vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a Slezsku a návštěvníci tak měli možnost navštívit hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou opravou. Mezi největší lákadla letošního roku patřily dvě nově rekonstruované synagogy - Velká synagoga v Plzni a synagoga v Čáslavi. Nově byl letos do projektu zahrnut soubor devíti židovských hřbitovů, které byly v posledních letech knižně zpracovány v edici Even zikaron – paměť židovských náhrobních kamenů. Jedná se o hřbitovy v Nové Cerekvi, Telči, Velkém Pěčíně, Radobylu u Kamýku nad Vltavou, Jindřichově Hradci, Mladé Vožici, Kolodějích nad Lužnicí, Jistebnici a Milevsku. Letošní ročník byl v některých místech doplněn o doprovodný program, který většinou spočívá v komentovaných prohlídkách nebo přednáškách. Obzvláště bohatý je například v Pacově a okolí, kde na návštěvníky čekaly nejen komentované prohlídky hřbitova v Pacově a památníku na hřbitově v Černovicích, ale především program v pacovské synagoze včetně koncertu.

Do Dne židovských památek je zapojeno i 15 nedávno rekonstruovaných objektů z projektu Revitalizace židovských památek 10 hvězd, které bude možné navštívit za zvýhodněné vstupné. Památky budou přístupné většinou od 10:00-17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času. Konkrétní otevírací časy budou uvedeny v týdenním předstihu v každém detailu památky v mapě lokalit. Akci pořádá Židovská obec v Praze ve spolupráci se Správou budov a hřbitovů a. s. Matana, Federací židovských obcí v ČR a s dalšími regionálními partnery. Konání Dne židovských památek je podpořeno příspěvkem Nadačního fondu obětem holocaustu.

Synagoga v Ledči nad Sázavou, stav v roce 1997

Synagoga v Ledči nad Sázavou, současnost

Většina židovských obcí na území dnešní České republiky zanikla kvůli holocaustu a také v důsledku poválečných emigračních vln. Synagogy a židovské hřbitovy byly opuštěny a chátraly. Během druhé světové války bylo nacisty vypáleno a zbořeno nebo v závěrečných bojích zničeno na 70 synagog. Dalších 105 synagog bylo zbořeno během čtyřicetiletí komunistického režimu. Hřbitovy a jiné památky byly soustavně a systematicky ničeny. Teprve po listopadu 1989 bylo možné poprvé přikročit k dokumentaci a záchraně zbylých památek.

Do dnešní doby se tak dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Tyto památky jsou ve vlastnictví některé z deseti židovských obcí nebo Federace židovských obcí v ČR, ale také ve vlastnictví měst, církví i soukromých majitelů. Židovská obec v Praze, která má ve svém vlastnictví 30 synagog a 175 židovských hřbitovů na území někdejšího Středočeského, Východočeského a Jihočeského kraje, patří mezi nejvýznamnější investory při rekonstrukci židovských památek.

Federace židovských obcí v ČR získala v projektu Revitalizace židovských památek v ČR dosud největší grant na záchranu židovských památek v České republice v poválečné době (280 milionů Kč – 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu). Díky tomu se podařilo rekonstruovat, restaurovat a zachránit patnáct významných historických budov na deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.