Mortem et Gloriam

Σύντομη παρουσίαση κανόνων για αρχαιότητα και μεσαίωνα

Στο Mortem et Gloriam (για συντομία MeG), ο κάθε στρατός αποτελείται από μονάδες (όπου unit = στοιχείο μίας βάσης) που σχηματίζουν ομάδες μονάδων (unit group ή UG), που συνεργάζονται μεταξύ τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσεις από παλιά συστήματα (FOG, DBx κ.λπ). Συνήθως ένας στρατός στο MeG αποτελείται από 10 έως 20 UG.

Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι UG:

 1. Ομάδες Τακτικών μονάδων (TUGs) και,

 2. Ομάδες ακροβολιστών (SUGs).

Ένα TUG πεζικού αποτελείται από 2 (σε ειδικές περιπτώσεις), 4, 6, 8, 9 ή και σπανίως 10 βάσεις κι ένα TUG ιππικού από από 4 ή 6 βάσεις. Ένα TUG ελεφάντων αποτελείται από 2, 3 ή 4 βάσεις. Τα SUG αποτελούνται από 6 ή 9 βάσεις.

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να νικήσεις τον αντίπαλο εξολοθρεύοντας το μισό στρατό από τα TUG του αντίπαλου. Εδώ είναι μια καλή καινοτομία σε σχέση με παλιότερα συστήματα που έδιναν την ίδια αξία στους ψιλούς όση και στους ιππότες. Χάρη στη σωστή χρήση των ακροβολιστών μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τις συνθήκες νίκης σε ένα αγώνα. Εξαιτίας της απώλειάς τους όμως δεν σπάει ο στρατός. Κάτι που αντικατοπτρίζει πολύ καλά τις μάχες στην αρχαιότητα και κατά το μεσαίωνα.

Για να σπάσει ένα TUG πρέπει να χαθούν πάνω από τις μισές του βάσεις. Π.χ. για TUG των 8 βάσεων πρέπει να χαθούν οι 4,5. Για να σπάσει ένα SUG πρέπει να χαθεί πάνω από το 33% των βάσεων. Δηλαδή ένα SUG των 6 σπάει στις 2,5 βάσεις και ένα των 9 βάσεων σπάει στις 3,5 αντιστοίχως.

Οι τακτικές σε κάθε στρατό είναι ανάλογες με τη σύνθεσή τους. Ένας ρωμαϊκός στρατός μπορεί να μην έχει κανένα SUG ενώ ένας αντίπαλος παρθικός μπορεί να έχει μόνο 4 TUG και όλα τα υπόλοιπα SUG. Οπότε ο Πάρθος στρατηγός πρέπει να χρησιμοποιήσει επιδέξια τους πολλούς ακροβολιστές του και με σύνεση τους λίγους αλλά πολύτιμους κατάφρακτους που διαθέτει.

Τα αποτελέσματα των μαχών κρίνονται με ειδικά ζάρια: Μαύρα, Άσπρα, Πράσινα, Κίτρινα και Κόκκινα. Πάνω στα ζάρια υπάρχουν 3 διαφορετικά σύμβολα: "Νεκροκεφαλή", "Διασταυρούμενο ξίφος και βέλος" και το "S" (Special). Η νεκροκεφαλή σημαίνει θάνατος στοιχείου (Kill), τα ξίφη σημαίνουν πληγή (Wound). Δύο πληγές επιφέρουν θάνατο. Το S (special) είναι για ειδικά εφέ/αποτελέσματα, π.χ Shatter, Shove, Slow-effect, Shocked-General, Special-wound. Τα χρώματα των ζαριών είναι ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας που έχουν. Συγκεκριμένα οι πλευρές των ζαριών ανά χρώμα είναι:

 • Μαύρο ζάρι: 1 διασταυρούμενο ξίφος και βέλος, 1 "S", 4 κενές.

 • Άσπρο ζάρι: 2 διασταυρούμενα ξίφη/βέλη, 1 "S", 3 κενές.

 • Πράσινο ζάρι: 1 νεκροκεφαλή, 2 διασταυρούμενα ξίφη/βέλη, 1 "S", 2 κενές.

