Головна сторінка


Інститут математики НАН України оголошує конкурс в докторантуру та аспірантуру з відривом від виробництва на 2018 рік за спеціальностями:

 • 111 « Математика» (математичний аналіз, диференціальні рівняння, математична фізика, геометрія і топологія, теорія ймовірностей і математична статистика, алгебра і теорія чисел)
 • 113 «Прикладна математика» (обчислювальна математика, теоретична механіка, математичне моделювання, наукові  обчислення (scientific computing),
  математичні проблеми природничих наук, математичні проблеми мехатроніки, математика високих технологій)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
 1. Заява на ім’я директора інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою.
 3. Автобіографія.
 4. Копія диплому (бакалавр, магістр, спеціаліст) з додатками.
 5. Рекомендація вченої ради факультету.
 6. Реферат.
 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів.
 8. Медична довідка за формою №086/о.
 9. Швидкозшивач.
 10. Дві фотокартки розміром 3х4 см.
 11. Два конверти з домашньою адресою.
Паспорт та диплом про закінчення вузу подаються вступниками особисто.

При вступі в докторантуру, крім того, подаються:
 1. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 2. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії( кандидата наук)

Подача документів в аспірантуру до 10 вересня 2018 року.
Зарахування в аспірантуру з 1 листопада 2018 року.

Подача документів в докторантуру до 15 червня 2018 року.
Зарахування в докторантуру з 1 вересня 2018 року.

Правила прийому в аспірантуру:  PDF 

Телефони для довідок:
235-13-35 (відділ аспірантури),
234-51-50 (відділ кадрів).

Адреса інституту:
вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01004.