4. Pressackreditering

Twin Club Mc utfärdar presskort till medarbetare inom media.

Twin Club Mc levererar efter utställningen en kortare artikel samt fakta angående vinnare, besökarantal etc. via e-mail.

Twin Club Mc förbehåller sig rätten att ta del av det bildmaterial som ni producerar under Custom Bike Show. Twin Club Mc garanterar att inte använda eller sälja material vidare till annan part, utan kommer endast att använda producerat material för egen exponering.

Registrerad skickar 2 ex. av publikation till Twin Club Mc.

----

Twin Club Mc will issue press card to co-workers within media.

Twin Club Mc will supply after the exhibition a short story and facts about winners, numbers of visitors etc. by e-mail.

Twin Club Mc will reserve the right to take part of the photo material produced during Custom Bike Show. Twin Club Mc will guarantee not to use or sell material for other party, but only use material for exposure of our own.

Registred will send 2 ex. of publication to Twin Club Mc.

----

Twin Club Mc

Box 212

SE-761 23 Norrtälje

Sweden

Web: www.twinclubmc.se www.custombikeshow.se

E-mail: info@custombikeshow.se