Om föreningen

Cactus Kick'n Line Dancers är en liten förening i Strängnäs med stora drömmar som har funnits sedan år 2000. Det började i Luleå på en stor ABF-träff . På torget visades linedance med utlärning och då blev föreningens grundare Chris Dunér intresserad. Hon gick en kurs i Märsta och började sedan att undervisa linedance genom ABF i Strängnäs. Kort därefter bildades föreningen och vips... ett antal år har gått!

2015 slog vi rekord med 69 medlemmar! De flesta dansar i en eller flera studiecirklar och några är också med som stödmedlemmar. Under året har vi olika aktiviteter som workshops, öppen dans och även två fester om året med mycket dans. Vi är öppna för förslag för vad våra medlemmar vill ha.

Vi har en grupp som uppträder som heter Cactus Kickers och de ställer upp och dansar på olika evenemang runt om i Södermanland och till och med i Stockholm. Gruppen lär även ut linedance till större och mindre grupper när vi får in beställningar på detta.

Vi har ett samarbete med ABF och genomför studiecirklar på olika nivåer runt om i kommunen.

Vill du bli medlem, så sätt in 150 kr (50 kr för barn och 400 kr för familj) på vårt plusgiro 137 19 00-0 och ange namn, telefonnummer och mailadress.

Frågor? Hör av er! Maila till cactuskickers@gmail.com

Välkomna till vår dansgemenskap!