AUDENDO

 "Audendo magnus tegitur timor" (Lucanus, Phars. IV, 702)


AUDENDO je spolek, který se již více jak dvacet let věnuje aplikování školní psychologie do každodenní praxe škol.

Hlavními tématy, kterými se zabýváme jsou: skupinová dynamika dětských kolektivů (školní třídy), patologické fenomény vztahů mezi dětmi a jejich poznávání, intervence ve školní třídě. Pedagogům nabízíme rozšíření jejich kompetencí diagnostických, poradenských, intervenčních a také v oblasti krizové intervence. Podobně v oblasti supervize.

Nové semináře pro první pololetí 2020 v nabídce!

Číslo akreditace organizace je: MŠMT - 15000/2016-1 a má platnost do 10.5.2022.