Home‎ > ‎

MeG Material

http://www.thewargameszone.org/62/The-Ancients-Zone


Σύστημα κανόνων Mortem et Gloriam (Θάνατος και Δόξα)
Σύντομη παρουσίαση κανόνων για αρχαιότητα και μεσαίωνα

Στο Mortem et Gloriam (για συντομία MeG), ο κάθε στρατός αποτελείται από μονάδες (unit = στοιχείο μίας βάσης) που σχηματίζουν ομάδες μονάδων (unit group ή UG), που συνεργάζονται μεταξύ τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσεις από παλιά συστήματα (FOG, DBx). Συνήθως ένας στρατός στο MeG αποτελείται από 10 έως 20 UG.
Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι UG:
1) Ομάδες Τακτικών (TUGs) και,
2) Ομάδες ακροβολιστών (SUGs).
Ένα τυπικό TUG πεζικού αποτελείται από 8 βάσεις (unit) κι ένα TUG ιππικού από 6 βάσεις. Ένα TUG ελεφάντων αποτελείται από 3 ή 4 βάσεις. Τα SUG αποτελούνται από 6 ή 9 βάσεις.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να νικήσεις τον αντίπαλο εξολοθρεύοντας το μισό στρατό από τα TUG του αντίπαλου. Εδώ είναι μια καλή καινοτομία σε σχέση με παλιότερα συστήματα που έδιναν την ίδια αξία στους ψιλούς όση και στους ιππότες. Χάρη στη σωστή χρήση των ακροβολιστών μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τις συνθήκες νίκης σε ένα αγώνα. Εξαιτίας της απώλειάς τους όμως δεν σπάει ο στρατός. Κάτι που αντικατοπτρίζει πολύ καλά τις μάχες στην αρχαιότητα και το μεσαίωνα.
Για να σπάσει ένα TUG πρέπει να χαθούν οι μισές βάσεις. Π.χ. για TUG των 8 βάσεων πρέπει να χαθούν οι 4. Για να σπάσει ένα SUG πρέπει να χαθεί το ένα τρίτο αυτών. Δηλαδή ένα SUG των 6 σπάει στις 2 βάσεις και ένα των 9 βάσεων σπάει στις 3 αντιστοίχως.
Οι τακτικές σε κάθε στρατό είναι ανάλογες με τη σύνθεσή τους. Ένας ρωμαϊκός στρατός μπορεί να μην έχει κανένα SUG ενώ ένας αντίπαλος παρθικός μπορεί να έχει μόνο 4 TUG και όλα τα υπόλοιπα SUG. Οπότε ο Πάρθος στρατηγός πρέπει να χρησιμοποιήσει επιδέξια τους πολλούς ακροβολιστές του και με σύνεση τους λίγους αλλά πολύτιμους κατάφρακτους που διαθέτει.
Τα αποτελέσματα των μαχών κρίνονται με ειδικά ζάρια: Μαύρα, Άσπρα, Πράσινα, Κίτρινα και Κόκκινα. Πάνω στα ζάρια υπάρχουν 3 διαφορετικά σύμβολα: Νεκροκεφαλή, Διασταυρούμενα ξίφη και βέλη και το S (Special). Η νεκροκεφαλή σημαίνει θάνατος στοιχείου, τα ξίφη σημαίνουν πληγή (Wood). Δύο πληγές επιφέρουν θάνατο. Το S (special) είναι για ειδικά εφέ/αποτελέσματα. Τα χρώματα των ζαριών είναι ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας που έχουν. Το μαύρο ζάρι έχει μόνο μία νεκροκεφαλή, ενώ το κόκκινο έχει 3 νεκροκεφαλές, 2 διασταυρούμενα ξίφη/βέλη και 1 «S». Φυσικά ελλείψει των ειδικών ζαριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συμβατικά με την ανάλογη αντιστοίχιση αριθμών με σύμβολα.
Η κίνηση του στρατού γίνεται με το στρατηγό και τους υποστρατήγους που έχουν στη διάθεσή τους κάρτες με χρώματα όπως αυτά των ζαριών. Όσο καλύτερος ο στρατηγός, τόσο αποτελεσματικότερη η κίνηση των μονάδων του. Ο Αλέξανδρος που είναι Legendary General, έχει 5 κάρτες σε κάθε γύρο ενώ ο Δαρείος ως Mediocre General μόνο 2. Κάθε τράπουλα περιλαμβάνει 8 μαύρες κάρτες, 12 άσπρες, 16 πράσινες, 12 κίτρινες και 6 κόκκινες. Η κίνηση των ομάδων διευκολύνεται ανάλογα με το επίπεδο εκγύμνασης (Drilled, Formed, Tribal). Μια ομάδα εκπαιδευμένων (Drilled), μπορεί να εκτελέσει άνετα τις περισσότερες κινήσεις οπότε σπανίως χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια πράσινη κάρτα. Μια φυλετική ομάδα (Tribal), τα εκτελεί όλα δυσκολότερα, οπότε έχει ανάγκη κίτρινης ή και κόκκινης κάρτας. Συνεπώς μια τυπική ομάδα (Formal), βρίσκεται ανάμεσα στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Άρα όσο περισσότερες κάρτες με καλύτερα χρώματα, τόσο ευκολότερη η κίνηση του στρατού.
Μια διαφορά που παρατηρείται σε σχέση με παλιότερους κανόνες είναι πως υπάρχει μια αλληλουχία αλληλοδιαπλεκόμενων ενεργειών των δύο αντιπάλων. Δεν υπάρχει πια ο γύρος μου και ο γύρος σου όπου ο καθένας κινούσε όλες (ή όσες ήθελε από τις διαθέσιμες μονάδες του).
Ο κάθε στρατηγός, βάσει των καταλόγων στρατών, θα συνθέσει το στρατό του «πληρώνοντας» τις ιδιότητες ή της ικανότητες που επιθυμεί να έχουν οι μονάδες του.
Πριν από την κύρια φάση του αγώνα, παίζεται η εισαγωγική φάση (pre-battle) όπου γίνεται μια προσομοίωση 5 ημερών πριν από τη συνάντηση των δύο αντιπάλων. Μέσα σε αυτό το εικονικό χρονικό διάστημα, ο αμυνόμενος επιλέγει ένα μέρος όπου θα αμυνθεί ενώ ο εισβολέας προσπαθεί να μεταθέσει την αναμέτρηση σε ευνοϊκότερα για το στρατό του εδάφη. Στη φάση αυτή αναπαρίσταται η τυχαιότητα μιας αιφνίδιας συνάντησης, μιας λανθασμένης εκτίμησης του αμυνόμενου, της ανάγκης για βοσκή ή για προμήθεια των αναγκαίων του επιτιθέμενου κλπ. Σε κάποια παλιότερα συστήματα, αυτή η τόσο σημαντική φάση είχε σχεδόν εξαλειφθεί ή είχε μειωθεί η σημασία της σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα.
Οι κανόνες είναι γραμμένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν ένα γρήγορο παιχνίδι κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τουρνουά (και όχι μόνο). Ο παίκτης τής κάθε παράταξης θα βρεθεί μετά από 20 λεπτά σε πλήρη δράση. Ένα παιχνίδι διαρκεί συνολικά περίπου 2 με 2,5 ώρες.
Σχηματίζοντας ένα στρατό στο MeG

