Hem


Välkommen till min hemsida

Universitetslektor i pedagogik
Docent i matematikdidaktik


Institutionen för matematik och datavetenskap
Karlstads universitet
651 88  KARLSTAD
Rum      21F 513
Telefon 054 - 700 2467
Fax        054- 700 1851
Mobil    070 - 48 21 735
Epost    arne.engstrom@kau.se
Comments