vzw LevensSTrooM

Wat is LevensSTrooM ?

Vzw LevensSTrooM wil elk levend wezen op aarde helpen om op een constructieve manier door het leven te wandelen. Dit doet ze door verschillende initiatieven te nemen die groeibevorderend zijn voor elke medemens, vanuit een holistische visie en met zoveel mogelijk respect voor al wat leeft.

Dit doen we elk binnen ons eigen domein. Zo kan je op volgende site zien waarmee Petra vooral bezig is.

vzw LevensSTrooM is erkend als Leuvense vereniging en neemt deel aan de deelraad vrije tijd van de cultuurraad. Financiële steun krijgen we door het project Kom op voor je wijk van de stad Leuven en door al diegene die wat centjes teveel hebben... :)

Een helpende hand

Wil je op een of andere manier meewerken binnen vzw LevensSTrooM, dan kun je je kandidaat stellen als vrijwilliger. Zo zoeken we mensen die soms De Druïde willen open houden of groene vingers die graag meebouwen aan de buurttuin.

Voor de hulp in de kruidentheek & het theehuisje krijg je in ruil 11% korting op je aankopen en een kleine vergoeding (afhankelijk van de daginkomsten).

Voel je je geroepen? Je bent meer dan welkom!!

Overzicht activiteiten 2020       

De verborgen wijsheid achter het periodiek systeem op 10 januari 2020 met Luc Vanderlinden VOLZET

Het periodiek systeem vertelt het verhaal van indalen in de materie en terugkeer naar energie/informatie op alle terreinen.
We kennen het 'big bang' verhaal en de materie die zich ontvouwt in al zijn elementen/bouwstenen.
Het is ook het verhaal van elk van ons: van incarnatie tot excarnatie en alles wat ertussen zit.
Luc zal vertellen over de spiraal van het leven vervat in het periodiek systeem.
Het is het verhaal van geboorte, persoonlijkheidsvorming, keuze van job/missie/levensopdracht, contact met je creativiteit en iets nieuws:persoonlijks neerzetten, verantwoordelijkheid opnemen, en uiteindelijk beseffen dat er nog zoveel meer te beleven valt maar het niet kunnen neerzetten in dit leven en dat we terugkeren naar de ‚bron’.
Zo is het periodiek systeem de spiraal van het leven. Hij legt ook de link met de homeopatische toepassing van de elementen.
Je bent welkom vanaf 19u zodat Luc om 19u30 zijn verhaal kan vertellen.
Kostprijs: 10€

je hebt een 2de kans om Luc te aanhoren op 13 maart.

Leer natuurlijker ademen met Buteyko op 1 en 8 februari

Twee groepssessies om bewuster te leren ademen onder begeleiding van Helga Willems.

Bij de Buteyko ademhalingsoefeningen ga je bewust 'minder diep' leren ademen.
Hierdoor treden er een aantal biochemische processen in je lichaam op waardoor je ademhaling steeds rustiger wordt.
Je merkt al snel dat je zelf er ook rustiger van wordt, je gaat beter slapen, je bent minder geïrriteerd door kleine dingen
en je krijgt veel meer energie. 

Het is ook de perfecte manier om klachten van stress- en burn-out preventief aan te pakken, of juist om herval te vermijden.  
Je kan gemakkelijker om met stress, zowel in het dagelijks leven, als tijdens je werk, maar ook als je voor een optreden of een belangrijke sportwedstrijd staat. 
  
Omdat je deze Buteyko ademoefeningen  enkele keren per dag gaat doen, gaat je ademhaling zich langzaam aanpassen en resetten. Je ademhaling wordt steeds rustiger en na een aantal weken zal je ademhaling terug zijn normale waarde hebben. 
We werken naar de medische norm van 5 à 7 liter lucht per minuut. 

