AUDENDO

 "Audendo magnus tegitur timor" (Lucanus, Phars. IV, 702)


AUDENDO je spolek, který se již více jak dvacet let věnuje aplikování školní psychologie do každodenní praxe škol.

Hlavními tématy, kterými se zabýváme jsou: skupinová dynamika dětských kolektivů (školní třídy), patologické fenomény vztahů mezi dětmi a jejich poznávání, intervence ve školní třídě. Pedagogům nabízíme rozšíření jejich kompetencí diagnostických, poradenských, intervenčních a také v oblasti krizové intervence. Podobně v oblasti supervize.

Z rozhodnutí vedení Spolku se semináře v listopadu 2020 přesouvají. S lektory hledáme náhradní termíny.

Semináře pro školní rok 2020/2021 najdete v oddílu: Nejbližší semináře

Číslo akreditace organizace je: MŠMT - 15000/2016-1 a má platnost do 10.5.2022.

Chceme Vás upozornit na novou knihu: Kostelecká Yvona, Braun Richard a kol.: Žáci - cizinci ve školní třídě. Praha: Univerzita Karlova, 2019.