utile

Legislatie si sfaturi
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
2017  217k v. 1 Sep 24, 2018, 10:52 PM Asimptotic R
ĉ
View Download
despre acordul vecinilor cand este cazul  34k v. 1 Sep 4, 2010, 7:37 AM Asimptotic R
Ċ
View Download
despre amplasarea constructiilor in zona drumurilor  93k v. 2 Sep 4, 2010, 7:52 AM Asimptotic R
Ċ
View Download
EXIGENȚE MINIMALE pentru locuințe  31k v. 1 Sep 24, 2018, 10:49 PM Asimptotic R
Ċ
View Download
  124k v. 1 Jan 15, 2014, 12:41 PM Asimptotic R
ĉ
View Download
Articolul 11 legea 50 lucrari ce se pot executa fără autorizație de construire (actualizat 2019)  16k v. 1 Apr 8, 2019, 8:05 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
despre cadastru si intabulare  21k v. 1 Sep 4, 2010, 7:30 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
despre cartea tehnica a constructiilor  16k v. 1 Sep 4, 2010, 7:35 AM Asimptotic R
Ċ
View Download
Codul civil 2019  3950k v. 1 Apr 8, 2019, 3:16 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
info generale despre autorizatia constructiilor  110k v. 2 Sep 4, 2010, 7:32 AM Asimptotic R
ą

View Download
distanta minima constructii conform cod civil.   257k v. 1 Apr 8, 2019, 7:24 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
cerere pentru emiterea certificatului de urbanism  65k v. 1 Sep 4, 2010, 7:29 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
constructiile care se supun avizarii PSI (securitatea la incendiu)  45k v. 1 Apr 16, 2019, 11:24 AM Asimptotic R
Ċ
View Download
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice  654k v. 1 Sep 24, 2018, 10:48 PM Asimptotic R
ĉ
View Download
legea 50 autorizatia de construire actualizata 2019  86k v. 1 Apr 8, 2019, 7:04 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
LEGEA nr 10 calitatea in constructii 30 sept 2016  36k v. 1 Apr 8, 2019, 6:34 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
  126k v. 2 Apr 18, 2017, 11:42 PM Asimptotic R
Ċ
View Download
Ordinulministruluidezvoltăriiregionaleşilocuinţei nr.839/2009pentruaprobareaNormelormetodologice deaplicareaLegiinr.50/1991privindautorizarea executăriilucrărilordeconstrucţii  3052k v. 1 Sep 24, 2018, 10:51 PM Asimptotic R
ĉ
View Download
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie   70k v. 1 Sep 3, 2010, 4:37 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
dimensionarea parcarilor in municipiul Iasi  172k v. 1 Sep 4, 2010, 7:39 AM Asimptotic R
ą

View Download
despre POT si CUT  293k v. 1 Oct 28, 2010, 9:28 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
REgulament verificare proiecte 2018  163k v. 1 Apr 8, 2019, 3:13 AM Asimptotic R
ĉ
View Download
Tema de proiectare generala  212k v. 1 Jul 7, 2016, 2:45 AM Asimptotic R
Comments