CEIP DE CELEIRO-Viveiro (Lugo)


http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/1101
Biblioteca Inclusiva é o nome dun novo programa no contexto do Plan LÍA 2016-2020 de Bibliotecas Escolares, que desenvolve algunhas das liñas contempladas no desafío número tres deste Plan. Este programa pretende sensibilizar sobre a necesidade de avanzar cara unha biblioteca que responda ás necesidades de todo o alumnado do centro e que enfronte os retos, dunha forma decidida, que presenta a diversidade. 

CURSO 2018-2019:
O noso centro acaba de ricibir unha cuantía importante co fin de renovar e ampliar os fondos da colección da biblioteca escolar e tamén para renovar e ampliar o mobiliario ou o equipamento da mesma, de cara a unha mellor atención da diversidade e cara unha BIBLIOTECA INCLUSIVA.