Головна

                              Вітаємо Вас, шановні друзі!           

   „Стати майстром – це не самоціль, ця пристрасть

має бути притаманна фаху педагога як невід’ємна

властивість його любові до своєї професії”

                                                                                 В.О. Сухомлинський

 
Проблема циклової комісії викладачів 
загальної та дошкільної психології та педагогіки:

«Єдине інформаційно-освітнє середовище як важливий елемент підвищення якості підготовки фахівців»

Пріоритетними завданнями роботи викладачів циклової комісії 

на 2017-2018 н.р.  визнати:

- розробку проблеми, напрямків, форм роботи викладачів циклової комісії на 2013-2018 рр. з метою ефективного входження до світової медіа-освіти;

-  вдосконалення моделі блогу викладачів педагогіки і психології;

- оптимізацію веб-сайту циклової комісії як засобу доступу до світового медіа-простору;

- модернізацію освітньої діяльності на основі використання сучасних освітніх, педагогічних, інформаційних та комп’ютерних технологій;

- забезпечення дієвості профільних спеціалізованих кабінетів-лабораторій, лабораторій початкової, дошкільної освіти та кабінетів-музеїв шляхом проведення конференцій,  науково-практичних семінарів, хакатонів;

- вдосконалення професійної майстерності викладачів шляхом участі у наукових форумах, конкурсах, конференціях, участі у видавничій діяльності: конкурсі пошуково-дослідних робіт  Східного регіону для студентів спеціальності «Початкова освіта» з психолого-педагогічних дисциплін, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2017-2018 з психології і педагогіки, дошкільної педагогіки;

- вивчення  можливості запровадження в практику роботу участь студентів, вчителів ЗСО, психологів закладів освіти у тренінгах в режимі он-лайн;

- проведення в рамках освітнього округу  науково-практичного семінару «Завдання сучасної школи у світлі нових  державних стандартів  початкової загальної освіти та середньої загальної освіти», «Формування і розвиток творчої особистості дитини» (на базі ЗДО «Світлячок»);

- з метою профорієнтаційної роботи започаткування  проведення інтернет-конкурсів «Твір про вчителя», «Династія вчителів»;

- участь у  експерименті «Можливості медіа-освти у реалізації програми СГР «Шлях у досконалість»;

- розширення внутрішнього комп’ютерно-інформаційного середовища.

Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці,  готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіях відповідно до Концепції нової української школи.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє нові особистісно-ориентовані методи підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти.

Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

Comments