Servicii de proiectare:


  • întocmire studii de fezabilitate (SF)

  • întocmire documentații tehnice pentru autorizații de construire (DTAC)

pentru orice tip de clădire ( locuinte , pensiuni, hoteluri, cladiri agroozootehnice, hale, service...) ;

  • întocmire proiecte tehnice de execuție (PTh)

  • întocmire proiecte de urbanism (PUD, PUZ)

  • întocmire studii de însorire

  • întocmire documentații pentru obținerea avizului si autorizatiei ISU ( pompieri)

  • Documentații tehnice necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

  • Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism

  • Consultanță în alegerea terenului pentru constructii