i verdens vakreste kyst

tusentall øyer som skjermer for bølger og vind

mye fisk

lyse lange dager