 • Κίτρινο ζάρι: 1 νεκροκεφαλή, 3 διασταυρούμενα ξίφη/βέλη, 1 "S", 1 κενή.

 • Κόκκινο ζάρι: 2 νεκροκεφαλές, 3 διασταυρούμενα ξίφη/βέλη, 1 "S".

Φυσικά ελλείψει των ειδικών ζαριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συμβατικά με την ανάλογη αντιστοίχιση αριθμών με σύμβολα. Επειδή οι αναμετρήσεις στο παιχνίδι γίνονται ανά στοίχο, δεν χρειάζονται παραπάνω από 2 ζάρια του ίδιου χρώματος για να διεξαχθεί ένας αγώνας.

Η κίνηση του στρατού γίνεται με το στρατηγό και τους υποστράτηγους που έχουν στη διάθεσή τους κάρτες με χρώματα όπως αυτά των ζαριών. Όσο καλύτερος είναι ο στρατηγός, τόσο αποτελεσματικότερη η κίνηση των μονάδων του. Ο Αλέξανδρος που είναι Legendary General, έχει 5 κάρτες σε κάθε γύρο ενώ ο Δαρείος ως Mediocre General μόνο 2. Κάθε τράπουλα περιλαμβάνει 8 μαύρες κάρτες, 12 άσπρες, 14 πράσινες, 10 κίτρινες και 6 κόκκινες. Η κίνηση των ομάδων διευκολύνεται ανάλογα με το επίπεδο εκγύμνασης (Drilled, Formed, Tribal). Μια εκπαιδευμένη ομάδα (Drilled), μπορεί να εκτελέσει άνετα τις περισσότερες κινήσεις οπότε σπανίως χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια πράσινη κάρτα. Μια φυλετική ομάδα (Tribal), τα εκτελεί όλα δυσκολότερα, οπότε έχει ανάγκη κίτρινης ή και κόκκινης κάρτας. Τέλος, μια οργανωμένη ομάδα (Formed), βρίσκεται ανάμεσα στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Άρα όσο περισσότερες κάρτες με καλύτερα χρώματα, τόσο ευκολότερη η κίνηση του στρατού.

Μια διαφορά που παρατηρείται σε σχέση με παλιότερους κανόνες είναι πως υπάρχει μια αλληλουχία αλληλοδιαπλεκόμενων ενεργειών των δύο αντιπάλων. Δεν υπάρχει πια ο γύρος μου και ο γύρος σου όπου ο καθένας κινούσε όλες (ή όσες ήθελε από τις διαθέσιμες μονάδες του).

Ο κάθε στρατηγός, βάσει των καταλόγων στρατών, θα συνθέσει το στρατό του «πληρώνοντας» τις ιδιότητες ή της ικανότητες που επιθυμεί να έχουν οι μονάδες του.

Πριν από την κύρια φάση του αγώνα, παίζεται η εισαγωγική φάση (pre-battle) όπου γίνεται μια προσομοίωση 5 ημερών πριν από τη συνάντηση των δύο αντιπάλων. Μέσα σε αυτό το εικονικό χρονικό διάστημα, ο αμυνόμενος επιλέγει ένα μέρος όπου θα αμυνθεί ενώ ο εισβολέας προσπαθεί να μεταθέσει την αναμέτρηση σε ευνοϊκότερα για το στρατό του εδάφη. Στη φάση αυτή αναπαρίσταται η τυχαιότητα μιας αιφνίδιας συνάντησης, μιας λανθασμένης εκτίμησης του αμυνόμενου, της ανάγκης για βοσκή ή για προμήθεια των αναγκαίων του επιτιθέμενου κλπ. Σε κάποια παλιότερα συστήματα, αυτή η τόσο σημαντική φάση είχε σχεδόν εξαλειφθεί ή είχε μειωθεί η σημασία της σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα.

Οι κανόνες είναι γραμμένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν ένα γρήγορο παιχνίδι κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τουρνουά (και όχι μόνο). Ο παίκτης τής κάθε παράταξης θα βρεθεί μετά από 20 λεπτά σε πλήρη δράση. Ένα παιχνίδι 10.000 πόντων, διαρκεί περίπου 2 με 3 ώρες.

