AUDENDO

 "Audendo magnus tegitur timor" (Lucanus, Phars. IV, 702)

AUDENDO je spolek, který se již více jak dvacet pět let věnuje aplikování školní psychologie do každodenní praxe škol.

Hlavními tématy, kterými se zabýváme jsou: skupinová dynamika dětských kolektivů (školní třídy), patologické fenomény vztahů mezi dětmi a jejich poznávání, intervence ve školní třídě. Pedagogům nabízíme rozšíření jejich kompetencí diagnostických, poradenských, intervenčních a také v oblasti krizové intervence. Podobně v oblasti supervize. Naše semináře ocení i začínající školní psychologové.

Sledujte nabídku seminářů pro první pololetí roku 2024!

Nově jsme zařadili další semináře diagnostiky SORAD a Dotazníků B-3 a B-4!  Na popud zájemců jsme zařadili nově odpolední seminář věnovaný tvorbě SOCIOGRAMŮ (5.6.2024).

Na podzim 2024 začíná výběr do dalšího běhu Sebezkušenostního výcviku pro vedení problémových třídních kolektivů a skupin!


Pozor změnili jsme podmínky registrace na semináře! 

Do seznamu účastníků Vás můžeme zařadit až po zaplacení účastnického poplatku. V případě zrušení semináře se poplatek vrací. Týden před seminářem je storno poplatek 100%.

Číslo akreditace organizace je: MŠMT - 14281/2022-3 a má platnost do 21.7.2028.