Cedule Cup 2010

V roce 2010 Cedule Cup odstartoval v neděli 4.4.2010 a skončil 26.9.2010. Kromě bodovacího spurtu na ceduli Krnov přibila v tomto roce i vrchařská prémie. V cíli na ceduli Krnov bodovalo prvních deset cyklistů, na vrchařské prémii 5 cyklistů.

------------------------------------------------------------------------

V roce 2010 se zúčastnilo Cedule cupu 49 cyklistů (45 můžů a 4 ženy) z toho 32 cyklistů bodovalo (v roce 2009 byla účast 32 cyklistů) - nárust o 17 cyklistů). Nejvíce účastníků bylo 4.4.,5.4 a 30.5 a to 22 cyklistů. Průměrně měl peleton 13,7 cyklistů. Celkem se odjelo 22 Cedule cupů, 4 se neuskutečnili z důvodu špatného počasí.

Nejmladší účastník byla: R.Lantová ml. 13 let., nejstarší pak Otmar Rychta 68 let

ŽENY: 1) Romana Daněčková 2-4) bez bodu - Romana Lantová st., Romana Lantová ml., Gabriela Junová

DO 23 let: 1) Antonín Lant 2) Luděk Slonina 3) Marek Zapletal

ELITE: 1) Daniel Rychta 2) Vítězslav Šimon 3) Nikola Šimon

MASTERS (nad 50 let): 1) Jan Zmuda 2) Pavel Daněček 3) Zbyněk Ocásek

CELKOVÉ VÝSLEDKY:

Vrchařská soutěž: 1-2) Jan Zmuda, Pavel Daněček, 3) Antonín Lant ml.

Sprintérská soutěž: 1) Jan Zmuda 2) Daniel Rychta 3) Nikola Šimon

Celkové pořadí:

1) Jan Zmuda 214 b.

2) Daniel Rychta 144 b.

3) Pavel Daněček 136 b.

4) Antonín Lant ml. 127 b.

5) Vítězslav Šimon 111 b.

6) Nikola Šimon 104 b.

7) Tomáš Karmelita 77 b.

8) Mirek Švihel 65 b.

9) Zbyněk Ocásek st. 55 b.

10) Petr Sekanina 49 b.

FOTOGALERIE ZE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ ZDE...

Info k závodům v minulých měsících najdete pod tabulkou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Celou tabulku najdete ZDE...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26. C.C - neuskutečněno z důvodu špatného počasí

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25. C.C. Krnov - Brumovice -Jakartovice - Razová - Krnov 71,25 km. Info z Garmina

Předposlední Cedule cup začal svižně, tempo se začalo zpomalovat až před horskou prémií, která byla z Jakartovic ke kopci před Slezskou Hartou. Na vrchařské prémii pak bylo pořadí: L.Slonina, Z.Moravec, P.Daněček, T.Karmelita, R.Daněčková. Cílový spurt začal po sjezdu od Milotic n.O. v N.Heřminovech. A protože se nenastupovalo do cíle přijelo hlavní pole pohromadě. V hromadném spurtu bylo pořadí: N.Šimon, T.Karmelita, D.Rychta, M.Kopecký, Z.Moravec, P.Daněček, L.Slonina, L.Velčovský, R.Daněčková, P.Sekanina.

Celkové pořadí: 1) T.Karmelita 2-3) N.Šimon, Z.Moravec 4) L.Slonina 5-6) D.Rychta, P.Daněček 7) M.Kopecký 8-9) L.Velčovský, R.Daněčková 10) P.Sekanina

-----------------------------------------------------------------------------------------------

24. C.C Krnov - N.Heřminovy - Heřmanovice - M.Albrechtice - Krnov 75,5 km TRASA

V rychlé etapě byl první na vrchařské prémii na Drakově P.Daněček před L.Sloninou, Z.Moravcem, T.Karmelitou a J.Zmudou. Hned poté co se za Heřmanovicemi začalo závodit, bylo k vidění několik pokusů o únik, ale v protivětru byly šance velmi malé. Hlavní pole se se rozdělilo až v Linhartovském kopci, kdy vepředu zůstalo 12 cyklistů. V cíli měl nejvíce sil ve spurtu loňský vítěz Cedule cupu N.Šimon před V.Šimonem a J.Zmudou. Na dalších místech pak brali body D.Rychta, T.Karmelita, L.Slonina, P.Daněček, S.Langer, L.Velčovský a Z.Moravec.

Celkové pořadí: 1) N.Šimon 2-5) V.Šimon, J.Zmuda, L.Slonina, P.Daněček 6) T.Karmelita 7) D.Rychta 8) Z.Moravec 9) S.Langer 10) L.Velčovský

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23.C.C.

