Veta mera

Övergripande information

Byn ligger i Nordöstra Karlstad i Alsterdalen strax väster om Gunnerud intill ett villaområde på Kronoparken som kallas Mjölnargården. Stadsbussens linje 2 har sin ändhållplats vid Mjölnartorpets förskola 200 m från byn. En kilometer från byn finns Karlstads universitet.

Bostadsrättsföreningen Ekobyn Mjölnartorpet är ett äkta privatbostadsföretag där 100 % av verksamheten definieras som kvalificerad. Föreningens medlemmar är privatpersoner som bor i bostadsrättsföreningens 18 lägenheter. Det ingår eget garage till varje lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen. System för friskvatten, avlopp och värme är gemensamma och inte kopplade till kommunen. Uppvärmningen sker främst genom pellets och solfångare. En gemensam solcellsanläggning på 185 m² finns installerad på byns garagetak. Sophantering, TV-basanslutning, bredbandsnätanslutning och fastighetsel är gemensam. Varje lägenhet har eget elabonnemang och egna avtal för bredbandstjänster. För TV finns ett bostadsrättsföreningsavtal som man kan ansluta till. Eventuell elladdning i föreningens garage bekostas av hushållen. Motorvärmarnas elförbrukning svarar föreningen för.

Bostadsrättsföreningen har en hög grad av självförvaltning . Hushållen har sedan 2009 tagit över föreningens lån. Detta har, tack vare avdragsmöjligheter, minskat medlemmarnas årskostnad samtidigt som föreningens ekonomi enbart behöver hantera de löpande driftkostnaderna och avsättning till framtida underhåll. Vid större gemensamma åtgärder tillför medlemmarna ett extra kapitaltillskott som kan räknas av vid försäljning av bostadsrätten. På detta sätt har vi kombinerat fördelarna med både villaboende och bostadsrätt.


Arkitektur

Mjölnartorpet nås med fördel till fots genom björkallén. Byn har gestaltats för att ge rofylldhet och trygghet. Barnvänlighet kombineras med tankar om 1800-talstorpets enkelhet och detaljer. De allmänna ytorna för lek, odling och samvaro ligger runt allhuset som står mitt i byn. Parhusens saxade placering ger rymd och utblickar. Hemkänslan gör att du känner dig välkommen att ta en kaffetår på verandan eller i storstugan.

Läs mer i "Arkitektens tankar" som är bilagd längst ner på sida


Material

Husen är utvändigt målade med Falu rödfärg och traditionell linoljefärg. Invändigt gäller såpade grangolv och klinker. Innertaken är målade med limfärg. Dörrar och köksskåp är i massivt trä. Isoleringsmaterial i väggar och tak är lösull av träfibrer.

Läs mer i "Projektbeskrivning Mjölnartorpet 1995" i bilagan längs ner på sidan.


Vatten

Friskvattnet får byn från en egen djupborrad brunn. Radonfilter, UV-filter och slamfilter finns. Fluoridfilter finns i allhuset.

Byn har vattenspolande toaletter i porslin som separerar urin och fekalier.

Urinet samlas upp i en separat tank. Fekalierna går till en trekammarbrunn som avslutas med ett minireningsverk för att så gå vidare till utjämningsdammarna där vattnet syresätts och den sista dammen kan användas för bevattning av närområdet innan det går vidare ner till Alsterån.


Energi

Byn värms med solfångare och pellets. Via en kulvert från allhuset går värmeledningarna till husen. I badrum och hall är det golvvärme medan det i övriga rum är vattenradiatorer under fönster. Plats för värmekamin finns mitt i husen vilket många bybor har utnyttjat. Husen är isolerade med 25 cm i väggar och 55 cm i tak. Som lufttätning i väggar och tak har ursprungligen glasfiberarmerad papp använts istället för plastfolie. För senare utbyggnader har plastfolie använts.

Solceller finns på bägge garagetak med en bedömd årsproduktion på 32 000 kWh.

Laddpunkter finns för varje garageplats där hushållet så önskat (15 av 18 har valt laddmöjlighet).


Bredband

Stadsnätsfiber drogs in i alla hus 2007. Trippelplayboxen sitter i varmgrunden vilket gör de lätt att dra kabel till valfritt ställe i lägenheten för datorer, TV och telefon. Det finns flera TV-lösningar som Sappa och Boxer. Befintligt antennsystem för marksända kanaler går också att utnyttja. För telefoni finns en IP-telefonimöjlighet via stadsnätet.


Luftkvalitet

Inomhusmiljön är dragfri, tyst och behaglig. Husen har fläktförstärkt självdrag vilket innebär att man bara behöver ha fläkt på vid behov. Luften tas in via bimetallreglerande ventiler ovanför fönstren som stryper flödet vintertid. Köken har stora volymkåpor med separat imkanal och fläkt. De stora skafferierna i köken ventileras separat med två ventiler mot norr. Alla lägenheter har centraldammsugare med aggregat i uteförråden. Detta ger en frisk inomhusluft även efter dammsugning eftersom ingen luft återförs till rummen.Sophantering

I byn finns ett sopåtervinningsrum. Här ska man lägga matavfall som hämtas av kommunen till rötning för biogas. Här kan man även lägga batterier, miljöfarligt, småelektronik, metallskrot och ej brännbara småsaker. Förpackningar lämnas på kommunens återvinningsstation vid starten av Skaldens gata.


Socialt

Alla i byn hjälps åt med förvaltningen där varje vuxen är med i en arbetsgrupp; Fastighetsgruppen, Miljögruppen eller Allhus-trivselgruppen. Byborna väljer själva hur mycket gemensamma aktiviteter som man vill delta i. Det äger rum 4 arbetsdagar per år då städning, rensning och målning är vanliga arbetsområden.

Alla har sin egen privata trädgård att odla i samtidigt som man har ett vårdträd i fruktträdgårdslunden. Ett gemensamt växthus finns för de som önskar hyra en lott däri.

Alla bybor har en lika stor andel var i allhuset. Här finns en storstuga för fester och barnkalas. Det finns en bastu och tvättstuga för den som inte har egen tvättmaskin. Till detta finns en välutrustad verkstad att snickra i. Vinden är utbyggbar för framtida behov.