VÝCVIK KRIZOVÉ INTERVENCE

Čtyřsemestrální odborný výcvik

 

Krizová intervence ve školním prostředí

 

Výcvik obsahuje 250 hodin přednášek, workshopů a seminářů našich odborníků, rozdělených do 4 semestrů a zakončených odbornou zkouškou způsobilosti. Výcvik je určen především školním psychologům, školním speciálním pedagogům, výchovným poradcům, metodikům prevence všech typů škol, popřípadě školských zařízení.

Setkání probíhají vždy v pátek, sobotu a neděli dvakrát za semestr (9,00 – 18,00)

Místo konání:  AUDENDO, Základní škola, Libčická 10, Praha 8 – Čimice, přízemí

Hlavní okruhy a témata:         

 

Kapacita jen 21 osob.

Zájemci zašlou svůj profesní životopis na adresu audendo.zs@volny.cz, a to do 15.10.2024!

 

Odborný garant: PhDr. Richard BRAUN, Ph.D.

Cena za semestr (60 hodin):  9.000,- Kč

V tomto semestru se pořádají dvě setkání: 1. - 3. 11. 2024 a 29. 11. - 1. 12. 2024