Årsmöte

Årsmötet 2020 är 1 mars i Linköping


2020


Blåsledarsymposiet 2020

Symposiet 2020 är 26-27 oktober

Stadsbidrag 2020

SvUB har beviljats stadsbidrag för 2020 och ca 900 tkr kommer att betalas ut till medlemsföreningarna.

Landslaget i blåsmusik

SvUB är stolta sponsorer till landslaget i blåsmusik; ett orkesterprojekt där blåsare 15-25 år gamla samlas på Lunnevads folkhögskola och repeterar i en vecka för att sedan åka på turné. Landslaget


Stämma 2019

Stämman 2019 hölls den 8 december i Linköping.

Vi välkomnar 3 nya styrelsemedlemmar:

  • Carina Damgaard
  • Assar Johansson
  • Erik Westin

Under det följande styrelsemötet så beslutades det att årets överskott gå direkt till SvUBs medlemmar genom ett bidrag på 5218kr till varje förening och 152kr för varje medlem.

Vi välkomnar även 2 nya medlemsföreningar:

  • Eksjö Kulturskolas Blåsförening
  • Norrköpings Unga Blåsare

Bidragsbeslut

Dessa föreningar har beviljats bidrag under styrelsemötet 2019-12-08

  • Linköpings Skolmussikkår 4000 kr för genomförande av orkesterläger
  • Alla Breve 3250 kr för genomförande av orkesterläger
  • Con Brio 1950 kr för genomförande av orkesterläger
  • Åmåls Musikskolas Ensembler 7400kr för deltagande i Svensk Blåsmusikfestival