servicii proiectare

 •  întocmire studii de fezabilitate  (SF)
 • întocmire documentații tehnice pentru autorizații de construire  (DTAC) pentru orice tip de clădire ; 
 • întocmire proiecte tehnice de execuție (PTh)
 • întocmire proiecte de urbanism (PUD, PUZ
 • întocmire proiecte de peisagistică
 • întocmire studii de însorire
 
 • Documentații tehnice necesare pentru obținerea certificatului de urbanism
 • Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism
 • Consultanță în alegerea terenului
 • Prezentări 3D
 • Consultanta accesare fonduri europene