Välkommen till Swedish Db2 Regional User Group!

Klicka här för att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG på LinkedIn  Vår interna grupp på LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/groups/48536

Vårt syfte är att genom en enkel organisation skapa mötesplatser där användare av Db2 kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Mötena, som berör Db2 for z/OS och Db2 for LUW, hålls varje år i slutet av januari på ett av deltagarnas företag. För historik, se längst ner på den här sidan.

Observera att det vid ett tillfälle hållits en RUG for LUW som fokuserade på Db2 for LUW. Presentationer från RUG for LUW finns här på denna sajt (se navigeringslisten till vänster).

Nästa planerade tillfälle är den 22-23 januari 2019 och kommer att hållas av Handelsbanken i Stockholm, Gärdet.

Inbjudan och agenda till nästa RUG finns publicerade under Nästa möte.

Rapporter från föregående RUG-möten finns tillgängliga på vår gamla sajt (2003-2007) samt på denna sajt under respektive år (från 2008).

Ansvarig ledning för mötet enligt programförklaringen:

  • Christer Johansson, Handelsbanken - arrangerande företag
  • Tove Kaufmann, SEB - föregående arrangerande företag
  • NN - nästkommande arrangerande företag

Ledningen kan knyta till sig fler personer om så önskas.

Kontakta gärna nuvarande ordförande via e-post.

Welcome to the Swedish Db2 Regional User Group!
 
This is the home page for the Swedish Db2 Regional User Group. The meetings are held once a year with a duration of two days. The rules for participation is simple; if you share something from your experiences with Db2, you are allowed to attend a meeting. In that way, we can continue to focus on sharing experiences as a complement to larger conferences' professional presentations made by vendors. The meetings are held in Swedish. 

Historik

 Årtal Företag Ort
 2003 Ellos Borås
 2004 SEB Stockholm
 2005 Volvo IT Göteborg
 2006 Folksam Stockholm
 2007 Sandvik Sandviken
 2008 Handelsbanken Stockholm
 2009 Nordea Stockholm
 2010 Swedbank Stockholm
 2011 CSN/Försäkringskassan  Sundsvall
 2012 Volvo IT Göteborg
 2013 Folksam Stockholm
 2014 Sandvik Sandviken
 2015 SPP Stockholm
 2016 Skandia Stockholm
 2017 Handelsbanken Stockholm 
 2018 SEB Solna
 2019 Handelsbanken Stockholm


IBM Db2


Handelsbanken, Värtavägen 73, Stockholm


IBM Db 2 for z/OS