Koulun säännöt

SUOMI-KOULUN TOIMINNASTA

RYHMÄKOOT

Ryhmäkokojen määrittelyssä on huomioitu lasten ikä, ryhmätilan koko ja ohjaajien lukumäärä suhteessa lapsiin (3-6vuotiaita max.7lasta/ 1 aikuinen). Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ryhmä on täysi, niin lapsi/nuori pääsee jonotuslistalle. Suomikoulun henkilökunta yrittää muodostaa uuden ryhmän, jos ulkopuolelle jääneitä samanikäisiä lapsia/nuoria on paljon.

Huom: Pomppu-Omppujen ryhmässä lapsilla on jokaisella koulukerralla huoltaja mukana. Muissa ryhmissä lasten tulee selviytyä ilman huoltajaa. Ikärajat ovat suuntaa antavia -- opettajat auttavat mielellään oikean ryhmän valinnassa.POMPPU-OMPUT (0-2v.) / 1 opettaja (+lapsen huoltaja läsnä)

LEIKKIVÄISET (3-4v)  / 1 opettaja + 1 avustaja

ESKARIT (5-7v.) / 1
opettaja + 1 avustaja

PUUHAKKAAT (8-10v +) / 1-2 opettajaa

OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN KOULUUN

Jokaisesta oppilaasta tulee täyttää henkilötietolomake. Huoltajan tulee kertoa opettajalle lapsen terveyteen (esim. allergia, astma, epilepsia, diabetes ym.) tai kehitykseen liittyvistä asioista, jotta opettaja pystyy huomioimaan lapsen yksilölliset tarpeet. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee myös täyttää liability-lomake, joka tulee palauttaa ilmoittautumisen yhteydessä. Riittää, kun lomake on kerran oikeilla tiedoilla täytetty jokaisesta lapsesta. Jos osoite- tai lääkäritiedot muuttuvat, täyttäkää uusi lomake.


KOULUUN SAAPUMINEN, POISTUMINEN JA POISSAOLOT 

Koulukerrat alkavat aina tasan klo 10.00 yhteisellä aamunavauksella (liikuntasalissa). Aamunavauksessa informoimme tarvittaessa ajankohtaisista asioista. Toivomme, että oppilaat ja perheet saapuvat paikalle ajoissa, hyvien käytöstapojen mukaisesti. Myöhästyminen tunneilta aiheuttaa aina muiden ryhmäläisten toiminnan keskeytymistä.

Leikkiväisten ryhmän lasten huoltajat laittavat jokaisena koulukertana ryhmätilan ovessa olevaan nimilistaan rastin lapsen saapumisesta. Nimilistaan tulee merkitä myös hakijan puhelinnumero. Opettajalle tulee aina ilmoittaa, jos lapsen hakija on joku muu kuin henkilö, joka tuo lapsen tunnille. Varahakijan on jätettävä myös yhteystietonsa ryhmän opettajalle.

Koulupäivät päättyvät viimeistään klo 12.00 (lukuun ottamatta Pomppu-Omppuja), jolloin huoltajan/varahakijan tulee hakea oppilas pois koulusta. Leikkiväisten opettajat eivät saa päästää oppilaita yksin poistumaan ryhmätilasta.

Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa oppilaan poissaolo etukäteen. Poissaolosta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ryhmän opettajalle esim. sähköpostilla tai soittamalla (viimeistään kuitenkin edellisenä iltana tai koulupäivän aamulla). Opettajat suunnittelevat etukäteen koulupäivän sisällön, joten heidän on erittäin tärkeä tietää, kuinka monta lasta on kullakin koulukerralla paikalla.

Oppilas ei saa tulla sairaana kouluun. Jos oppilas tulee kesken koulupäivän sairaaksi, niin opettaja ilmoittaa siitä välittömästi huoltajalle/varahakijalle ja oppilas pitää hakea koulusta pois mahdollisimman pian. 

KOULUPÄIVÄN PERUUNTUMINEN

Jos koulukerta joudutaan perumaan esim. huonon sään vuoksi, siitä ilmoitetaan Suomi-koulumme nettisivuilla sekä BostonFinnsien keskustelupalstalla sähköpostitse. Huoltajan velvollisuus on seurata nettisivujemme informaatiota ja Suomi-koulu-aiheisia sähköposteja tai epäselvissä tilanteissa otta yhteys ryhmän opettajalle.

