AUDENDO

"Audendo magnus tegitur timor" (Lucanus, Phars. IV, 702)

AUDENDO je spolek, který se již více jak dvacet let věnuje aplikování školní psychologie do každodenní praxe škol.

Hlavními tématy, kterými se zabýváme jsou: skupinová dynamika dětských kolektivů (školní třídy), patologické fenomény vztahů mezi dětmi a jejich poznávání, intervence ve školní třídě. Pedagogům nabízíme rozšíření jejich kompetencí diagnostických, poradenských, intervenčních a také v oblasti krizové intervence. Podobně v oblasti supervize.

Pro druhé pololetí roku 2022 jsou připraveny termíny našich seminářů - sledujte Nejbližší semináře


Ve spolupráci s NPI ČR otevíráme od jara 2023 nový běh Sebezkušenostního dlouhodobého výcviku pro vedení problémových třídních kolektivů JIKRa (6. běh). Podrobnosti najdete v záložce VÝCVIK . Výcvik vede a garantuje dr. Braun.


Číslo akreditace organizace je: MŠMT - 15000/2016-1 a má platnost do 10.5.2022.

Chceme Vás upozornit na novou knihu: Kostelecká Yvona, Braun Richard a kol.: Žáci - cizinci ve školní třídě. Praha: Univerzita Karlova, 2019.