Nieuws

Rode beuken bij 10 parkingangen

De kapactiviteiten in verband met de essentaksterfte zijn in het Beatrixpark gevolgd door allerlei aanplantacties. Gelukkig wel. Eén van die acties is de aanplant van Rode Beuken bij tien ingangen van het park. Ze zijn nu nog bescheiden, maar de gedachte is dat de bomen als ze volwassen zijn schitterende natuurlijke toegangspoorten vormen. Klik HIER of op het plaatje voor een genummerde fotoserie inclusief kaartje waarop die nummers eveneens zijn terug te vinden.

Zie ook: Herplant 2019

Stuk Beatrixpark te huur

Boswachter Martine Dubois is initiatiefnemer van een opmerkelijk Flevolands project: ‘Mijn stukje natuur’. Altijd al eens een eigen stuk natuur willen hebben? Surf dan naar onderstaande links.

Item bij Omroep Flevoland

Website van de boswachter: https://www.martinedubois.nl/

Website van Mijn stukje natuur

Klimop in het park

We kregen vragen over klimop in het park. Of we wel in de gaten hadden dat die klimop welig tiert in het park en de bomen in klimt en of daar niet iets aan moest gebeuren. Even navragen bij onze coördinator, Jetze Kamerling, die is tenslotte ingenieur bos- en natuurbeheer.

Hij vertelt over de klimop in het park het volgende: "Het is een klimplant die thuis hoort op onze kleigrond. Hoe voedselrijker de bodem, des te hoger kan hij in de boom klimmen. Voor de boom is dat haast nooit een probleem, omdat de plant de boom niet wurgt. Soms, als de boom instabiel is door wortelrot of iets dergelijks, gaat hij door het gewicht scheef hangen, maar dat had hij anders bij de eerstvolgende storm gedaan, dus dat is ook niet erg.

De betekenis van de klimop voor plant en dier is groot. Klimop is een belangrijke drachtplant. Bloeiende klimop is in de herfst een rijke bron van nectar en stuifmeel voor vlinders en andere insecten, omdat er dan weinig andere planten bloeien. Ook is klimop een goede slaap- en schuilplaats voor allerlei vogels. De bessen worden 's winters tot in het voorjaar onder meer door merels, spreeuwen en houtduiven gegeten.

Gezonde en krachtige bomen lijden niet onder klimopbegroeiing. In klimop nestelen graag vogels zoals de heggenmus, de merel, de winterkoning en de grauwe vliegenvanger. In het klimopstruweel overwinteren sommige dagvlinders zoals de gehakkelde aurelia en citroentje. Vleermuizen maken gebruik van goed ontwikkelde klimop als zomerverblijf. In de schemering heb ik in het park twee baltsende vleermuizen om een met klimop begroeide boom zien cirkelen. Mooi om te zien!

Tot slot: oude muren met poreuze voegen kunnen op de lange duur schade ondervinden. Moderne gebouwen, die een hardere voeging hebben, ondervinden over het algemeen geen schade van klimop."

Nieuwe aanplant en torenflats

De essentaksterfte heeft het Beatrixpark heel wat essen gekost. Maar de plannen voor de herplant van bomen, struiken en kruiden zullen voor meer diversiteit zorgen. Er zullen in plaats van de zieke essen meer dan tien andere soorten bomen worden geplant. De gemeente neemt de suggesties van de BBB op dit punt namelijk grotendeels over. Hier vindt u de hele lijst met een kaart waar precies ze gaan komen.

Ook nieuw is dat op sommige plekken een stuk es is blijven staan en vervolgens zoals dat heet 'geringd' (schors weghalen, zie foto). Dat schept perfecte omstandigheden voor de reststam om te gaan rotten en zo een walhalla voor schimmels en insecten te worden. Dat trekt vervolgens weer spechten. Staat u niet verbaasd als er hele torenflats van spechtennesten gaan ontstaan.

Er staan ook stammen die we hebben bewaard voor eventuele boomkunst, zoals dat ook te zien is bij de kikkerpoelen, aan de zuidoostkant van het park.

Omroep Flevoland bericht over de redding van een fuut

De dierenambulance is uitgerukt om een fuut te redden die in het Beatrixpark was vastgevroren. Klik op het plaatje voor het bericht bij Omroep Flevoland.

Bevergespot1.mp4

Stadsecoloog filmt bever

De bever in het Beatrixpark had zijn of haar aanwezigheid al wel via knaagsporen verraden, maar gezien had nog niemand het dier. Maar nu heeft stadsecoloog Annemiek Eggenhuizen de koene knager weten te filmen vanaf de Touwspringbrug, kijkend in de richting van de Noorderplassen. Misschien wil het beestje langs deze sympathieke weg bedanken voor haar advies wat wilgentakken voor hem (of haar) klaar te leggen. Een tip die intussen door de vrijwilligers van de BBB ter harte is genomen. Omdat er niet meer op bevers wordt gejaagd, is het tegenwoordig niet ongewoon om ze overdag tegen te komen. Maar je moet geluk hebben, zeker in het Beatrixpark, want ze zijn erg schuw en hebben een hekel aan honden, zo verteld ons Annemiek Eggenhuizen. Klik hiernaast voor de unieke beelden.