Välkommen till

Swedish Db2 Regional User Group!

Vår interna grupp på LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/groups/48536

Vårt syfte är att genom en enkel organisation skapa mötesplatser där användare av Db2 kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Mötena, som berör Db2 for z/OS och Db2 for LUW, hålls varje år i slutet av januari på ett av deltagarnas företag. För historik, se längst ner på den här sidan.

Observera att det vid ett tillfälle hållits en RUG for LUW som fokuserade på Db2 for LUW. Presentationer från RUG for LUW finns här på denna sajt (se navigeringslisten till vänster).

På grund av Covid-19 kommer vi att skjuta på nästa fysiska möte till 2022. Men eftersom vi inte gärna vill ställa in så kommer vi, efter diskussioner med medlemmar att genomföra en "Db2 RUG Light" onsdagen den 20 januari 2021. Det innebär att vi kommer att träffas via Skype, vilket inte är i närheten av vad Db2 RUG egentligen brukar vara, men vi bedömer att det är bättre än att inte träffas alls.

Inbjudan och information om Db2 RUG Light 2021 finns publicerad under Nästa möte.

Nästa planerade fysiska tillfälle är den 19-20 januari 2022 och kommer att hållas av Skandia, Kungsholmen, Stockholm.

Rapporter från föregående RUG-möten finns tillgängliga på vår gamla sajt (2003-2007) samt på denna sajt under respektive år (från 2008).

Ansvarig ledning för nästa möte enligt programförklaringen:

  • Lennart Henäng, huvudansvarig för Swedish Db2 RUG - Skype-arrangemang
  • Tove Kaufmann, SEB - föregående arrangerande företag
  • Olov Östman, Skandia - nästkommande arrangerande företag

Ledningen kan knyta till sig fler personer om så önskas.

Kontakta gärna innevarande ordförande via e-post.

__________________________________________________________

Welcome to the Swedish Db2 Regional User Group!

This is the home of the Swedish Db2 Regional User Group. The meetings are held once a year with a duration of two days. The rules for participation is simple; if you share something from your experiences with Db2, you are allowed to attend a meeting. In that way, we can continue to focus on sharing experiences as a complement to larger conferences' professional presentations made by vendors. The meetings are held in Swedish.

_________

Historik