Servicii de proiectare:

*cod caen 7111 si 7112

* întocmire studii de fezabilitate pentru obtinerea finanțărilor prin fonduri europene/guvernamentale (SF sau DALI)

*întocmire documentații tehnice pentru autorizații de construire  (DTAC) pentru orice tip de clădire ( locuinte , pensiuni, hoteluri, cladiri agroozootehnice, hale prodctie si depozitare, service... etc) ; 

*întocmire proiecte tehnice de execuție (PTh)

*întocmire studii de însorire

*întocmire documentații pentru obținerea avizului si autorizatiei ISU ( pompieri)

*Documentații tehnice necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

*Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism

*Consultanță în alegerea terenului pentru constructii