Disclaimer-privacy

Disclaimer voor deze website

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ondanks alle inspanningen kan buurtcomité Mereland niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is. Het buurtcomité

is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Privacyverklaring

  • Welke persoonsgegevens gebruiken wij over u? Wij gebruiken uw persoonsgegevens (naam, adres, email, tel.) voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten. De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd.
  • Waarom? Voor Mereland communicatie en inschrijvingen buurtfeest.
  • Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Aan de bestuursleden van het buurtcomité. Daarnaast enkel als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (vb. verzekering van onze vrijwilligers).
  • Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij? Tot zolang als nodig voor de werking van het buurtcomité of tot u aangeeft dit niet langer te willen.
  • Waar worden uw gegevens bewaard en wie verwerkt ze? In excel overzichtslijsten op de computer van de voorzitter en secretaris (of enkele van de bestuursleden). Inschrijvingslijsten (gekoppeld aan een online google inschrijfformulier) op een beveiligde google drive. De gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.
  • Hoe gebeurt de beveiliging? Wij gebruiken steeds software van partners die hoge veiligheidsnormen hanteren en onze gebruikersaccounts zijn afgeschermd via een paswoord.
  • Wat zijn uw rechten? In overeenstemming met de regelgeving hebt u recht op inzage, aanpassen, wissen, beperken, bezwaar maken ivm met uw persoonsgegevens. Hiervoor kan u contact opnemen met de voorzitter en/of secretaris van het buurtcomité via info@mereland.be (en de verdere contactgegevens opgenomen op de contactpagina van de Mereland website).
  • Gebruik van beeldmateriaal. De organisatie kan tijdens de activiteiten sfeerbeelden opnemen en publiceren via de website, lokale kranten en sociale media. Wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten, geeft u door het inschrijven toestemming tot het gebruik van foto’s van deze activiteit waarop u herkenbaar zichtbaar bent.