CARTAFOL DO TITOR


Este cartafol contén materiais para tratar diversos temas para o desenvolvemento da acción titorial en Educación Secundaria.

Unha meirande parte dos materiais proceden de recursos de profesionáis orientadores, e outros son de elaboración propia.

Estará en permanente proceso de elaboración.Lourdes Otero Rodríguez

Orientadora

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

http://orientateenperillo.blogspot.com