Vrchařskou prémii vyhrál J.Zmuda před V.Šimonem, P.Daněčkem, M.Pátkem a R.Směšným, ve spurtu pak bylo pořadí R.Svěnty, J.Zmuda,V.Šimon, P.Daněček, M.Pátek, T.Karmelita, L.Válečko a bez přilby (proto bez bodu) P.Hudeček

Celkové pořadí: 1) J.Zmuda 2) V.Šimon 3) R.Svěnty 4) P.Daněček 5) M.Pátek 6) T.Karmelita 7) L.Válečko

-----------------------------------------------------------------------------------------------

22. C.C. Krnov - H.Benešov - Leskovec n.M. - Valšov - Bruntál - Krnov. 82 km TRASA

Náročná 82 km etapa, vedla z Krnova kolem vodní nádrže Slezská Harta. Na vrchařské prémii v Roudně brali body nejlepší vrchaři celého Cedule cupu. Zvítězil A.Lant před V.Šimonem, J.Zmudou, M.Švihelem a P.Daněčkem. Start závodu byl v Bruntále a hned na jeho začátku nástup V.Šimona rozdělil startovní pole na dvě poloviny. U Zátoru začal boj první skupiny, kde se snažil o nástupy A.Lant. Výsledkem těchto nástupů byla neustále se měnící počet závodníků ve vedoucí skupině. V cílovém spurtu se z vítězství radoval V.Šimon před A.Lantem, J,.Zmudou a T.Karmelitou. Kousek za nimi pak přijel zbytek první skupiny v pořadí D.Rychta, M.Švihel a P.Sekanina. V druhé skupině pak se ve spurtu radoval z osmého místa M.Kopecký před V.Velčovským a P.Daněčkem. Ze ztrátou pak dojeli na dalších místech R.Daněčková, R. Lokvenc a P.Mikeska

Celkové pořadí: 1-2) V.Šimon a A.Lant 3) J.Zmuda 4-5) T.Karmelita a M.Švihel 6) D.Rychta 7) P.Sekanina 8) M.Kopecký 9-10) V.Velčovský a P.Daněček

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21. C.C. Krnov - Milotice - Rázová - Jakartovice - Tábor - Krnov. 70km

Pořadí na vrchařské prémii: V.Šimon, J.Zmuda, P.Daněček, N.Šimon, D.Rychta. Do cílového spurtu dojela jako první osamocena dvojice V.Šimon, N.Šimon za ní bylo pořadí J.Zmuda, D.Rychta, V.Velčovský, M.Kopecký a Z.Droběna, Body nebrali P.Sekanina protože startoval bez přilby a A.Lant z důvodu, že se přidal až v průběhu závodu (v hlasování byli proti V.Šmon, N.Šimon a Z.Droběna)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20. C.C. zrušen kvůli nepřízni počasí

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19. C.C. Krnov - N.Cerekew - Wiechowice - Vávrovice - Krnov 72,7 km TRASA

Rovinatá etapa bez vrchařské prémie vedla z Krnova na Glubczyce, Nowa Cerekew, Wiechowice - Vávrovice, odkud byl začátek závodu. U Skrochovic se pokusil o únik J.Zmuda. Hlavní pole ho dostihlo až za Úvalnem, kdy už vše začalo směřovat k závěrečnému spurtu. V něm měl nejvíce sil V.Šimon před A.Lantem, D.Rychtou, další závodníci přijížděli jen s minimálními ztrátami. J.Zmuda, M.Kopecký, P.Mikeska, N.Šimon, P.Sekanina, T.Karmelita, L.Velčovský, Z.Droběna

Celkové pořadí: 1) V.Šimon 2) A.Lant 3) D.Rychta 4) J.Zmuda 5) M.Kopecký 6) P.Mikeska 7) N.Šimon 8) P.Sekanina 9) T.Karmelita 10) V.Velčovský

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18. C.C. Krnov - H. a D. Údolí - Rejvíz - Drakov - Heřmanovice - Krnov TRASA