Σχηματίζοντας ένα στρατό στο MeG

Όταν ο παίκτης αποφασίσει να δημιουργήσει ένα στρατό, θα πρέπει να συμβουλευτεί τους καταλόγους στρατών (army lists) που δίνονται με τους κανόνες. Εκτός από το πλήθος των μονάδων, θα πρέπει να προσδιορίσει την κατηγορία τους, και να αποφασίσει την ποιότητα και το είδος εξοπλισμού τόσο του επιθετικού όσο και του αμυντικού που θα φέρουν. Επίσης θα πρέπει να επιλέξει για τον αριθμό και την ποιότητα των στρατηγών καθώς κι αν θα έχει στρατόπεδο και τι είδους.

Η διαβάθμιση των στρατηγών έχει ως εξής:

 • Legendary Professional

 • Talented Professional

 • Competent Professional

 • Mediocre Professional

 • Legendary Instinctive

 • Talented Instinctive

 • Competent Instinctive

 • Mediocre Instinctive

Οι επαγγελματίες αρχιστράτηγοι (Professional), μπορούν να διοικούν συγκεκριμένες μονάδες ή να είναι κινούμενοι (Floating). Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να μοιράζουν σε κάθε αρχή γύρου όσες κάρτες θέλουν και σε όποιο υποδιοικητή θέλουν. Στην περίπτωση που ο επαγγελματίας αρχιστράτηγος διοικεί συγκεκριμένες μονάδες, τότε μπορεί αν θέλει, να μοιράσει μόνο από μια κάρτα σε κάθε επαγγελματία υποστράτηγο.

Ως προς τον τύπο της μονάδας, υπάρχουν οι εξής γενικές κατηγορίες:

 • Infantry

 • Artillery

 • Cavalry

 • Camelry

 • Elephants

 • Chariots

 • Battle Wagons

 • Camp (unfortified,fortified, mobile, flexible)

Κατηγορίες μονάδων βάσει Εκπαίδευσης

 1. Drilled

 2. Formed

 3. Tribal

Κατηγορίες μονάδων βάσει Σχηματισμού:

 1. Close

 2. Loose

 3. Flexible

 4. Skirmish

Βάσει της Ποιότητας Εκπαίδευσης και Ηθικού έχουμε:

 1. Exceptional

 2. Superior

 3. Average

 4. Poor

Βάσει της ικανότητας σε βολές έχουμε:

 1. Skilled

 2. Experienced

 3. Unskilled

 4. Charge only

Βάσει του Αμυντικού Οπλισμού έχουμε 3 τύπους:

 1. Unprotected

 2. Protected

 3. Fully Armoured

 4. Armoured Horse

Βάσει του είδους των αγχέμαχων όπλων κατά την αρχική σύγκρουση έχουμε:

 1. Charging Lancers

 2. Mounted Short Spear

 3. Mounted Long Spear

 4. Mounted Polearm

 5. Impact Weapon

 6. Pike

 7. Long Spear

 8. Short Spear

 9. Polearm

 10. 2-handed Cut or Crash

Βάσει του είδους των εκηβόλων όπλων έχουμε:

 1. Bow

 2. Powerbow

 3. Crossbow

 4. Sling

 5. Javelin

 6. Dart

 7. Firearm

 8. Bolt shooters

 9. Catapults

 10. Guns

 11. Cannons

 12. Rockets

Υπάρχουν και επιπλέον ειδικά χαρακτηριστικά:

 1. Melee Expert

 2. Combat Shy

 3. Devastating Charger

 4. Shatter

 5. Shove

 6. Shieldwall

 7. Expendable

 8. Fanatic

 9. Cantabrian

 10. African

 11. Integral Shooter

 12. Shoot and charge

 13. Feigned flight

 14. Pavise

 15. Shield Cover

 16. Orb

 17. Caltrops

 18. Stakes

 19. Barricades

 20. Obstacles

 21. Dismountable

 22. Fleet of foot

 23. Kiel

Σύνδεσμοι - Links

Για προσωπική επικοινωνία (e-mail): Kostas Konstantoulakis