Välkommen till

Swedish Db2 Regional User Group!

Vår interna grupp på LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/groups/48536

Vårt syfte är att genom en enkel organisation skapa mötesplatser där användare av Db2 kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Mötena, som berör Db2 for z/OS och Db2 for LUW, hålls varje år i slutet av januari på ett av deltagarnas företag. För historik, se längst ner på den här sidan.

Observera att det vid ett tillfälle hållits en RUG for LUW som fokuserade på Db2 for LUW. Presentationer från RUG for LUW finns här på denna sajt (se navigeringslisten till vänster).

På grund av ökad aktivitet av Covid-19 blev mötet 2022 tyvärr inställt. Det blev heller ingen "Db2 RUG Light" det året.

Nästa planerade fysiska tillfälle är den 25-26 januari 2023 och kommer att hållas av Skandia, Kungsholmen, Stockholm.

För mer information och möjlighet att anmäla sig, se Nästa möte.

Ansvarig ledning för nästa möte enligt programförklaringen:

  • Lennart Henäng, huvudansvarig för Swedish Db2 RUG - Skype-arrangemang

  • Tove Kaufmann, SEB - föregående arrangerande företag

  • Lennart Henäng, Skandia - nästkommande arrangerande företag

Ledningen kan knyta till sig fler personer om så önskas.

Kontakta gärna innevarande ordförande via e-post.

Rapporter från föregående RUG-möten finns tillgängliga på vår gamla sajt (2003-2007) samt på denna sajt under respektive år (från 2008).

__________________________________________________________

Welcome to the Swedish Db2 Regional User Group!

This is the home of the Swedish Db2 Regional User Group. The meetings are held once a year with a duration of two days. The rules for participation is simple; if you share something from your experiences with Db2, you are allowed to attend a meeting. In that way, we can continue to focus on sharing experiences as a complement to larger conferences' professional presentations made by vendors. The meetings are held in Swedish.

_________

Historik (bläddringsbar)