Z Krnova vedla trasa stále do kopce přes M.Albrechtice, Heřmanovice do Horního Údolí, odkud pak byl sjezd do Dolního Údolí, odkud byl start vrchařské prémie na Rejvízu. Vítězství si odnesl A.Lant, vedoucí muž vrchařské soutěže, před J.Zmudou druhým mužem vrchařské soutěže. Na dalších místech pak byli V.Šimon, P.Daněček a P.Brada. Z Rejvízu vedla trasa do Drakova, odkud pokračovala na Heřmanovice odkud byl start závodu. Hned na začátku si vyzkoušel samostatný únik V.Šimon, ale jeho pokus byl brzo zmařen. Díky tohoto úniku se však začalo závodit již od začátku. Prvním sítem byl Linhartovský kopec. Zde odpadl M.Káňa, a za ním pak byli ještě M.Kopecký a P.Mikeska, kteří M.Káňu sjeli až za K.Loučkami. V cílovém spurtu byl nejtychlejší V.Šimon, před R.Bradou, J.Zmudou. A.Lantem, N.Šimonem a P,.Daněčkem. Za hlavní skupinou se opět spurtovalo. Sedmé místo si odnesl M.Kopecký na dalších místech pak byli P.Mikeska, M.Káňa. O něco později si pak pro bod přijel V.Velčovský

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1) V.Šimon 2-3) J.Zmuda a A.Lant 4) R.Brada 7) P.Daněček 8) N.Šimon 9) M.Kopecký 10) P.Mikeska 11) M.Káňa 12) V.Velčovský

-----------------------------------------------------------------------------------------------

17. C.C. Krnov - Bruntál - Karlovice - Zátor - Krnov. 25.7.2010 70,67 km

Osm cyklistů v chladném počasí bojovalo o body do Cedule cupu. Vrchařskou prémii v Oborné vyhrál J.Zmuda před A.Lantem, P.Daněčkem, V.Velčovským a N.Šimonem. Poté trasa pokračoval přes Bruntál, Staré Město a táhlým stoupáním přes Andělskou Horu do Karlovic, odkud se již začalo závodit. Hned na začátku se v samostatném úniku objevil L.Válečko, ale jeho únik neměl dlouhého trvání, navíc ho postihla technická závada na přehazovačce a spolu s M.Kaperou byli prvními, kteří nestačili vedoucí šestičlenné skupině. Po pár nástupech, které neměli úspěch se hlavní skupina rozdělila až v kopci za Zátorem, kdy překvapivě nastoupil L.Velčovský. Zde v kopci se hlavní skupina rozdělila do tří dvojiček, které spolu dojeli až do cíle. Vítězný spurt dnes patřil A.Lantovi před J.Zmudou, z další dvojice bral třetí místo V.Velčovským, čtvrtý pak skončil P.Daněček. Páté místo obsadil P.Mikeska před N.Šimonem. Šestý pak dojel už s větší ztrátou L.Válečko před M.Kaperou.

Po dnešním závodě si vedení pojistil J.Zmuda, který vede před D.Rychtou již o 42 bodů. Zajímavější je pořadí vrchařů, kde prví tři závodníci mají stejný počet bodu - J.Zmuda, P.Daněček a T.Lant.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1-2) J.Zmuda, A.Lant 3-4) V.Velčovský a P.Daněček 5-6) P.Mikeska a N.Šimon 7) L.Válečko 8) M.Kapera

-----------------------------------------------------------------------------------------------

16. C.C. Krnov - Jindřichov - část Petrovy boudy - Vysoká - Krnov. 18.7.2010 70,68 km

Na startu šestnáctého Cedule cupu se objevilo 12 cyklistů, kteří se vydali směr M.Albrechtice, Jindřichov, Janov na Petrovy boudy, kde byla vypsaná vrchařská prémie. Kvůli pracím na vozovce byl nakonec cíl prémie asi v polovině kopce. Vítězství si připsal M.Pátek před A.Lantem, T.Karmelitou, J.Zmudou a J.Goldmanem. A protože počasí nepřálo, vedla trasa oproti dřívějšímu plánu zpět přes Vysokou, Třemešnou, M.Albrechtice zpět do Krnova. První dva odpadlíci byli již v Třemešné, další dva pak odpadli v Linhartovském kopci. Ve spurtu si vítězství odnesl V.Šimon před D.Rychtou, J.Zmudou, P.Daněčkem, A.Lantem a M.Pátkem. Za touto skupinou pak bylo pořadí J.Goldman, T.Karmelita, L.Velčovský, P.Mikeska. Zbyli dva účastníci N.Šimon a M.Kopecký byli diskvalifikování za předčasný start (po sjetí z Petrových boud nebyli všichni účastníci pohromadě)

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1-4) V.Šimon, J.Zmuda, A.Lant a M.Pátek 5) D.Rychta 6) P.Daněček 7) T.Karmelita 8) J.Goldman 9 ) L.Velčovský 10) P.Mikeska

-----------------------------------------------------------------------------------------------

