Kontakt | Contact

Information

Bristol Odense is an association, where you must be a member to use the facilities in the club and it is not open to the public.

Therefore, you must contact the club before you show up at the address, if you want to be sure to be able to enter the club.

Club contact:

Email: bristol.odense@gmail.com

Phone: 40159775

Postal address: Stadionvej 50, opg. K, 5200 Odense V

If you want to sign up for a membership please click here

See the prices for membership below.

Medlemskab af Bristol Odense

Kontingent:

Ungdom til 18 år: 150 kr. pr. kvartal

Ungdom fra 18 år – 25 år: 250 kr. pr. kvartal

Seniorer: 500 kr. pr. kvartal

Pensionister: 400 kr. pr. kvartal

Passiv medlemskab: 100 kr. pr. kvartal 

For ungdom under 18 år tilbydes 3 mdr. gratis kontingent.

Indmeldesesgebyr (betales ved indmeldelse): 50,- kr. (ungdom under 18 år ingen gebyr). Deltagelse i holdturneringer og individuelle turneringer kræver spillerlicens. Årligt beløb (300 kr.) til Den Danske Billard Union. Beløbet opkræves med 75 kr. pr. kvartal.

Deltagelse i individuelle turneringer koster efter antal turneringer man deltager i.

Der kan tilbydes familierabat (seniormedlemmers børn - under 18 år) betaler halv pris).

Evt. udmeldelse af Bristol Odense skal ske skriftligt med en måneds varsel FØR et kvartals udløb.

Membership of Bristol Odense

Subscription:

Youth up to 18 years: DKK 150 per. quarter

Youth from 18 years - 25 years: DKK 250 per. quarter

Seniors: DKK 500 per quarter

Pensioners: DKK 400 per quarter

Passive membership: DKK 100 per quarter

For young people under 18 years of age, 3 months' free subscription is offered.

Registration fee (payable upon registration): DKK 50 (youth under 18 years no fee). Participation in team tournaments and individual tournaments requires a player license. Annual amount (DKK 300) to the Danish Billiard Union. The amount is charged at DKK 75 per. quarter.

Participation in individual tournaments costs according to the number of tournaments you participate in.

Family discount can be offered (senior members' children - under 18 years old) pay half price).

Withdrawal from Bristol Odense a a member must be done in writing with one month's notice BEFORE a quarter expires.