Aloitussivu

                       
KEVÄTKOKOUS

Sunnuntaina 9.4 kello 13 Viitasaaren ABC:n kokoushuoneessa.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!


ELOKUVIIN!

Viitasaaren elokuvaviikko 28.3-3.4.
Ammattiosasto 197 maksaa kuittia vastaan yhden lipun/jäsen.
Toimita kuitti Tuula Kauppiselle.
Tiedustelut:
Sanna Paatelainen
0500 644872


Metalliliiton asiaa
Metallin liittohallitus hyväksyi fuusioesityksen

Kolmen SAK:laisen teollisuusliiton hallitukset ovat tänään hyväksyneet projektihallituksen esityksen uudeksi liitoksi. Lopulliset päätökset asiasta tehdään toukokuussa Metalliliiton liittokokouksessa ja Puuliiton valtuustossa. TEAMin valtuusto kokoontuu asiassa kolme kertaa.

Päätös fuusioon osallistumisesta syntyi kaikissa kolmessa liitossa yksimielisesti.
Metallityöväen Liitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto sekä Puuliitto ovat vahvoja teollisuusliittoja, joiden edustamien alojen osuus Suomen viennistä on noin 75 prosenttia. Kova kansainvälinen kilpailu yhdessä pitkän talouden taantuman kanssa on kuitenkin tuonut aloille isoja rakennemuutoksia ja epävarmuutta sekä työttömyyttä.

Lisäksi muutokset työnantajajärjestöissä ja työnantajien politiikassa ovat lisänneet tarvetta voimakkaaseen ja yhtenäiseen edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kaikki liitot ovat myös menettäneet jäseniä. Liitot päättivätkin pari vuotta sitten selvittää mahdollisuudet entistäkin vahvemman liittokokonaisuuden kokoamiseksi. Alussa fuusiohankkeessa oli mukana myös Paperiliitto, joka kuitenkin irtautui siitä viime joulukuussa.

Liittofuusiota valmistelleen projektihallituksen mukaan kolmen teollisuusliiton yhdistyminen tähtää ennen kaikkea tulevaisuuteen. Fuusiolla haetaan edunvalvonnan tehostamista ja teollisuusliittojen painoarvon kasvattamista niin sopimustoiminnassa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin. Tavoitteena on vahva liitto ja työttömyyskassa, joka pystyy nykyistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja kehitystarpeisiin.

Uuden teollisuusliiton ensimmäinen liittokokous pidetään marraskuussa 2017. Silloin mm. valitaan liiton hallinto vuosiksi 2017 – 2023. Uuden liiton jäsenmäärä liiton aloittaessa on noin 230 000. Liitto lukeutuu näin ollen kolmen suurimman suomalaisen ammattiliiton joukkoon.
 


KUTSU ALUEFOORUMIIN

 
Aika:            11. - 12.3.2017 alkaen klo 10.00 (aamiainen klo 09.00)
Paikka:         Hotelli Cumulus, Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki
 
Kutsumme ammattiosastonne edustajat Vaasan ja Keski-Suomen
toiminta-alueen aluefoorumiin. Ryhmätapaamiset pidetään lauantaina 
kello 10.00 - 12.00.
 
Aluefoorumissa käsitellään muun muassa liittoyhteistyöhanketta, nettijäsenrekisteriuudistusta ja
työttömyysturvan muutoksia. Aluefoorumin ohjelma on kutsun liitteenä.
 
Ammattiosastot voivat lähettää yhden (1) edustajan alkavaa 500 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään 2 per ammattiosasto (alle 1000 = 2; 1001 = 3; 1501 = 4 jne). Ammattiosastojen edustaja aluefoorumissa tulee olla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai muu ammattiosaston hallituksen jäsen.
 
Ammattiosastot valitsevat edustajansa ja edustajat ilmoittautuvat
aluefoorumiin perjantaihin 17.2.2017 mennessä lyytin kautta;                                                                             https://www.lyyti.in/aluefoorumi_Seinajoki 
 
Liitto vastaa aluefoorumin kustannuksista ja maksaa edustajan matkat yleisen kulkuneuvotaksan mukaan. Poikkeustapauksissa ja etukäteen sopien on mahdollista saada korvausta taksimatkoista ja siitä on liitettävä kuitti matkalaskuun. Työaikakorvaus maksetaan ainoastaan poikkeustapauksissa. Mikäli työaikakorvausta maksetaan, tulee sivutuloverokortti liittää mukaan. Matkalasku täytetään sähköisesti tapahtuman jälkeen.
 
 
 
METALLITYÖVÄEN LIITTO RY
Vaasan ja Keski-Suomen toiminta-alue
 
 
Jakelu            Ammattiosastot
Alueen liittovaltuuston, liittohallituksen ja työttömyyskassan hallituksen jäsenet
Alueen valtakunnallisten toimikuntien jäsenet
Alueen jaostojen vetäjät
 
 
Ystävällisin terveisin
Eliisa Haimakka
toimistosihteeri
Metallityöväen Liitto ry
Keski-Suomen aluetoimisto
Kauppakatu 18 B 19, 4. krs.
40100 Jyväskylä
puhelin; 020 77 41412
sähköposti; eliisa.haimakka@metalliliitto.fi