utile

Legislatie si sfaturi

Ċ

standarde de cost Cladiri Rezidentiale- (fara planuri).pdf

View Download

ĉ

acordulvecinilor.doc

View Download

Ċ

Acordurisiautorizatiiinzonadrumurilor.pdf

View Download

despre amplasarea constructiilor in zona drumurilor


Ċ

Anexa 1 Legea 114 1996 actualizata 2017.pdf

View Download

Ċ

Anexa3_glosar termeni constructii si urbanism.pdf

View Download


ĉ

Articolul 11 legea 50 lucrari ce se pot executa fără autorizație de construire.docx

View Downloadĉ

Cadastrulsiintabularea.docx

View Download

despre cadastru si intabulare


ĉ

Carteatehnicaaconstructiei.docx

View DownloadĊ

codul_civil_2019_ed_1_mcp_avocati.pdf

View Download

Codul civil 2019


ĉ

despreautorizatia_de_construire.doc

View Download

info generale despre autorizatia constructiilor


ą

distanta minima cosntructii conform cod civil.jpg

View Download


ĉ

F-01CererepentruemitereaCertificatuluideurbanism.doc

View Download


ĉ

HG_571_din_2016 avizare psi.doc

View Download

constructiile care se supun avizarii PSI (securitatea la incendiu)


Ċ

HG-907_2016.pdf

View Download

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice


ĉ

legea 50 autorizatia de construire actualizata 2019.docx

View Download

legea 50 autorizatia de construire actualizata 2019

ĉ

LEGEA nr 10 calitatea in constructii 30 sept 2016.docx

View Download

LEGEA nr 10 calitatea in constructii 30 sept 2016

ĉ

@oferta proiectare..doc

View Download


Ċ

Ordin_839 norme metodologice aplicare pegea 50.pdf

View Download

Ordinulministruluidezvoltăriiregionaleşilocuinţei nr.839/2009pentruaprobareaNormelormetodologice deaplicareaLegiinr.50/1991privindautorizarea executăriilucrărilordeconstrucţii


ĉ

O.U.Nr.69-30.06.2010.doc

View Download

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie

ĉ

parcariCLIASI-Hot425din29.10.2007.doc

View Download

dimensionarea parcarilor in municipiul Iasi


ą

potsicut.jpg

View Download

despre POT si CUT

ĉ

Proiect modificare HG 925_09 02 2018.doc

View Download

Regulament verificare proiecte 2018


ĉ

Tema-de-Proiectare.doc

View Download

Tema de proiectare generala