15. C.C Krnov -Bruntál - Hvězda - Karlova Studánka - Krnov. 11.7.2010 90km

7 cyklistů se postavilo na start 15. CEDULE CUPU, 5 pak dojelo do cíle

Vrchařská prémie 1) T.Karmelita 2) P.Daněček 3) J.Zmuda 4) D.Rychta 5) M.Kopecký

Cílový spurt: 1) J.Zmuda 2) D.Rychta 3) T.Karmelita 4) P.Daněček 5) M.Kopecký

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1-2) J.Zmuda a T.Karmelita 3-4) P.Daněček a D.Rychta 5) M.Kopecký

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14. C.C Krnov - Heřmanovice - Zlaté Hory - Vysoká - Krnov. 4.7.2010

Pouhých šest cyklistů se v letním počasí objevilo na startu dalšího Cedule cupu. Na vrchařské prémii na Petrových boudách bylo pořadí P.Daněček, J.Zmuda, M.Švihel, D.Rychta, V.Šimon. V cílovém spurtu si to pak rozdala trojice cyklistů, z které vyšlo pořadí J.Zmuda, V.Šimon a D.Rychta, na dalších místech pak skončily P.Daněček, který se tak dostal na třetí místo celkové klasifikace a M.Švihel

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1) J.Zmuda 2) P.Daněček 3-4) V.Šimon, D.Rychta 5) M.Švihel

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13. C.C. Krnov - Malá Morávka - Stará Ves - Břidličná - Krnov. 100,5 km 27.6.2010

- údaje z Garmina, mapa na GPSies

Hned druhý den po výjezdu na Praděd se objevilo na startu patnáct účastníků, kteří vyrazili n atrasu, která vedla Z Krnova přes Bruntál, Staré Město do Rudné pod Pradědem, kde byla vyhlášena vrchařská prémie. Na ni si podle očekávání vedl nejlépe L.Slonina, který vyhrál před J.Zmudou, P.Daněčkem, D.Rychtou a J.Goldmanem. Po prémii někteří účastníci se vydali zpět do Krnova, ostatní pak pokračovali přes M.Morávku do Rýmařova a poté do Staré Vsi, kde se konal závod Jesenického šneka, na němž úspěšně startovali také účastníci seriálu Cedule cup (R.Lantová ml. vyhrála svoji kategorii, třetí místa obsadili A.Lant, R.Lantová st, a T.Karmelita). Po přestávce pokračovala trasa přes Břidličnou, Valšov do Bruntálu, kde odpadl J.Urbášek. Zbylých sedm závodníku pak pokračovalo přes Zátor, kde potkal defekt vedoucího muže celého závodu J.Zmudu. Ostatních šest cyklistů si to pak o vítězství rozdalo až na cílové tabuli Krnov. Z vítězství se radoval D.Rychta, před P.Sekaninou, M.Švihelem, J.Goldmanem, P.Mikeskou a M.Kopeckým.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1) A.Lant 2) J.Zmuda 3-4-5) D.Rychta, T.Karmelita, P.Daněček 6) L.Slonina 7) L.Velčovský 8) P.Mikeska

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12. C.C. Krnov - Heřmanovice - Rejvíz - Vrbno p.P. - Krnov 94,5 km 20.6.2010

- údaje z Garmina, mapa na GPSies

Jedenáct účastníku se objevilo i přes nepřízeň počasí na startu 12. závodu Cedule cupu. Etapa vedla z Krnova přes M.Albrechtice, odkud začala trasa stoupat nad Heřmanovice. Z Heřmanovic pokračovala trasa přes Horní a Dolní Údolí, odkud byla vyhlášena vrchařská prémie na Rejvíz. Hned na začátku vyrazil dopředu T.Karmelita, ale byl dojet dvojicí A.Lant a L.Slonina, která si to nakonec rozdala o vítězství. Rozhodl nástup A.Lanta v poslední zatáčce, který tak vyhrál před L.Sloninou. Na dalších místech dojeli J.Zmuda před P.Daněčkem, za kterým až nakonec skončil T.Karmelita. Z Rejvízu vedla trasa lesní cestou do Vrbna p.P. Na účastníky však čekalo překvapení, které jim přineslo kamení na cestě. Místy se dalo projet jen úzkým pruhem, místy museli účastníci jet po navezeném kamení. Za Karlovicemi se začalo tempo zvětšovat a později začali odpadávat i jednotlivý účastníci. Vepředu zůstala pětičlenná skupina, ze které před Zátorem odpadli P.Daněček a překvapivě také T.Karmelita, který nakonec ve spurtu porazil P.Daněčka. Vítězem spurtu vedoucí tříčlenné skupiny se stal J.Zmuda před A.Lantem a D.Rychtou. Stejné je i pořadí na prvních třech místech celkové klasifikace.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1) D.Rychta 2) P.Sekanina 3-4-5) J.Zmuda, M.Švihel a J.Goldman 6) P.Mikeska 7-8) M.Kopecký a L.Slonina 9-10) J.Urbášek a P.Daněček

