Головна сторінка

Інститут математики НАН України оголошує конкурс в докторантуру та аспірантуру з відривом від виробництва на 2017 рік за спеціальностями:

 • 111 « Математика» (математичний аналіз, диференціальні рівняння, математична фізика, геометрія і топологія, теорія ймовірностей і математична статистика, алгебра і теорія чисел,
 • 113 «Прикладна математика» (обчислювальна математика, теоретична механіка)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
 1. Заява на ім’я директора інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою.
 3. Автобіографія.
 4. Копія диплому (бакалавр, магістр, спеціаліст) з додатками.
 5. Рекомендація вченої ради факультету.
 6. Реферат.
 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів.
 8. Медична довідка за формою №086/о.
 9. Швидкозшивач.
 10. Дві фотокартки розміром 3х4 см.
 11. Два конверти з домашньою адресою.
Паспорт та диплом про закінчення вузу подаються вступниками особисто.

При вступі в докторантуру, крім того, подаються:
 1. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 2. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії( кандидата наук)

Подача документів в аспірантуру до 10 вересня 2017 року.
Зарахування в аспірантуру з 1 листопада 2017 року.

Подача документів в докторантуру до 15 червня 2017 року.
Зарахування в докторантуру з 1 вересня 2017 року.

Правила прийому в аспірантуру:  PDF 

Телефони для довідок:
235-13-35 (відділ аспірантури),
234-51-50 (відділ кадрів).

Адреса інституту:
вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.