Wat staat er te gebeuren?

De Druïde wil ook een gezellige ontmoetingsplaats zijn. Af en toe zullen we  een toffe activiteit organiseren. Indien je per mail op de hoogte wil blijven,  laat ons dit dan weten door een kort, maar leuk berichtje!

Het zuiverend voetbad heeft zijn resultaat 'bewezen'... lees hierover meer


OPLEIDING IN DE EMOCONIE door Philippe Gérard vanaf 9 oktober 2016

WELZIJN
Mensen zijn onderhevig aan emoties.. Emotionele toestanden, zoals onzekerheid, zelftwijfel, minderwaardigheidsgevoel, piekeren, wisselvalligheid, bedrieglijkheid, faalangst, hopeloosheid, verdriet en trots zijn de kleine kantjes van ons, mensen. Die kunnen echter scherp zijn en erg pijn doen, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor allen in de omgeving. Bovendien is er de actualiteit van oorlogsgeweld, natuurrampen en een donker toekomstbeeld, wat bij velen diepe emoties oproept, waar mensen heel moeilijk mee om kunnen. Het is de bedoeling dat de Emoconie en de Emocons hen daarbij te hulp komen.

Emoconie is geheel nieuw en efficiënt als correctieve heelmethode bij emotionele stoornissen of negatieve emoties. Het is een totaalconcept waar niets aan ontbreekt. Het vult een hiaat in de emotherapie. Daar waar emotherapie tot heden wordt uitgevoerd door gesprek of meditatie, biedt de emoconie mogelijkheden met preparaten van geneeskrachtige planten, die door eenvoudige inname of aanbrenging op het lichaam reeds effect hebben. In de het boek “Emotioneel Welzijn” staat alles van naaldje tot draadje uitgelegd en uitgewerkt. Alle vragen in verband met emoties krijgen er een antwoord in. Emotioneel Welzijn beschrijft hoe planten werken op emoties en vervolgens welke planten voor welke emoties. Elke plant geeft een Emocon (van Emotioneel concentraat), die “het emo-middel” is, dat je kunt innemen of aanbrengen op de niveaupunten van je lichaam.  

Emoconie richt zich tot iedereen: alle personen met emotionele problemen, alle geïnteresseerden, ook medische en paramedische beroepen, herboristen, therapeuten (ook psychotherapeuten), zowel als leken. Emotionele verstoringen zijn steeds nogal chaotische situaties. Voor de behandeling ervan zijn dus zeker planten aangewezen! De meest ideale plantenpreparaten daarvoor zijn de Emocons. 

Emoties zijn slechts ten dele biochemische gebeurtenissen. Het zijn eerder bewustzijnsverstoringen...

Praktische informatie:

Voor wie Philippe Gerard nog een onbekende is... hij is apotheker, fytotherapeut en vader van de emoconie.

zondag 9 en 23 oktober, zondag 6 en 20 november en zondag 4 én 18 december 2016 geeft Philippe boeiend les over dit thema van 9u tot 17u30. 

De deur van De Druïde gaat een half uurtje vroeger open zodat je in alle rust je klaar kan maken voor de Emoconie.

De lessenreeks kost 450€ (inclusief het boek Emotioneel welzijn, 1 emocon, 1 quantum, thee en alternatieve koffie).

Het volledig programma kan je hieronder vinden.  

Andere kijk op ziekte en gezondheid - HIV, mijn positieve vriend

Eind september zal mijn boek uitkomen waarin ik vertel hoe ik kijk naar gezondheid & ziekte. 

Waarom worden sommige mensen ziek? Wat komt die ziekte op mijn pad doen? Hoe kunnen we streven naar een ideale gezondheid? De rode draad van mijn verhaal is HIV, maar het 'gedachtengoed' is even goed toepasbaar op andere hindernissen die een mens op zijn pad kan tegen komen.

Op dinsdag 11 en vrijdag 14 oktober geef ik een gratis lezing over de visie waar ik me goed bij voel en stel ik mijn boek voor. 