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11. C.C. Krnov - Bruntál - Praděd - M.Morávka - Bruntál - Krnov. 98,4 km 13.6.2010

- udaje z Garmina, mapa na GPSies

Na 17 účastníků čekala v neděli prozatímně nejtěžší etapa letošního Cedule cupu. Trasa vedla z Krnova přes Bruntál a Starou Rudnou na sedlo Hvězda, odkud čekalo na cyklisty devítikilometrové stoupání s 630 metrovým převýšením na Praděd. Jako první dorazil na Praděd nováček Cedule cupu R.Svěnty, před A.Lantem. Za nimi pak skončily Z.Ocásek st., J.Zmuda a na horském kole jedoucí L.Slonina, který se vydal z Hvězdy se zpožděním (více pod článkem). Z Pradědu pak trasa pokračovala sjezdem do Malé Morávky a poté přes Rudnou pod Pradědem do Bruntálu. Na konci Bruntálu v krátkém stoupání došlo k prvnímu nástupu, ze kterého se startovní pole rozdělilo na vedoucí sedmičlennou skupinu, která v tomto složení také dojela do cíle. Za touto skupinou jel osamocený V.Šimon, dále trojčlenná a dvoučlenná skupina. Z těchto skupin se později v N. Heřminovech stala šestičlenná skupina. Před Krnovem z této skupiny došlo k úspěšnému pokusu o únik tria V.Šimon, V.Velčovský a J.Goldman, který jako poslední bral body. Ve vedoucí skupině nedošlo k žádnému pokusu o únik až před Krnov, kde také díky taktizování si získal malý náskok A.Lant, který jej dotáhl do vítězného konce. Za ním si pro druhé místo dospurtoval N.Šimon, před D.Rychtou, Z.Ocáskem st. a M.Švihelem, R.Svěntym a J.Zmudou.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1) A.Lant 2-3) Z.Ocásek st. a R.Svěnty 4) N.Šimon 5) D.Rychta 6-7) J.Zmuda a M.Švihel 8) V.Šimon 9) V.Velčovský 10-11) J.Goldman a L.Slonina

Po závodě byl dán protest k vrchařské prémii. Startovní pole se roztrhalo ještě před sedlem Hvězda, odkud si někteří cyklisté mysleli, že bude start na prémii a že se zde se startem počká až se celé startovní pole sjede dohromady. Bohužel vedoucí skupina pokračovala dále (prý mezi sebou říkali, že na vrchařskou prémii se pojede už od Rudné) a tak někteří favorité na prémii odstartovali později. Při hlasování byli v menšině zastánci diskvalifikace a tak se pořadí nechalo v původní podobě.

Z toho důvodu dávám do pravidel, že před startem se určí odkud začne závod s cílovým spurtem a kde začne a skončí vrchařská prémie. Také pokud nebudu vědět v cíli pořadí v první desítce tak dávám čas účastníkům na protesty do následujícího dne do 16.00 aby mi nahlásili své pořadí, jinak jsou diskvalifikováni a pořadí se posouvá. Fungovat by to mělo tak, že spurt je na značce Krnov ale ukončení pak v penzionu ESO. Pokud někdo nejede do penzionu měl by si své pořadí nahlásit tomu kdo zde jede, např. do cíle se přijede ve třech lidech, tak alespoň jeden účastník by měl zajet do penzionu a nahlásit pořadí této skupiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10. C.C. Krnov - Jindřichov - Zlaté Hory - Prudnik - Krnov. 96 km 6.6.2010 - údaje z Garmina

