Visie

De FBO is een vereniging van christelijke bezinnings- en ontmoetingshuizen. Ze werken allemaal vanuit eenzelfde bewogenheid: het christelijk geloof als bron van alle handelen. Gastvrijheid in een heel brede zin vindt haar oorsprong in dit geloof. Sommige huizen zijn nauw verbonden aan een klooster- of abdijgemeenschap, anderen zijn in deze traditie ontstaan maar ondertussen verzelfstandigd.

Elk huis heeft een eigenheid, verbonden aan de plek waar men gevestigd is en aan de eigen geschiedenis. Wat alle huizen verenigt, is het feit dat zij openstaan voor ieder die verlangt naar verinnerlijking, stilte, vorming, bezinning, retraite, gebed… Aan mensen, individueel en/of in groep, wordt de mogelijkheid geboden om dichter bij God te komen, dichter bij elkaar en dichter bij zichzelf. Stilte is in dit verband een belangrijke waarde, maar ook de dialoog.

Deze website wil op een overzichtelijke manier wegwijs maken in het landschap van bezinningscentra (FBO-leden).