Laat het weten als je erbij wil zijn! De deuren gaan open vanaf 18u30 zodat ik rond 19u van start kan gaan.

Tot dan!

Geert

Zet bewust je cellen in voor je eigen evolutie op 17 december 2016

Lezing met een geleide meditatie, door Dr. Saskia Bosman, bioloog

"Jij hebt alles in huis om een vitale, liefdevolle, vreedzame mens te zijn met meesterschap over je eigen leven, in harmonie met het grote geheel. Onze planeet gaat op dit moment door diverse crises heen. Tegelijkertijd staan we op het punt van een evolutiesprong en ons lichaam heeft alle informatie en (potentiёle) bedrading al in zich om deze sprong te nemen.

Wie goed rondkijkt in het wetenschappelijk onderzoek sinds 2000 vindt veel aanwijzingen hoe we als mens ons welzijn en onze verdere ontwikkeling kunnen ondersteunen. Dit kunnen we door vanuit ons innerlijk optimaal gebruik te maken van de plasticiteit ofwel het aanpassingsvermogen van ons lichaam. Met onze geest beïnvloeden we hoe de informatie in ons DNA zich uitdrukt in het lichaam en welke verbindingscircuits ons zenuwstelsel vormt, en meer. De pijnappelklier, een klein kliertje midden in ons brein, heeft hierin een sturende functie.

Wetenschappelijk onderzoek aan allerlei vormen van meditatie en meditatieve beweging (waaronder yoga) laat vanaf het DNA- en celniveau zien hoe lichaam en geest uit een stresspatroon naar een staat van rust en harmonie gaan, die we vervolgens uitstralen op onze omgeving. Als je in je kracht, liefdevol, blij en gelukkig bent, kunnen anderen dit ook voelen dankzij de spiegelneuronen in hun hersenen. Onze sluimerende talenten worden wakker doordat de onbewuste onderdrukking ervan opgeheven wordt. Ons zeer plastische lichaam verandert in een voertuig voor verdere evolutie.

Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van het milieu (Aarde en Kosmos). Saskia biedt deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.

Er ligt een mooie weg voor ons open. De eerste stap op deze weg is eenvoudig te zetten en is het begin van een fascinerende reis". 

Kom het horen in deze lezing  van 14u tot 17u

Kostprijs: € 15 per persoon.

Inschrijven doe je hier!

De lezing zal beginnen met een geleide meditatie en afgesloten worden met klankzang door Titia ten Bosch. Misschien nog vermelden: Bij voldoende belangstelling geeft Saskia aansluitende workshops op nog af te spreken dagen.

Stilstaan bij jezelf met de hulp van de Bhagavad Gita volgende keer op 21 oktober 2016

De week afsluiten door een zalig rustmoment in te bouwen... 

Arjuna

De Bhagavad Gita is een Hindoeïstisch boek vol met prachtige wijsheid. Samen kijken we naar de inspirerende DVD-reeks met Mansukh Platel, waarna we even van gedachten wisselen. Hoe kan deze oude symboliek ons in deze hedendaagse tijd nog helpen?

Maandelijks komen we om 19u30 samen en bespreken we 2 hoofdstukjes uit dit wonderlijke boek zodat we geruggesteund door deze Oosterse kracht weer de wereld in kunnen stappen... :)

Wie deelneemt krijgt een inleidende tekst en een verduidelijking bij de voornaamste hoofdrolspelers.

Laat maar weten of je erbij wil zijn! Deelname kost niets... integendeel je komt er verrijkt uit! :)

Komende data: 21/10, 25/11 en 16/12/2016

Voorbije data: 19/2, 18/3, 15/4, 6/5, 17/6 en 16/9

Je hoeft niet heel de reeks te volgen... dus je kan zeker nog aansluiten wanneer je wil!


ĉ
Geert Thyssen,
29 aug. 2016 09:26
Comments