Desátému Cedule cupu konečně přálo počasí a tak se na startu objevilo dvacet účastníků. Poprvé se letos představil J.Urbášek a úplnou prémiéru měl M.Káňa. Vrchařská prémie dala cyklistům pořádně zabrat, protože je čekalo prudké stoupání na Petrovy boudy. Jako první vyjel nahoru Z.Ocásek ml. před P.Daněčkem, který se tak dělí po dnešní etapě o první místo ve vrchařské soutěži. Další pořadí pak bylo M.Pátek, Z.Ocásek st. a J.Zmuda. Po sjezdu do Zlatých Hor následovala část trasy mírně zvlněným terénem do Prudniku, odkud se začalo již závodit. V krátkých stoupáních u obce Vysoká se startovní pole poprvé roztrhalo. Na čele vznikla osmičlenná skupina následována tříčlennou a zbytkem startovního pole. Před Třemešnou odpadl z první do druhé skupiny zdravotně indisponovaný T.Karmelita. Z vedoucí skupiny pak ještě odpadl na silném protivětru P.Šrajbr. V Třemešné se o nástup pokusil Z.Ocásek ml., ale proti protivětru neměl šanci a byl dojet ve M.Albrechticích. Dalším sítem byl pro cyklisty Linhartovský kopec, kde odpadl P.Sekanina a později i P.Daněček. Ve spurtu si to pak rozdala vedoucí čtyřčlenná skupina, z které vyšel jako vítěz Z.Ocásek st. před J.Zmudou, který si tak po dnešní etapě upevnil první místo v celkové klasifikaci, M.Pátkem a Z.Ocáskem ml.. Na dalších místech do osmého místa pak dojeli jednotlivý závodníci. O posledních třech bodovaných místech rozhodl spurt čtyřčlenné skupiny, který vyhrál T.Karmelitovi, před M.Káňou, J.Urbáškem a již bez bodu P.Mikeskou.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1-2) Z.Ocásek st. a Z.Ocásek ml. 3) M.Pátek 4-5) J.Zmuda a P.Daněček 6) P.Sekanina 7) P.Šrajbr 8) T.Karmelita 9) M.Káňa 10) J.Urbášek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CELKOVÉ POŘADÍ PO KVĚTNU

1) J.Zmuda 2) D.Rychta 3) N.Šimon 4) A.Lant 5) P.Daněček 6) M.Švihel 7) Z.Ocásek st. 8) P.Sekanina 10) P.Šrajbr

Nejlepší vrchař: 1) A.Lant 2) P.Daněček 3-4) J.Zmuda a M.Švihel

Nejlepší spurtér: 1) J.Zmuda 2) N.Šimon 3) D.Rychta

9. C.C. Krnov - Holčovice - Karlovice - Zátor - Krnov. 59 km 30.5.2010

Devátého Cedule cupu se zúčastnilo i přes špatnou předpověď počasí 21 cyklistů a 1 cyklistka. V letošním roce se poprvé objevil na startu J.Goldman a vůbec poprvé také bratři Ocáskové. Na vrchařskou prémii v Jelení jako první přijel prozatímní nejlepší vrchař A.Lant před L.Sloninou, který jel na horském kole !. Na dalších místech pak skončily Z.Ocásek ml., M.Ocásek a P.Daněček.

Od Karlovic pak začal boj o vítězství, první nástupy byli zlikvidovány hned v zárodku, nejvážněji pak vypadal únik čtveřice, který skončil v N.Heřminovech. To už se vepředu zformovala silná, ale ještě početná čtrnáctičlenná skupina. V Zátoru potkal defekt druhého muže celkového pořadí a také favorita cílového spurtu D.Rychtu. Další protřídění vedoucí skupiny pak znamenal Zátorský kopec, kde se o únik pokusila dvojice A.Lant a M.Švihel. Jejich nadějný únik byl ale zlikvidován nedaleko cíle nedaleko restaurace U Žida. Této dvojice pak chyběli síli do závěrečného spurtu a do cíle tak přijela mírně roztáhlá skupina cyklistů. Nejvíce sil a vítězem spurtu se stal loňský vítěz Cedule cupu Nikola Šimon, který se po pomalém rozjezdu vrací do loňské formy. Druhé místo pak patřilo Z.Ocáskovi st. a třetí místo J.Zmudovi. Za touto trojicí dojeli čtvrtý Z.Ocásek ml. a pátý P.Sekanina. Za nimi pak bodovali ještě šestý M.Ocásek, sedmý M.Pátek, osmý P.Daněček, devátý T.Lant a desátý na horském kole jedoucí L.Slonina.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1-2) N.Šimon a Z.Ocásek ml. 3) Z.Ocásek st. 4-5) J.Zmuda 6-7) T.Lant a M.Ocásek 7) P.Sekanina 8) L.Slonina 9-10) M.Pátek a P.Daněček

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8. C.C. Krnov - Milotice n.O. - Razová - Bruntál - Krnov. 23.5.2010

Osmému závodu CEDULE CUP konečně přálo počasí a tak 13 účastníku se vydalo na Nové Heřminovy, odkud čekalo na cyklisty stoupání do Milotic n.O. na vrchařskou prémii. Výbornou vrchařskou formu prokázal Mirek Švihel, který se dokázal odpoutat od ostatních a dojet si tak pro vítězství na prémii. Za ním se rozpoutal souboj o další místa z kterého vyšel vítězně Jan Zmuda před Pavlem Daněčkem a Zbyňkem Ocáskem st., jako poslední pak ještě bodoval Petr Sekanina.

