Wat staat er te gebeuren?


De Druïde wil ook een gezellige ontmoetingsplaats zijn. Af en toe zullen we  een toffe activiteit organiseren. Indien je per mail op de hoogte wil blijven,  laat ons dit dan weten door een kort, maar leuk berichtje!

ER ZIJN OOK INTERESSSANTE BOEKEN TE KOOP IN DE DRUÏDE...


Meditatief boogschieten met Lieven Ostyn op 10 februari 2019 SORRY, GEEN PLAATS MEER!

Bereik je doelen op een zen-volle manier

Lieven
Deze stijl van boogschieten werd ontwikkeld door Lieven Ostyn. Hij is als arts op zoek is geweest naar een middel om een direct inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

Voor het meditatief boogschieten is er geen speciale kracht noch vaardigheid nodig en daarom ook toegankelijk voor kwetsbare personen.
‘De manier waarop’ je je doelen bereikt is veel belangrijker dan het resultaat.
Bereik je die doelen met respect voor je gezondheid, voor de medemens, voor de natuur? Gebruik je geest en lichaam op een harmonische manier zodat burn-out voorkomen wordt? Kan je genieten van de flow-ervaring waarbij je opgaat in wat je doet?

Een pijl die nog lang kan natrillen…


Praktische informatie:
Welkom vanaf 9u30 op 10 februari in De Babbelarij - Roomaanse poort, Brusselsestraat te Leuven. We starten om 10u en sluiten de dag af om 17u.


Deelnameprijs: 48€ 

Om individuele begeleiding mogelijk te maken beperken we de groep tot 10 deelnemers. Wees er dus snel bij!

Vijf essentiële oliën van naderbij bekeken op 18/2 en 18/3

Onbekend is onbemind! Dat dacht Claudia ook en ze ging op ontdekkingstocht in de wereld van de aromatherapie.
Er zijn zeer veel essentiële oliën waarvan we de werking onvoldoende kennen. Het zijn krachtige hulpmiddelen uit de natuur die we te beperkt in zetten. 
Af en toe zullen we 5 essentiële oliën in de spotlight zetten, zodat je er alles van te weten komt... of toch bijna alles! :)

Op 18 februari komen we samen om volgende oliën te ontdekken:

  • groene mirte
  • mirre
  • eoravintsara
  • niaouli
  • lemongrass
Je bent welkom vanaf 14u30 zodat we stipt om 15u kunnen starten. Einduur voorzien rond 16u30.

Op 18 maart zal Claudia het hebben over allergieën.

Deelnameprijs is 5€, maar indien je na de voordracht aan het winkelen gaat, dan krijg je tot maximum 5€ korting. :)

Kondig je komst aan door een eenvoudig mailtje... tot dan!


Curcuma en waterstof als ondersteuning van je gezondheid op 15/3

Tjeu komt onderstaande thema's toelichten: 


Wat is ziekte en gezondheid bekenen vanuit een holistische visie

De zin van ziektetjey

Waarom worden we ziek en wat is er de bedoeling van

Relatie naar ons evolutiepad

Wat zijn cellen en hoe ondersteunen ze lichaam/geest en ziel

Mechanisme van de cel

Werking van het metabolisme (summier)

Waterstof, zuurstof en CO2 als belangrijkste stoffen in onze voeding

Hoe werken waterstof en curcumine in de ondersteuning van leven

Voorbeelden van het gebruik van de Kenwell Nature curcumine met resultaten van getuigen.


Meer uitleg over Tjeu:

Tjeu kwam voor het eerst in contact met andere voeding eind jaren 60 begin 70. Omdat hij veel met autostop de wereld introk zocht hij naar voedzame middelen die hij kon meedragen en ontdekte Tahin, Miso, Gomasio enz.

Dit was zijn eerste stap welke hem via Carlos Castaneda naar de leren: ‘Mazdaznan’ en later ‘Macrobiotiek’ bracht.

In ’84 - ’85 – ‘96  volgde hij in het Kushi instituut te Antwerpen verschillende opleidingen.

