Sedumcirkel

Deze tuin, eigenlijk een gekke plek in het bos, is gemaakt in 2001 en bestaat uit een cirkel van bijzondere heesters met erbinnen een verharding van onregelmatig gevormde stenen met veel brede voegen, waartussen van alles kan groeien.

Het was oorspronkelijk de bedoeling de verharding te maken van brokken asfalt, die vrijkwamen bij het opbreken van de oude paden in het park.

Dit materiaal bleek echter te weinig duurzaam waardoor er naar een andere verharding moest worden gezocht. Er is gekozen voor natuursteen. Voorwaarde was dat het materiaal aan de bovenkant relatief vlak was, de andere zijden mochten onregelmatig van vorm zijn.

Tussen de steenbrokken zitten brede voegen (1-5 cm), welke werden ingeplant met sedum.

* Buitenste diameter van de tuin in het Beatrixpark: 20 m.

* Diameter verharde middencirkel: 8-10 m.

* Op de rand: Aralia elata (duivelswandelstok)

december 2014 - overwoekerde bestrating is schoongemaakt.