Jos ryhmän oma opettaja on estynyt opettamaan, Suomi-koulu yrittää järjestää sijaisopettajan paikalle.


VÄLIPALAN TUOMINEN KOULUUN

Pomppu-Omput pitävät evästauon jokaisella koulukerralla. Näiden ryhmien oppilailla tulee olla mukana terveellinen välipala, jota säilytetään koulupäivän ajan ryhmätilassa. Suosituksena on, ettei eväitä mennä hakemaan/ostamaan ryhmätilan ulkopuolelta. Välipala syödään kahvilassa.

Muissa ryhmissä ei pidetä välipalataukoa, mutta aina olisi hyvä ottaa vesipullo mukaan. Koulupäivän lopuksi kaikki ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerroksen kahvioon nauttimaan kahvipöydän antimista, johon kukin ryhmä tuo vuorollaan syötävää.

Pähkinöitä ja pähkinävalmisteisia ruokia ei saa tuoda kouluun, koska allergiset lapset voivat saada näistä hengenvaarallisia reaktioita! 

LUKUVUOSIMAKSU 

Suomi-koulumme lukuvuosimaksu tulee maksaa mieluiten kahdessa erässä, syys- ja kevätlukukausi erikseen. Syyslukukauden maksu suoritetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 30.9. mennessä. Kevätlukukauden maksu suoritetaan viimeistään 31.1. mennessä. Maksusuorituksen vastaanottaa taloudenhoitajamme Monica Eiland (englanninkielinen). Lukukausimaksun voi suorittaa joko käteisellä tai shekillä. Shekkiin kirjoitetaan saajaksi SUOMI-KOULU OF NEW ENGLAND.

Suomi-koulu ei palauta lukukausimaksua, mikäli oppilas keskeyttää Suomi-koulun ennen lukukauden loppumista. Lukukausimaksusta maksetaan puolet, jos perhe ilmoittautuu Suomi-kouluun lukukauden puolessa välissä tai sen jälkeen. 

HUOLTAJIEN/VANHEMPIEN/PERHEIDEN VASTUUALUEET 


[Ei päivitetty vielä vuodelle 2018-2019]


Suomikoulun toiminta perustuu lähes täysin vapaaehtoiseen työhön. Opettajat saavat opetustunneista pientä korvausta, mutta kaikki muu koulun toimintaan liittyvä työ tehdään vapaaehtoisesti ja ilman palkkaa. Jokaisen työpanos on ollut ja tulee olemaan erittäin tärkeä. Koulumme on toiminut viime vuosina vain muutaman ihmisen varassa ja tänä lukuvuonna otamme uuden käytännön: vastuualueiden jakamisen perheiden kesken. Kukaan ei yksin jaksa, eikä halua, eikä ehdi hoitaa kaikkia niitä osa-alueita, jotka liittyvät Suomikoulumme toimintaan.

Opettajille suodaan vain ja ainoastaan opetusvastuu. Opetustyön suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin, kokouksiin, materiaalihankintoihin yms. kuluu erittäin paljon aikaa, joten opettajat eivät pysty ottamaan vastuuta muista asioista.

Lisäksi toiminnastamme vastaa johtokunta, johon kuuluvat opettajien lisäksi puheenjohtaja (toimii myös opettajana) varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Kaiken kaikkiaan ns. kantahenkilökuntaa on alle 10 henkilöä.

Tulevaksi lukuvuodeksi olemme laatineet vastuualuelistan, josta jokainen perhe voi valita oman työvuoronsa. Vastuualueet on jaettu seuraavanlaisiin osa-alueisiin:


SUOMIKOULUN KAHVILAVUOROISTA VASTAAMINEN 3 perhettä/kerta (kahvipullien tai –keksien leipominen/hankinta sekä kahvien keittäminen ja kahvilatilasta huolehtiminen)

JOULUJUHLA- JA KEVÄTJUHLAN JUHLIEN ALKUJÄRJESTELYT JA LOPPUSIIVOUKSET 3 perhettä

LASKIAISRIEHASTA VASTAAMINEN 3 perhettä (hernekeiton tai/ja laskiaspullien valmistaminen, tuominen paikanpäälle ja loppusiivous)

JOULUMYYJÄISISTÄ VASTAAMINEN 2 perhettä (tavaroiden esille laittaminen, myynnistä huolehtiminen, loppusiivous)

LUKUVUODEN aikana jokaiselle perheelle tulee keskimäärin 2 kertaa vastuualue hoidettavakseen.