โรงเรียนบ้านชีวิทยา

****************************************************************************************************************************

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งงานศิลปหัตถนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายสังวรณ์ รักญาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยาได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด สมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านชีวิทยาที่สามารถสอบแข่งขันการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้