In ’96 – ’99 volgde hij Chakra therapie in As en Hasselt aan de Ignoramus academie later gevolgd door ontwikkelingspsychologie, relatiepsychologie enz.

In ’96 en ’99 volgde hij de Avatar opleiding in Antwerpen en werd master in 2018

Tussen 1999 en 2005 gaf hij les bij Syntra in Hasselt, Leuven en Aalst over zijn universele visie en de energetische geneeskunde.


Praktische informatie:

De deuren van De Druïde gaan open om 19u en Tjeu start om 19u30. Einde voorzien rond 22u30.

Gratis toegang - na de uiteenzetting kan wie dat wil het curcumawater dat Tjeu maakt aankopen. 

ZIELSOORZAKEN VAN ZIEKTE met Karin Van Baelen op 8, 9 en 10 juni 2019

3-DAAGSE INTRODUCTIE IN DE BIOLOGISCHE NATUURWETTEN VAN DR. HAMER

Trauma’s en onverwerkte emotionele conflicten hebben een grote impact op ons fysieke en psychische welzijn.

Dr. Hamer heeft wetenschappelijk aangetoond hoe trauma’s ziekte veroorzaken. Een trauma activeert een zgn. “Zinvol Biologisch Speciaalprogramma” (ZBS) in de hersenen en het orgaan.

We zijn door moeder natuur uitgerust met overlevingsprogramma’s die in werking komen wanneer we een plotse dreiging ervaren.

Zijn onderzoek richtte zich eerst specifiek naar kanker (nadat hij zelf teelbal-kanker kreeg na het sterven van zijn zoon), maar later zag hij dat alle ziekten een gevolg zijn van een schokkende, stressvolle ervaring in ons leven.

Zijn werk is werkelijk baanbrekend en zet al onze gangbare overtuigingen over ziekte op zijn kop.

Bij een emotionele conflictschok  schakelt ons organisme over op een overlevingsprogramma, wat tot doel heeft ons te helpen in onze biologische overleving !

Er loopt dus niets fout in ons lichaam, integendeel: er gaat een optimaal programma lopen.

Ziektesymptomen zijn (meestal) genezingssymptomen !!

Dit is een heel nieuw paradigma in de geneeskunde !

Nog wat extra uitleg:

In deze 3-daagse gaan we zowel theoretisch als praktisch dieper in op de 5 biologische wetten zoals Dr. Hamer die ontdekt heeft.

INHOUD

DAG 1: DE 5 BIOLOGISCHE WETTEN IN EEN NOTENDOP :

boek Bjorn

1.    Elke ziekte (ZBS) start met een emotionele conflictschok

2.    Elke ziekte verloopt in 2 fasen, op voorwaarde dat het conflict oplost

3.    Elk programma verloopt volgens de kiembladindeling (embryologie)

4.    Micro-organismen zijn onze helpers in de genezingsfase

5.    Elk ZBS is onderdeel van onze overlevingsprogramma’s, evolutionair

verklaarbaar en zinvol

DAG 2: BELANGRIJKE BEGRIPPEN

               Wat is kanker : “goed- en kwaadaardigheid”, “metastasen”, 

                                           diagnose- en prognoseshocks, vervolgconflicten 

              “Het Syndroom”, een lastige complicatie.

               Wat is een chronische ziekte ?

               Wat zijn allergieën ?

               Wat zijn psychische stoornissen ?

DAG 3: HOE KOM JE TOT DE KERN VAN EEN PROBLEEM ? 

              Het biologisch conflict   

              Vraagstelling om tot de kern van het probleem te komen                                                               

              Leren werken met het boek “Zielsoorzaken van ziekte” (Björn Eybl)

              Enkele “tools” om het conflict te helpen oplossen 

OVER DE DOCENT: Karin Van Baelen

Zij werkte 20 jaar als ziekenhuisverpleegkundige, waarbij ze een ruime ervaring heeft opgedaan bij chronische aandoeningen, kanker en de palliatieve zorg.

Momenteel werkt zij als zelfstandig EFT*-therapeut en richt zich daarbij vnl. naar mensen met chronische aandoeningen en pijn.

