ΤΡΙΛΟΓΙΑ / TRILOGY

 
                    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ                                   ΟΝΕΙΡΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ                               ΕΤΟΣ 1  -  ΦΥΛΟ 0
                      TROPOPOIISI                                    ONEIROU  ODYSSEIA                               ETOS 1  -  FYLO 0
 
 
 
 
 
 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
Αντρέας Μουζακίτης - Τριλογία (1985 - 1993)
Τρεις ποιητικές συλλογές με γραφικά ASCII
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Andreas Mouzakitis - Trilogy (1985 - 1993)
Three poetical collections with ASCII graphics
 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||