Vår idégrupp

SeniorNet Botkyrkas idégrupp har högt i tak och bollar ständigt nya idéer om kommande program och aktiviteter 

Våra fredagsträffar i Tullinge och Hallunda är viktiga både för att sprida kunskap och diskutera frågor som är aktuella.

Vid varje fredagsträff har vi en frågestund för att svara på dina frågor. 

Vi välkomnar alla dina förslag, synpunkter och nya uppslag för hösten 2024 

Skicka dina förslag till kansliet: seniornetbotkyrka@hotmail.com  

Kontakt

För idégruppen Gunilla Sätterberg