Аспірантура та докторантура в Інституті математики

Інститут математики НАН України оголошує конкурс в докторантуру та аспірантуру з відривом від виробництва на 2023 рік за спеціальностями:

 • 111 Математика (математичний аналіз, диференціальні рівняння, мате­матична фізика, геометрія та топологія, теорія ймовірностей та математична статистика, алгебра та теорія чисел);

 • ·113 Прикладна математика (обчислювальна математика, теоретична механіка).

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Заява на ім’я директора інституту.

 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою.

 3. Автобіографія.

 4. Копія диплому (бакалавр, магістр, спеціаліст) з додатками.

 5. Рекомендація вченої ради факультету.

 6. Дослідницька пропозиція.

 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів.

 8. Медична довідка за формою №086/о.

 9. Швидкозшивач.

 10. Дві фотокартки розміром 3×4 см.

 11. Два конверти з домашньою адресою.

Паспорт та диплом про закінчення вузу подаються вступниками особисто.

При вступі в докторантуру, крім того, подаються:

 1. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

 2. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)

Подача документів в аспірантуру до 11 вересня 2023 року.

Зарахування в аспірантуру з 1 листопада 2023 року.

Подача документів в докторантуру до 16 червня 2023 року.

Зарахування в докторантуру з 1 вересня 2023 року.

Правила прийому до аспірантури: PDF


Телефони для довідок:

235–13–35 (відділ аспірантури),

234–51–50 (відділ кадрів).


Адреса інституту: вул. Терещенківська, 3, Київ-4, 01024.


Оголошення