Praktisch: op 1 en 8 februari van 9u30 tot 12u30 in De Druïde
Kostprijs: 330€

Leven in vertrouwen met Mies Kloos vanaf 14 februari

                                                   Leven in vertrouwen is de beste preventie van ziekten

Begrip en inzicht geven “wonderbaarlijke” genezingen 

 

De vijf biologische natuurwetten laten ons zien hoe ons lichaam functioneert: ziekten zijn onderdeel van biologisch zinvolle processen die verklaarbaar, voorspelbaar en ook zeer herkenbaar zijn. Begrip van de biologische wetten geeft je een heel ander beeld van ziekten: doordat je je angst en zorgen ervoor zult verliezen, ben je in staat ze te verwelkomen als een logisch gevolg van jouw persoonlijke perceptie van eerdere gebeurtenissen of situaties. Je gaat inzien dat zieken niet bestreden, maar doorleefd dienen te worden.

Je zult op een zeer diep niveau gaan voelen en weten dat het lichaam geen fouten maakt, dat symptomen slechts boodschappen zijn van je onderbewuste en je zult die boodschappen kunnen begrijpen.

 

De implicaties van het leven volgens de biologische wetten zijn enorm verrijkend en ver-reikend. Ze zullen je kijk op het leven en op de processen van ziekte en gezondheid diepgaand veranderen. Je wordt rustiger en krijgt meer vertrouwen, zowel in het lichaam als in de dingen die je overkomen in het dagelijks leven.

Na het volgen van deze dagen kan je:

-       met een gerust hart ziek zijn en dit zien als een positief gebeuren

-       ziekteprocessen gemakkelijker en sneller laten verlopen

-       jezelf op “wonderbaarlijke” wijze genezen

-       uitzaaiingen voorkomen

-       beangstigende symptomen zoals bloed ophoesten of bloed in de ontlasting of urine verwelkomen

-       bepalen wanneer je naar de dokter gaat en wat je dan wilt dat er gedaan wordt

-       begrijpen dat ook moeilijke omstandigheden nuttig en zinvol zijn

-       het Hamers Kompas herkennen als mechanisme van creatie in bredere zin

Kortom: je kunt gaan leven met volledig vertrouwen in je lichaam en je gezondheid in eigen hand nemen

 

Ervaringsverhaal na een workshop in juli 2012:

Al jaren kreeg ik bij werkzaamheden zoals bollen pellen, tulpen plukken en tulpen bossen last van de pezen in mijn onderarm. Deze pezen bedienen de vingers die je bij deze werkzaamheden extreem nodig hebt. De standaard RSI-klachten zeg maar. Om deze klachten te verzachten gebruikte ik duivelsklauw zalf. Dit hielp maar genas niet. Ook werden de klachten door de jaren heen langduriger van aard.

Begin juli heb ik de workshop van de organen gevolgd en daarna begon het bollenseizoen weer. Dat betekent ook weer tulpen pellen. En inderdaad de 1e dag begin je gelijk je onderarmen weer te voelen en de 2e dag nog erger. Maar… met de kennis van de Germaanse weet je wat er eigenlijk gebeurt. Het is een eigenwaarde conflict, je bent niet goed genoeg (snel genoeg) voor dit werk. Eerst cel afbraak, waarschijnlijk direct begin 1e dag, gevolgd door cel opbouw om de pees sterker te maken zodat je je werk wel kan doen. Na 2 dagen was de pijn weg en heb ik dit jaar nog 3 weken pijnloos bollen gepeld.

Wat een beetje besef al kan doen.

Data: 14 en 15 februari & 21 en 22 februari 2020 van 10u tot 18u
Kostprijs: 350€ (inclusief cursustekst, drank en versnaperingen)

Schrijf je tijdig in door een mailtje te sturen.

Vraag zeker het volledige programma aan, om meer te weten over deze 4-daagse.


Meditatief boogschieten met Lieven Ostyn op 22 februari 2020

Bereik je doelen op een zen-volle manier

 

lievené

Deze stijl van boogschieten werd ontwikkeld door Lieven Ostyn. Hij is als arts op zoek is geweest naar een middel om een direct inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

‘De manier waarop’ je je doelen bereikt is veel belangrijker dan het resultaat.

Bereik je die doelen met respect voor je gezondheid, voor de medemens, voor de natuur? Gebruik je geest en lichaam op een harmonische manier zodat burn-out voorkomen wordt? Kan je genieten van de flow-ervaring waarbij je opgaat in wat je doet?

