Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor NaţionaleScurt istoric

Instituţia Arhivelor din municipiul Piteşti a luat fiinţă ca urmare a aplicării prevederilor decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale a R.P.R. din 27 ianuarie 1951 şi a hotărârii Consiliului de Miniştri din 16 iunie 1951 privind atribuţiile şi normele de funcţionare ale Direcţiei Arhivelor Statului. Prin decizia nr. 278 din 5 iulie 1951 a Ministerului Afacerilor Interne s-au înfiinţat Servicii Regionale ale Arhivelor Statului în fiecare regiune, cu sediul în oraşele capitale de regiune, iar prin decizia nr. 313 din 16 iulie 1951 a aceluiaşi minister s-a înfiinţat câte un depozit al Arhivelor Statului în fiecare oraş fostă capitala de judeţ.

Fondurile deţinute de Arhivele Argeş reflectă multiple aspecte de istorie modernă şi contemporană din zona Argeşului şi Muşcelului.


Comments