statuten

[herziening van wet, dd. 23 januari 2004, ter vervanging en tevens nietigverklaring van het ongeschreven handvest van de whiskyproever onderhavig de reglementering van de Buena Vista Whisky Club, welke tevens gemeenzaam en in enkele der volgende artikelen kortheidshalve BVWC genoemd]

Art. 1. Buena Vista Whisky Club, opgericht op 15 oktober 1999 in het toenmalig door twee leden bewoonde pand in de Mercatorstraat te Gent, bestaat uit de volgende 9 leden: Jo, Werner, Ivan, Pascal, Jo, Wim, Tim, Herman en Peter. Deze natuurlijke personen zijn lid voor het leven en kunnen in geen geval vervangen worden door derden. Bij gebeurlijk overlijden één dezer leden, wordt een extra bijeenkomst ingeroepen om het lid dat het onderwerp uitmaakt van de sterfenis waarvan sprake, te eren.

Art. 2. Het is een recht, tevens een plicht, om maximaal doch ook minimaal 1 maal per jaargetijde samen te komen. Voor de exacte begin- en einddatum van de seizoenen geldt slechts het KMI als referentie. Bijeenkomsten worden steeds georganiseerd op zaterdag of zondag, ingeval deze niet op vrijdag of maandag plaatsvinden. Elke bijeenkomst kent een aanvang om 20u37. Het BVWC-lid dat meer dan een half uur te laat komt, zal later op de avond voor frieten zorgen (cf. infra: Art. 7).

Art. 3. De zomer- en winterbijeenkomsten vinden plaats in het clubhuis Loch Kott, de lente- en herfstbijeenkomsten bij leden thuis. Loch Kott en de belendende woningen bieden de mogelijkheid om de nacht heilzaam door te brengen.

Art. 4. De 9 leden van de BVWC moeten aanwezig zijn op de bijeenkomsten. De aanwezigheid van derden is niet gewenst, tenzij om frieten te brengen en leden op te halen na middernacht. Een lid kan slechts afwezig zijn om een gegronde reden, zoals bv. eigen overlijden. (cf. supra: Art. 1) Sociale, familiale of werkverplichtingen worden in principe niet aanvaard als verontschuldiging.

Art. 5. Elke bijeenkomst zullen we 3 Single Malt whisky's proeven, tenzij we om strategische of budgettaire redenen slechts 2 whisky's proeven. We proeven steeds andere whisky's, tenzij de aankopers van dienst zich hebben vergist. Als er eventueel restjes overblijven zullen deze worden opgespaard en vervolgens opgedronken bij een tussentijdse extra bijeenkomst. Voor een tussentijdse restjesbijeenkomst geldt slechts de algemene regel: "With The Restjes No Rules!"

Art. 6. Het is de leden toegestaan in zelf meegebrachte glazen te degusteren, alhoewel er van de gastheer wordt verwacht voldoende glazen, welke een associatie met de degustatie van whisky oproepen, in huis te hebben voor de bijeenkomsten. De gastheer wordt bovendien geacht voldoende brood en water te voorzien met het oog op een kwaliteitsvolle en comfortabele degustatie waarbij de smaakpapillen aanvankelijk centraal gesteld worden.

Art. 7. Na de degustatie van whisky zullen frieten gegeten worden, tenzij de proeving op maandag valt. Bij uitzondering (bv. na sluitingstijd in de frietsector) wordt pizza of kebab ook toegestaan. Minstens 1 persoon zal een lookworst bestellen en derhalve ook opeten.

Art. 8. Tijdens de degustatie is het toegestaan om bepaalde kledingstukken al dan niet tijdelijk uit te doen. Zodra een lied wordt aangeheven door één van de leden, is elkeen gebonden in te vallen. Het is statutair niet verplicht dat alle liederen over Jezus gaan. Echter, tradities zijn er om in ere te houden.

Art. 9. Ivan is secretaris. Hij is gemachtigd alsook verplicht onderhavige wettekst te publiceren, alsook het actualiseren der webpagina's en het opstellen der lidkaarten.