Natuureiland

Het eiland bevindt zich in het natuurdeel van het Beatrixpark in Almere Stad. Het eiland ligt midden in het park en is geheel omgeven door waterpartijen.

Doorgaande wandelpaden en een drie-tal houten bruggen verbinden het eiland met de rest van het park. Op het eiland zijn hoogteverschillen aangebracht.

De BBB voert hier sinds 2010 het beheer uit, dat bestaat uit het snoeien van bosranden, knotten van wilgen en hooien van de bloemenweide.

2007 - bovenaanzicht op het natuureiland

2008 - bovenaanzicht op het natuureiland

2015 - bovenaanzicht op het natuureiland

Op bovenstaande 3 foto’s is het resultaat te zien van 8 jaar vrijwilligerswerk (van 2007 t/m 2015): de begroeiing is veel gevarieerder geworden

links is nog net een stuk van het natuureiland te zien

januari 2009 - bloeiende rand op het natuureiland

het drijvend bruggetje en de ponton naar het natuureiland zijn er helaas niet meer (vernield)

zicht op de knotwilgen op het natuureiland

waterpopulier, gekapt en half in het water laten liggen als zit- en schuilplaats voor watervogels op het natuureiland.

mooie waterrand op het natuureiland

de ronde steiger, een mooie visplek en uitkijkpunt op het natuureiland