WIE faciliteert
Regering of facilitering?

Vanuit het 'nieuwe' paradigma wordt ons organisch (samen) leven op Aarde gefaciliteerd en niet langer geregeerd.


Facilitering op de laag van een getransmuteerde 'regering'
De huidige regering dient dus te transmuteren naar faciliteringsbureau en vanuit facilitering kunnen zij banken de opdracht geven die ene programmeerregel en de overige levensimpulsen te implementeren. Of ze kunnen hun 'staatsbank' daartoe opdracht geven. (Besef dat in het hier en nu de 'macht' van de instituties in handen is van de corporate banken.)

Tot op de dag van vandaag heeft de 'regering' bewezen niet bereid te zijn tot facilitering: ze hebben al onze aangereikte handvatten genegeerd en uitgestoten.

Via het boek 'Als de regering ineens oplost' vind je bewezen aangetoond wat er nodig is voor een samenleving om zonder regering en aansturing vanuit een regering (oid: aansturing van buitenaf), organisch onbelast(end) samen te kunnen leven zonder dat de samenleving in onderlinge chaos vervalt.


Facilitering op de laag van (een) getransmuteerde bank(en)
"There is no such thing as politics only policy and there is no such thing as government only bank governance."
~Vincent Zegel

Er bestaat niet zoiets als politiek, enkel beleid en er bestaat niet zoiets als regering / overheid (en gezag), enkel facilitering vanuit de bank.
~Vrije vertaling van wat Vincent schrijft

Dit betekent dat banken volledig 'vrij' zijn in het faciliteren van ons organisch (samen) leven op Aarde. Ze kunnen dus NU al die ene programmeerregel implementeren, waardoor IEDEREEN zijn/haar bestaansgeld ontvangt.

Ook kunnen de banken NU al de overige levensimpulsen implementeren.

Ook de bank(en) hebben tot op de dag van vandaag bewezen niet bereid te zijn tot facilitering. Ook zogenaamde nieuwe banken faciliteren bestaansgeld niet. Besef dat de huidige corporate banken aangestuurd worden door Het Vaticaan (financieel centrum in de wereld) en dat de huidige 'regeringen' aangestuurd worden  door Het Vaticaan. De huidige 'regeringen' regeren en sturen onze samenleving aan.

Het is niet de bedoeling van deze notitie te gaan discussiëren over de werkingen van de zogenaamde 'nieuwe' banken en hun betaalmiddel. Je kunt de werking van een non-banking facilitatie applicatie (weet en besef dat er GEEN bankvergunning nodig is voor een non-banking facilitatie platform) vergelijken met de werking van de huidige, ook de zogenaamd 'nieuwe',  banken. En je kunt de werking van betaalmiddelen vergelijken met de werking van een vrij beschikbaar onbelast(end) betaalmiddel dat werkt als bestaansgeld.

De wezenlijke transformatieve vragen zijn: 1) erkennen de (nieuwe) banken dat JIJ de economische tegenwaarde BENT van 'geld' en 2) maken ze bestaansgeld voor je aan in de munt die je NODIG hebt om je EERSTE LEVENSBEHOEFTEN te betalen: in Nederland is dat euro (in andere woorden: zijn ze gestopt met het aanmaken van geld ten behoeve van hypotheken en 'leningen') én zijn ze gestopt met het creëren van geld 'in krediet' wat je ook moet terug betalen.

(Nieuwe) Banken dienen het samen leven te faciliteren VANUIT de 'nieuwe aarde referenties': al het andere komt vanuit het 'oude' systeem-paradigma (na het bestuderen van de betekenis van bestaansgeld en haar transmuterende werking kun je dit zelf ook onderscheiden).


Facilitering op de laag van de samenleving zelf
Elkaar onderling faciliteren in bestaansgeld beschikbaar laten komen.

Op de pagina 'ZELF (samen) faciliteren' kom ik hier op terug: daar lees je de betekenis van 'bestaansgeld laten doorstromen'.


Wie of wat is God, onze Schepper?
We zijn gemaakt in 'zijn' (het is geen man, noch mannelijk) evenbeeld: out the One are the many

De trinity (Vaticaan, Washington DC, London DC) hebben ervan gemaakt: out the many is the One (in between in de vorm van kerk en staat: deze zijn onafscheidelijk gebonden aan elkaar). Out the many is the One is totally false: this is all legalise, maar vals!

Mijn naam (mijn Wezen / Essentie) IS zuiver en ik kom overvloed brengen op Aarde. Maar mijn overvloed is geroofd en in beslag genomen door kerk en staat (en hun militaire macht) via legalise. Aarde zelf is ook overvloedig, maar ik heb geen directe toegang tot haar en haar middelen.

Ik ben een Levend Wezen (ik adem / Spirit werk door mij heen) en ik sta met beide voeten stevig op de Aarde. Ik ben niet verloren op zee (dit is legalise). Ik ben levend en wel op Aarde aanwezig. Ik geef dan ook geen consent aan legalise die anders beweert, want die is vals. En ik leef in waarheid met mijn eigen natuur en al het natuurlijke om me heen. Ik hoef aan mezelf niets te corrigeren. Het ligt andersom: de in beslag name dient gecorrigeerd te worden. Ik neem niks / niemand in beslag: ik ben in beslag genomen. Door waarde te hechten aan legalise zou ik mijn levenskracht energie laten lekken naar dat wat vals is: dat wat de 'overlay' is, dat wat de matrix-programma's zijn. En ik laat mijn levenskracht energie niet lekken, want ik ken de waarheid (en de waarheid is altijd waar of jij haar nu gelooft of niet: ze is waar, was altijd al waar, en zal steeds waar zijn).

Hoe het roven / de in beslagname stopt?
- Veroorzaak zelf-samen geen armoede en tekorten meer en laat je overvloed doorstromen door 1 of meer euro als bestaansgeld over te maken naar je medemens;
- Laat je als individu niet langer de oorlog insturen uit naam van (vul maar in...);
- Werk als individu niet langer in de corporate structuren / instituties zoals 'regering', corrupte banken, farmacie, belastingdienst, sociale dienst... of breng daar de 'nieuwe' impuls naar binnen dat wij aan elkaar niks kosten, zodat de instituties van binnenuit kunnen / zullen moeten transmuteren dan wel oplossen.

Kortom: leef vanuit de 'nieuwe aarde referenties'.

Besef dat JIJ (en je kinderen) aan de samenleving niks kosten!
De oplossing ligt niet binnen legalise. De 'oplossing' ligt in levenGevende keuzes die je maakt in eigen (samen) leven. Of niet maakt: maar waarom niet als je een betere wereld wil voor jezelf en je kinderen IN het samen ZIJN op Aarde?Comments