Velkommen!

Vi ønsker å avle frem individer med tanke på dyrets beste.

Dette betyr individer med en god helse og et godt gemytt, som er oppvokst med et grunnlag for å skape et godt forhold til mennesker.

Du kan ta kontakt med oss på vår mailadresse:

ceecii.rotteri@yahoo.com

For flere bilder, besøk gjerne Flickr-siden vår eller følg oss på Facebook