Hem


Välkommen till min hemsida

Universitetslektor
Docent i matematikdidaktik


Institutionen för matematik och datavetenskap
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD
Rum      21F 513
Telefon 054 - 700 2467
Fax        054 - 700 1851
Mobil    070 - 48 21 735
Epost    arne.engstrom@kau.se
Comments