In 2004 strandde ze zelf en kreeg de diagnose chronische vermoeidheid/fibromyalgie.  Op weg naar haar zoektocht naar genezing kwam zij o.a. het werk van Dr. Hamer tegen, wat een totaal nieuw inzicht geeft in ziekte.  Dr. Hamer geeft antwoord op het waarom van ziekte.

Ze vertaalde het Duitse boek van Björn Eybl: “Zielsoorzaken van ziekte”.

Dit is een zeer overzichtelijk naslagwerk waarin de meest voorkomende ziekten belicht worden vanuit de biologische wetten.

Het is haar wens om zoveel mogelijk mensen te informeren rond deze kennis, omdat deze ons uit de angst voor ziekte kan halen en een einde kan maken aan het lijden !

Praktische informatie:

 8, 9 en 10 juni 2019 

Welkom vanaf 9u30 en Karin gaat van start om 10u. Vanaf 17u mag je voldaan naar huis!

Kostprijs: 300€

Het boek Zielsoorzaken bij ziekte kunnen de deelnemers aankopen.

Inschrijven kan door een eenvoudige mail of langs te komen in De Druïde.

“Bio-logica van Gedrag en Karakter” met Mies Kloos vanaf 14 september 2019

Begrip en inzicht zijn de sleutels tot werkelijke acceptatie 

 

Gedrags- en karakterveranderingen zijn onderdeel van biologisch zinvolle programma’s, die ontstaan door een “onveilig territorium” ofwel een onveilige leefomgeving (gezin, familie, school, werk).

Gedragsveranderingen tref je vooral aan in de conflictactieve fase, dus wanneer er “levensgevaar” dreigt. Daarmee zijn het daadwerkelijk overlevingsmechanismen.

Psychische problemen worden vooral gezien als een “stoornis”, als een “probleem”, wat verwijderd, onderdrukt, “genezen” dient te worden. In deze workshop ga je inzien dat er geen sprake is van een “stoornissen”, maar van zinvolle, functionele gedragsveranderingen, die hele specifieke gaven met zich mee brengen: jou overlevingsmechanismen geven je het talent waardoor jij jouw specifieke taak in deze wereld op je kan nemen.

Ook al lijken we “normaal” te functioneren, je zult zien dat we allemaal door dit soort overlevingsmechanismen aangestuurd en gecontroleerd worden.

 

Inzicht in deze overlevingsmechanismen geeft je een totaal ander beeld van je eigen functioneren alsmede van het functioneren van je medemens. Het zal je begrip geven voor het gedrag van mensen en je oordeel daarover diepgaand veranderen.

Gevraagde voorkennis: inzicht in en begrip van de 5 biologische wetten. Deze kan zijn verkregen door deelname aan een studiegroep, het volgen van lezingen of seminars of door zelfstudie.


Mies
Het volgen van deze dagen geeft je:

-       begrip voor het gedrag van mensen

-       inzicht in je eigen gedragingen en talenten

-       inzicht in het gedrag en de talenten van je dierbaren: partner, kinderen, ouders

-       de mogelijkheid om te vergeven omdat je gaat inzien waarom de ander gedaan heeft wat hij deed

-       begrip voor gedragsveranderingen na een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld ontslag, een sterfgeval, een scheiding, seksueel misbruik.

-       begrip voor het ontstaan van fysieke “problemen”, gerelateerd aan deze programma’s

-       handvaten om anders met deze fysieke problemen om te gaan

Kortom: je krijgt veel meer begrip voor het functioneren van mens en dier. Je gaat inzien hoe ons lichaam reageert op een onveilige leefomgeving en hoe het ons daarbij probeert te beschermen.Praktische informatie:

De 2 weekends gaan door op 14 & 15 september en 5 & 6 oktober 2019 telkens van 9u30 tot 17u. De kostprijs is 370€ (inclusief thee, alternatieve koffie & handleiding). 


Na inschrijving per mail, ontvang je het juiste cursusadres in het Leuvense.


Ċ
Geert Thyssen,
4 feb. 2018 20:28
Comments