Cílový spurt začal ještě před Bruntálem, kdy došlo k pokusu o únik, který byl však záhy zmařen. Ve stupňovaném tempu pak začali odpadávat postupně cyklisté, až se vpředu utvořila šestičlenná skupina, ze které vyšel ve spurtu vítězně Daniel Rychta před Nikolou Šimonem, Vítězslavem Šimonem, Zbyňkem Ocáskem st., Janem Zmudou a Petrem Sekaninou. Za touto skupinou přijela trojice Pavel Daněček, Mirek Švihel a Zdeněk Droběna, poslední bod pak ještě bral Martin Stachovec.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1-2) D.Rychta a J.Zmuda 3-4) N.Šimon a Z.Ocásek st. 5) V.Šimon 6-7) P.Daněček a M.Švihel 8) P.Sekanina 9) Z.Droběna 10) M.Stachovec

-----------------------------------------------------------------------------------------------

7. C.C. opět zrušen pro déšť a silný vítr

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. C.C. zrušen pro déšť

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5.C.C: Krnov - Česká Ves - Holčovice - M.Albrechtice - Barykady - Pietrowice - Krnov. 51 km

Šestý závod CEDULE CUP Krnov rozjeli i za velmi špatného počasí jen opravdový milovníci cyklistiky.

2.5.2010 neděle, deset hodin před polednem se sešlo šest nadšenců, kteří po kontrole a prezentaci, roztočili pedály směr Město Albrechtice. Horská prémie byla vypsána na vrcholu Žáry nad léčebnou, kde byl první s rezervou Miroslav Švihel za ním dojel na druhém místě Honza Zmuda a třetí projel cílem horské prémie Pavel Daněček. Po seskupení všech účastníků, což je pravidlo Cedule cup, se pokračovalo směrem na Českou Ves, Holčovice a zpět do Města Albrechtic, odsud potom do Linhartov k zámku, kde se odbočilo do Polska na takzvané Barykády odkud se točí vpravo po novém živičném povrchu do Pietrowic odkud je to na ceduli jen dva kilometry. Už ve stoupání na Barikády se začalo tempo stupňovat, ale skupina zůstala prakticky pohromadě až do posledního stoupání před cedulí. Na vršek už vyjeli ve skupince jen tři Honza Zmuda, Pavel Daněček a Miroslav Švihel a tito borci si to mezi sebou rozdali a umístění na „bedně“. Rozhodl spurt ve kterém zvítězil Honza Zmuda, druhý dojel Pavel Daněček před Miroslavem Švihelem. I přes nepřízeň počasí se vyjížďka vydařila a celkem se ujelo 51 km. i když byla kratší než je obvyklé.

Celkové pořadí včetně vrchařské prémie: 1) Jan Zmuda 2) Miroslav Švihel 3) Pavel Daněček 4) Vladimír Velčovsky, 5) Zdeněk Droběna, 6) Karel Martinec.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DUBEN:

4.C.C.: Krnov - Trzebina - Osoblaha - Glubczyce - Rowne - Krnov. 25.4.10. 76,3 km Mapa trasy

Na slunečný čtvrtý CEDULE CUP se sjelo 20 cyklistů a 2 cyklistky. Na startu se poprvé objevil Zbyněk Ocásek st., který vyhrál vrchařskou prémii před Tondou Lantem, v další dvojici byl rychlejší Daniel Rychta před Honzou Zmudou a poslední bodované místo patřilo Tomáši Karmelitovi. Před Glubczycemi se začalo startovní pole trhat, o únik se poté pokusili Nikola Šimon s Tondou Lantem a Petrem Mikeskou, ale byli brzo dojeti. V obci Rowne se pak v čele utvořila skupina nejsilnějších Z.Ocásek, D.Rychta, H.Zmuda, P.Sekanina, T.Lant, a loňský vítěz Cedule cupu N.Šimon. Ten však překvapivě nestačil tempu této skupiny a propadl se do další skupiny. Před cílem se pokusili poodjet z vedoucí skupiny postupně T.Lant, P.Sekanina a H.Zmuda, ale všechny pokusy o únik byli zmařeny a tak na cílové pásce zvítězil Z.Ocásek před D.Rychtou, H.Zmudou, P.Sekaninou a T.Lantem. Na dalších bodovaných místech pak brali body všichni cyklisté z druhé skupiny N.Šimon, M.Zapletal, P.Šrajbr, P.Daněček a P.Mikeska.

