AUDENDO

"Audendo magnus tegitur timor" (Lucanus, Phars. IV, 702)

AUDENDO je spolek, který se již více jak dvacet let věnuje aplikování školní psychologie do každodenní praxe škol.

Hlavními tématy, kterými se zabýváme jsou: skupinová dynamika dětských kolektivů (školní třídy), patologické fenomény vztahů mezi dětmi a jejich poznávání, intervence ve školní třídě. Pedagogům nabízíme rozšíření jejich kompetencí diagnostických, poradenských, intervenčních a také v oblasti krizové intervence. Podobně v oblasti supervize.

Pro první pololetí roku 2023 jsou připraveny termíny našich seminářů - sledujte Nejbližší semináře


Číslo akreditace organizace je: MŠMT - 14281/2022-3 a má platnost do 21.7.2028.