Bomenpad

Het Koningin Beatrixpark is aangeplant in 1980. In het Beatrixpark staan veel verschillende soorten bomen. Een aantal van die bomen zijn inmiddels uitgegroeid tot mooie en soms al forse exemplaren.

De Beheergroep wil een aantal van die bomen meer onder de aandacht brengen.

Dat willen we op verschillende manieren gaan doen.

* Ten eerste door die bomen vrij te zetten; dat betekent dat we de bomen en struiken die direct in de nabijheid staan van de 'uitgekozen' boom verwijderen zodat de boom beter zichtbaar wordt en meer ruimte krijgt om nog mooier uit te groeien.

* Voorts willen wij een bomenroute gaan maken. Dit is een beschreven wandelroute die langs de verschillende soorten bomen gaat. Het gaat dan zowel om de routebeschrijving als ook om informatie over de boom zelf.

* Tot slot willen wij bij de boom een aantrekkelijk en mooi vormgegeven boom-informatiepaaltje plaatsen, zodat ook de toevallige voorbijganger iets te weten kan komen over de bomen in het park.

Dit alles is echter nog in de planningsfase.

Toch zijn we op een iets andere manier al op kleine schaal begonnen.

In januari 2007 raasde er namelijk een grote storm over het Beatrixpark. Hele bosvakken (met voornamelijk populieren) werden neergehaald door de storm. De BBB heeft toen voorstellen voor herplant ingediend bij de gemeente. Met een aantal van die voorstellen is de gemeente akkoord gegaan.

Op de natuurwerkdag in november 2007 zijn 14 verschillende soorten bomen aangeplant langs een nieuw vormgegeven paadje.

Het perceel met die bomen bevindt zich naast Skeelerbaan-Noord, ongeveer ter hoogte van de cirkeltuinen. Het zijn nog jonge bomen, dus nog lang geen grote markante bomen.

De BBB heeft naamplaatjes op de boompalen aangebracht waardoor het eerste "bomenpaadje" is gerealiseerd.