Όταν ο παίκτης αποφασίσει να δημιουργήσει ένα στρατό, θα πρέπει να συμβουλευτεί τους καταλόγους στρατών (army lists) που δίνονται με τους κανόνες. Εκτός από το πλήθος των μονάδων, θα πρέπει να προσδιορίσει την κατηγορία τους, και να αποφασίσει την ποιότητα και το είδος εξοπλισμού τόσο του επιθετικού όσο και του αμυντικού που θα φέρουν. Επίσης θα πρέπει να επιλέξει για τον αριθμό και την ποιότητα των στρατηγών καθώς κι αν θα έχει στρατόπεδο και τι είδους.

Η διαβάθμιση των στρατηγών έχει ως εξής:
 • Legendary Professional
 • Talented Professional
 • Competent Professional
 • Mediocre Professional
 • Legendary Instinctive
 • Talented Instinctive
 • Competent Instinctive
 • Mediocre Instinctive

Τα στρατεύματα χωρίζονται στις εξής γενικές κατηγορίες:
 • Infantry
 • Cavalry
 • Camels
 • Chariots 
 • Elephants
 • Battle Wagons
 • Expendables
 • Artillery

Κατηγορίες στρατευμάτων βάσει Εκπαίδευσης και Σχηματισμού:
 1. Drilled Close
 2. Drilled Loose
 3. Drilled Flexible
 4. Formed Close
 5. Formed Loose
 6. Formed Flexible
 7. Tribal Close
 8. Tribal Loose
 9. Tribal Flexible
 10. Skirmisher

Βάσει της Ποιότητας Εκπαίδευσης και Ηθικού έχουμε:
 1. Exceptional
 2. Superior
 3. Average
 4. Poor

Βάσει της ικανότητας σε βολές έχουμε:
 1. Skilled
 2. Experienced
 3. Unskilled

Βάσει του Αμυντικού Οπλισμού έχουμε 3 τύπους:
 1. Unprotected
 2. Protected
 3. Fully Armoured

Βάσει του είδους των αγχέμαχων όπλων κατά την αρχική σύγκρουση έχουμε:
 1. Charging Lancers
 2. Battle Chariots
 3. Impact Weapon
 4. Pike
 5. Long Spear
 6. Short Spear
 7. Polearm
 8. 2-hand Cut Crash

Βάσει του είδους των τηλέμαχων όπλων έχουμε:
 1. Javelin
 2. Sling
 3. Darts
 4. Bow
 5. Powerbow
 6. Crossbow
 7. Firearm
 8. Light Art
 9. Heavy Art

Υπάρχουν και επιπλέον ιδιότητες:
 1. Melee Expert
 2. Combat Shy
 3. Devastating Charger
 4. Shove
 5. Shieldwall
 6. Expendable
 7. Fanatic
 8. Cantabrian
 9. African
 10. Shoot and Charge
 11. Integral Shooter
 12. Pavise
 13. Shield Cover
 14. Orb/Square
 15. Caltrops
 16. Barricades
 17. Dismountable

Τέλος οι στρατοί μπορούν να έχουν και στρατόπεδα που διακρίνονται σε:
 • Fortified Camp
 • Mobile Camp
 • Flexible CampΣύνδεσμοι - Links