i verdens vakreste kyst

      tusentall øyer som skjermer for bølger og vind

mye fisk            

lyse lange dager