Aloitussivu

Tervetuloa ammatttiosasto 197:n kotisivuille    
         
Tulevia tapahtumia:

Nyt ei ole mitään..


______________________________________________________________________
 


Teollisuusliiton asiaa


www.metalliliitto.fi | Uutiskirjearkisto
Metallin/Teollisuusliiton uutiskirje 21/2017

Valtuusto hyväksyi työehtosopimuksen (lataa pdf)
Teollisuusliiton valtuusto on hyväksynyt liiton ja Teknologiateollisuuden välisen neuvottelutuloksen uudeksi, kaksivuotiseksi työehtosopimukseksi. Helsingissä kokoontunut valtuusto päätti asiasta äänin 29 – 22 tiistaina 7. marraskuuta. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja kahden vuoden aikana keskimäärin 3,2 prosentilla. Lisäksi liitot sopivat optiovuodesta, joka pidentäisi sopimuskautta vielä vuodella. Tällöin kolmannen vuoden korotuksista neuvoteltaisiin keväällä 2019.

Uusi työehtosopimus nostaa henkilökohtaisen palkkaosuuden alarajan kolmesta viiteen prosenttiin ja vastaavasti ylärajan 25:stä 26 prosenttiin. Tämä merkitsee selkeää korotusta erityisesti taulukkopalkoilla työtä tekeville sekä vuokratyöntekijöille.

Alan työntekijät voivat jatkossa sopimuksen mukaan vaihtaa palvelusvuosilisän ja lomarahoja ylimääräisiin vapaapäiviin, jotka lasketaan työssä olon veroiseksi ajaksi.

Sopimus antaa nyt ensimmäisen kerran mahdollisuuden sopia ns. pekkaspäivien käytöstä työpäiviksi. Oikeus koskee kuutta 12,5 pekkaspäivästä. Sopiminen edellyttää pääluottamusmiehen sekä tätä mahdollisuutta käyttävän henkilön omaa suostumusta.

Sopimus parantaa luottamushenkilöiden asemaa, selkeyttää koulutussopimusta ja parantaa reissutyössä tapahtuvan majoittumisen ehtoja. Sopimus sisältää myös parannuksia työriitoja koskevaan menettelyyn, avaa pään yhteistyössä harmaan talouden torjumiseksi sekä käynnistää liittojen välisen tuottavuusohjelman.

Teknologiateollisuudessa palvelevien sähkömiesten työehdot eivät sopimuksen myötä heikkene. Sähköliiton jäsenet saavat samat palkankorotukset kuin muutkin yrityksissä työskentelevät. Niiltä osin kuin Sähköliiton sopimus on poikennut Teollisuusliiton sopimuksesta on laadittu erillispöytäkirja. Tämä pöytäkirja neuvotellaan myöhemmin osaksi Teollisuusliiton työehtosopimusta.