servicii proiectare

 •  întocmire studii de fezabilitate  (SF)
 • întocmire documentații tehnice pentru autorizații de construire  (DTAC) pentru orice tip de clădire ; inclusiv schimbări de destinație, firme luminoase, extinderi , mansardări, reabilitări
 • întocmire proiecte tehnice de execuție (PTh)
 • întocmire proiecte de urbanism (PUD, PUZ
 • întocmire proiecte de peisagistică
 • întocmire studii de însorire
 
 • Verificare de proiecte prin verificatori atestați
 • Expertize tehnice prin experti atestați
 • Documentații tehnice necesare pentru obținerea certificatului de urbanism
 • Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism
 • Consultanță în alegerea terenului
 • Consultanță pentru amenajări interioare
 • Prezentări 3D
 • Consultanta accesare fonduri europene
 •  Studii topografice – Ridicare topografică presupune măsurători la teren, elaborarea documentaţiei şi avizarea de catre O.C.P.I.
 •  Studii geotehnice – Studiu geotehnic se efectuează prin deplasarea în teren a unei echipe şi forarea în 1 sau 2 puncte, după caz, elaborarea documentaţiei.