Celkové pořadí etapy včetně vrchařské prémie: 1) Z.Ocásek, 2) D.Rychta, 3-4) H.Zmuda, T.Lant, 5) P.Sekanina, 6) N.Šimon, 7) M.Zapletal, 8) P.Šrajbr, 9) P.Daněček, 10- 11) P.Mikeska, T.Karmelita

CELKOVÉ POŘADÍ PO 4. ZÁVODECH (za Duben) Více v tabulce

1) D.Rychta, 2) T.Lant, 3-4) H.Zmuda, N.Šimon, 5) P.Šrajbr

Nejlepší vrchař: 1) T.Lant 2-3) M.Zapletal a P.Daněček

Nejlepší sprinter: 1) D. Rychta 2) N.Šimon 3) H.Zmuda.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.C.C: Krnov - Milotice n.O - Leskovec n.M. - Jakartovice - Tábor - Krnov 18.4.10 Mapa trasy

Třetímu CEDULE CUPU přálo počasí a tak se na startu objevilo 21 cyklistů a cyklistek. Vrchařskou prémii vyhrál Tonda Lant, který opakovanými nástupy setřásl druhého Marka Zapletala, který porazil třetího Tomáše Karmelitu až na cílové pasce. Na čtvrtém místě skončil Pavel Daněček a na pátém pak Petr Šrajbr. Cílový spurt se začal rozhodovat ve Velkých Heralticích, kde začali odpadávat z čelní skupiny první závodníci. Na zvyšující se rychlost poté nestačily další závodníci, kteří začali postupně odpadávat až se na čele závodu utvořila čtyřčlenná skupina, z které se pokusil odskočit Tonda Lant. Jeho pokus o únik byl však zhacen před Krnovem a v cílovém spurtu měl nakonec nejvíce sil Daniel Rychta, který zvítězil před Nikolou Šimonem, Petrem Sekaninou a posledního ze skupiny vyčerpaného po samostatném úniku Tondou Lantem, který dnes vyhrál celkově díky bodům za vrchařskou prémii. Na dalších místech pak skončily pátý Petr Šrajbr, šestý Mirek Švihel, sedmý Tomáš Karmelita, osmý Mirek Pátek, devátý Pavel Daněček a desátý Marek Zapletal

Celkové pořadí etapy včetně vrchařské prémie: 1) T.Lant 2) D.Rychta 3) N.Šimon 4) P.Sekanina 5-6) P.Šrajbr a T.Karmelita 7-8) M.Švihel a M.Zapletal 9) P.Daněček 10) M.Pátek

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. CC: Krnov - Jindřichov - Vysoká - Krnov 52, 9 km. 11.4.10. Mapa trasy na GPSies

Druhý závod poznamenalo počasí a tak se na startu objevilo jen jedenáct cyklistů, z nichž P.Daněček a L.Velčovský startovali bez cyklistické přilby a proto v cíli nebrali žádné body, i když dojeli na bodovaných místech. Závod rozhodl Linhartovský kopec, kde se od ostatních odpoutal Honza Zmuda a svůj náskok udržel až do cíle. O další místa se rozdělila skupina pronásledovatelů, z nichž pak bylo další pořadí Nikola Šimon, Petr Šrajbr a Dan Rychta. Za nimi pak už brali body cyklisté, kteří přijeli jednotlivě.

Celkové dnešní pořadí: 1) H.Zmuda 2) N.Šimon 3) P.Šrajbr 4) D.Rychta 5) M.Švihel 6) M.Zapletal 7) Z.Droběna 8-9) P.Mikeska a L.Valečko, nebodovali P.Daněček a L.Velčovský

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. CC: Krnov - N.Heřminovy - Heřmanovice - Krnov 76 km. 4.4.10 . Mapa trasy na GPSies

Na první CEDULE CUP v tomto roce se postavilo rekordních 22 cyklistů a cyklistek. Závěrečný spurt rozhodl pro sebe ve spurtu šestičlenné skupiny Dan Rychta, před Honzou Zmudou a Tondou Lantem. Na dalších místech se umístili Víťa Šimon, Nikola Šimon, Tomáš Karmelita. Body ještě získali Mirek Švihel, Pavel Daněček, Petr Šrajbr a z další tříčlenné skupiny bral ještě bod Martin Kopecký. Vrchařskou prémii na Drakově vyhrál Luděk Slonina před Pavlem Daněčkem, Tondou Lantem, Markem Zapletalem a Tomášem Karmelitou. Za zmínku stojí i účast talentované 13 leté Romany Lantové, která dojela z jedné ze skupin.

Celkově tak díky bodům za vrchařskou prémii bylo pořadí: 1) T. Lant 11b., 2) D.Rychta 10b., 3) H. Zmuda 9b., 4-5) V.Šimon a P.Daněček 7b. , 6-7) N.Šimona T.Karmelita 6b., 8) L.Slonina 5b., 9) M.Švihel 4b., 10-11) P.Šrajbr a M.Zapletal 2b., 12) M.Kopecký 1b.