 

Voor het meditatief boogschieten is er geen speciale kracht noch vaardigheid nodig en daarom ook toegankelijk voor kwetsbare personen.

 

Een pijl die nog lang kan natrillen…

 

Praktische informatie:

Welkom vanaf 9u30 op 22 februari in De Babbelarij - Romaanse poort, Brusselsestraat te Leuven. We starten om 10u en sluiten de dag af om 17u.

Deelnameprijs: 48€

 

Om individuele begeleiding mogelijk te maken beperken we de groep tot 10 deelnemers. Wees er dus snel bij! 


Piano & vioolconcert op 29 februari om 20u VOLZET

Hoe lang is het al niet geleden dat er een 29ste februari was? Hoe veel langer is het geleden dat er een muzikaal optreden in De Druïde was? 

Bert


In 2020 breken we de stilte door dit gevarieerd piano & vioolconcert. 

Bert Van Laethem (viool) & Johan Bossers (piano) komen boeiende klassieke muziek brengen van Mozart, Beethoven, Brahms alsook iets van Webern.

We openen de deuren om 19u30 en de weelderige noten dartelen rond vanaf 20u.

Schrijf je in voor deze mooie avond!

Kostprijs: 10€Moeten we (kinder)ziektes de wereld uithelpen? op 13 maart met homeopaat Luc Vanderlinden

We hebben de pokken de wereld uit geholpen!

En we zijn goed op weg om de mensheid te verlossen van die andere gesels zoals polio, mazelen enz.
We gaan er als vanzelfsprekend van uit dat ziekte iets is dat moet bestreden en/of onderdrukt moet worden.
Kan een kinderziekte ook van betekenis zijn? Om een goed afweersysteem op te bouwen bijvoorbeeld?
Welk beeld hebben we van een kinderziekte? 
Waarom zijn er kinderen amper ziek en zijn andere kinderen dodelijk ziek bij dezelfde (kinder)ziekte.
Hoe zijn andere ziekten zoals Pest, scheurbuik, roodvonk… verdwenen?
Is er een link tussen het zelfstandig in de wereld staan (je infecties zelf overwinnen) en een gezond leven en omgekeerd is de enorme toename van allergieën en auto-immuunziekte gelinkt aan een kunstmatig ‚opgefokt' immuunsysteem?
Ondanks een goede (de beste?) gezondheidszorg, de beste en grootste ziekenhuizen, een dokter voor pakweg elke 700 mensen, een groot arsenaal aan geneesmiddelen zijn er meer en meer chronisch zieken.
Of bestaat er de mogelijkheid dat acute infecties beschermend werken voor chronische pathologie?  
Genoeg stof om eens een avond van gedachten te wisselen rond ziekte en gezondheid!

Je bent welkom vanaf 19u zodat Luc kan starten om 19u30.

 

Kostprijs 10€

Privacyverklaring vzw LevensSTrooM

vzw LevensSTrooM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW LevensSTrooM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 

 

Als vzw LevensSTrooM  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Vzw LevensSTrooM

Jan Van Avondtstraat 25

3012 Wilsele Putkapel

levensstroom@gmail.com

telefoon: 0495/54.03.79

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

           

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?


Uw persoonsgegevens worden door vzw LevensSTrooM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

       Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw LevensSTrooM

       Inschrijving voor activiteiten (toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie)

       Verzorgen van opleidingen

       Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen per mail en op papier.

       Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek)

 

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

       Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

       Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

       Opleiding en vorming

       Aanwezigheid

       Beeldmateriaal (fotos, videos, opnames, )

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Met uitzondering van :

       Beeldmateriaal (voor public relations)

       Contactgegevens (voor direct marketing)

      

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte fotos van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

       Het opslaan en verwerken van gegevens in dropbox en gmail.

       Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden - ontvangers

 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

       Uw gegevens worden bewaard in gmail en dropbox

       Externe opleiders of trainers

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

 

Bewaartermijn


vzw LevensSTrooM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            agd-gda@privacycommission.be

           

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


vzw LevensSTrooM kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

 

Comments